Thứ 6, 26 Tháng 7 2024

“Golf là môn khiến tôi giày vò và hay cáu gắt” - Vua George V

January 26, 2016, 14:13 pm

Những túi gậy golf tốt nhất 2015 (phần 1)

Những túi gậy golf tốt nhất 2015 (phần 1)


1,CALLAWAY FUSION 14

5.5 pounds, 10 pockets
Price: $200

CALLAWAYFUSION 14

2, CALLAWAY HYPER-LITE 3

4.7 pounds, six pockets
Price: $170

CALLAWAYHYPER-LITE 3

3, DATREK LITE RIDER

5.9 pounds, seven pockets
Price: $180

NIKEAIR HYBRID

4, NIKE AIR HYBRID

6.1 pounds, 12 pockets
Price: $200

NIKEAIR HYBRID

5, PING HOOFER

5.4 pounds, eight pockets
Price: $200

PINGHOOFER

 

6, SUN MOUNTAIN C-130 7-WAY

6.9 pounds, nine pockets
Price: $230

SUN MOUNTAINC-130 7-WAY

7, SUN MOUNTAIN FRONT 9

4 pounds, six pockets
Price: $170

TAYLORMADEPURELITE

8, TAYLORMADE PURELITE

5.3 pounds, nine pockets Price: $190

TAYLORMADEPURELITE

9, TAYLORMADE TOURLITE

4.8 pounds, seven pockets
Price: $170

TAYLORMADETOURLITE

10, TITLEIST ULTRA LIGHTWEIGHT STAND

5.1 pounds, six pockets
Price: $160

TITLEISTULTRA LIGHTWEIGHT STAND