Thứ 3, 05 Tháng 3 2024 Hà Nội °C

“Golf là trò chơi lạ lùng. Tôi mất gần 40 năm mới phát hiện ra rằng tôi không có khả năng chơi golf” - Ted Ray

Dụng cụ golf

[Winner's bag] Túi gậy của David Lingmerth tại giải The Memorial 2015

[Winner's bag] Túi gậy của David Lingmerth tại giải The Memorial 2015

Driver: Ping G30 (10.5 degrees, Aldila Rogue Silver 60TX shaft)
3-Wood: Ping G25 (15 degrees, Aldila Tour Blue 75TX shaft)
17-Degree Hybrid: Ping Anser (17 degrees, Matrix Ozik Altus Red X shaft)
4-9 Irons: Ping i25 (Ping ZZ-65 shaft)
48-Degree Wedge: Ping i25 (Ping ZZ65 shaft)
50-Degree Wedge: Ping Glide SS (Ping ZZ-65 shaft)
54-Degree Wedge: Ping Glide SS (Ping ZZ-65 shaft)
60-Degree Wedge: Ping Glide SS (Ping ZZ-65 shaft)
Putter: Ping Cadence TR Ketsch
Ball: Titleist Pro V1x

GolfEdit.com

Tin liên quan: Dụng cụ golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi