Thứ 2, 22 Tháng 7 2024

Một cú đánh bóng thẳng tắp luôn là một sự may mắn.” – Jack Nicklaus

May 04, 2015, 18:01 pm

[Winner's bag] Túi gậy của Rory McIlroy tại giải WGC Cadillac Matchplay 2015

[Winner's bag] Túi gậy của Rory McIlroy tại giải WGC Cadillac Matchplay 2015

Rory McIlroy

Dưới đây là bộ gậy Nike của Rory tại giải đấu:

WGC-Cadillac Match Play, PGA Tour

Driver: Nike Vapor Pro (8.5 degrees, Mitsubishi Rayon Diamana S+ 70 X shaft)
3-Wood: Nike Vapor Speed (15 degrees, Fujikura Rombax Pro 95 X shaft)
5-Wood: Nike Vapor Speed (19 degrees, Fujikura Rombax Pro 95 X shaft)
4-9 Irons: Nike VR Pro Blades (Royal Precision Project X 7.0 shafts)
46-Degree Wedge: Nike VR Forged (Royal Precision Project X 6.5 shaft)
52-Degree Wedge: Nike VR Forged (Royal Precision Project X 6.5 shaft)
56-Degree Wedge: Nike VR Forged (Royal Precision Project X 6.5 shaft)
59-Degree Wedge: Nike Engage Dual Sole (Royal Precision Project X 6.5 shaft)
Putter: Nike Method 006
Ball: Nike RZN Black

Theo PGA.COM