Brooks Koepka đưa bóng lên green từ khoảng cách 367-Yard Par 4