Thứ 3, 23 Tháng 7 2024

Một cú đánh bóng thẳng tắp luôn là một sự may mắn.” – Jack Nicklaus

January 01, 1970, 8:00 am