Thứ 4, 30 Tháng 11 2022 Hà Nội 26 °C

“Trong một đợt thống kê gần đây ghi nhận thì 80% golfer là gian lận, riêng 20% còn lại thì là nói dối” - Bruce Lansky

Scottie Scheffler, A Masters Champion | The Masters

@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi