Thứ 5, 30 Tháng 5 2024 Hà Nội °C

“Tôi đọc Green bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng khi gạt bóng lại bằng tiếng Anh” - Chi Chi Rodriguez

Tin tức

Teetime vòng 2 giải golf trẻ nghiệp dư VĐQG

Teetime vòng 2 giải golf trẻ nghiệp dư VĐQG

Xuất phát Tee số 1:

Nhóm Teetime Tên golfer Đến từ Tuổi
1 7:00 Thân Bảo Nghi Da Nang U12 Girl
Nguyễn Huyền Vy BR-VT U12 Girl
     
2 7:09 Nguyễn Hà Linh Hanoi U12 Girl
Anna Le SGA U12 Girl
Lê Chúc An Hanoi U12 Girl
3 7:18 Nguyễn Xuân Vương Da Nang U9
Christian Minh Berg HCMC U9
    U9
4 7:27 Nguyễn Quang Za Vinh Hanoi U9
Nguyễn Gia Khôi Hanoi U9
    U9
5 7:36 Nguyễn Quang Đại Hanoi U9
Nguyễn Bảo Phát Hanoi U9
Daniel Khai Selim HCMC U9
6 7:45 Vũ Tuấn Khoa Hanoi U9
Nguyễn Khánh Tùng Da Nang U9
Nguyễn Tuấn Minh Hanoi U9
7 7:54 Nguyễn Hoàng Hải Hanoi U9
Nguyễn Nam Thắng HCMC U9
Nguyễn Minh Nguyên Hanoi U9
8 8:03 Nguyễn Viết Gia Hân Hung Yen U9
Phạm Nguyễn Khương Di HCMC U9
Piao Zhen Ning China U9
9 8:12 Hồ Anh Huy HCMC U12 Boy
Ngo Thanh Son Jr. SGA U12 Boy
Đặng Minh Anh HCMC U12 Boy
10 8:21 Trần Minh Kiên Hanoi U12 Boy
Lê Khánh Hưng BR-VT U12 Boy
Nguyễn Trọng Hoàng Hanoi U12 Boy
11 8:30 Phan Hữu Duy Vũ HCMC U12 Boy
Phan Xuân Bách BR-VT U12 Boy
Nguyễn Việt Dũng BR-VT U12 Boy
12 8:39 Trần Minh Tuấn BR-VT U12 Boy
Lê Minh Nghĩa Hanoi U12 Boy
Nguyễn Viết Hoàng Minh HCMC U12 Boy
13 8:48 Đỗ Dương Gia Minh Hanoi U12 Boy
Nguyễn Gia Nam Hanoi U12 Boy
Nguyễn Minh Thành Hanoi U12 Boy
14 8:57 Nguyễn Minh Triết Hanoi U12 Boy
Nguyễn Tuấn Anh HCMC U12 Boy
Trần Gia Bảo Hanoi U12 Boy
15 9:06 Phạm Đăng Long (Michael) HCMC U12 Boy
Nguyễn Khánh Toàn Da Nang U12 Boy
Depouilly Alexandre Minh Duc Hanoi U12 Boy
16 9:15 Trần Tuấn Đạt Hai Phong U12 Boy
Nguyễn Thế Huy Thanh Hoa U12 Boy
Trần Thế Bảo BR-VT U12 Boy

Xuất phát Tee số 10:

Nhóm Teetime Tên golfer Đến từ Tuổi
17 7:00 Vũ Phú Hoàng Minh BR-VT U15 Boy
Nghiêm Đức Vinh Hanoi U15 Boy
     
18 7:09 Đoàn Uy Hanoi U15 Boy
Nguyễn Anh Minh Hanoi U15 Boy
Lo Anton HCMC U15 Boy
19 7:18 Nguyễn Đức Sơn Hanoi U15 Boy
Kiên Alexander Fudge HCMC U15 Boy
Kohli Nguyễn Đạt Hanoi U15 Boy
20 7:27 Đỗ Trọng Khải Hanoi U15 Boy
Nai Xin Kai (Nam Nam) China U15 Boy
Depouilly Maxime Minh Thanh Hanoi U15 Boy
21 7:36 Phan Trần Minh Khôi Hanoi U15 Boy
Phạm Thế Nam Nghe An U15 Boy
Đặng Lê Hoàng Hanoi U15 Boy
22 7:45 Đỗ Lê Hà Trung Hanoi U15 Boy
Nguyễn Thái Nhật BR-VT U15 Boy
Nguyễn Tiến Thành Hanoi U15 Boy
23 7:54 Phạm Nam Hanoi U15 Boy
Phạm Hải Đăng Hanoi U15 Boy
Nguyễn Minh Hải Hanoi U15 Boy
24 8:03 Đỗ Doãn Kiên Hanoi U15 Boy
Lê Minh Triết Thanh Hoa U15 Boy
Đồng Đăng Khôi Quang Binh U15 Boy
25 8:12 Nguyễn Viết Hoàng An HCMC U15 Girl
Đoàn Mỹ Kim Hanoi U15 Girl
     
26 8:21 Nguyễn Thu Ngân Hanoi U15 Girl
Phạm Thị Yến Vi Hanoi U15 Girl
Samantha Marie Dizon The Philippines U21 Girl
27 8:30 Nguyễn Bảo Long Hanoi U21 Boy
Nguyễn Hùng Dũng HCMC U21 Boy
Trần Lê Hùng Hanoi U21 Boy
28 8:39 Tạ Đức Minh Hanoi U21 Boy
Phạm Minh Quang Ciputra GC U21 Boy
Đặng Lê Huy Hanoi U21 Boy
29 8:48 Nguyễn Đặng Minh Hanoi U21 Boy
Đặng Quang Anh HCMC U18 Boy
Nguyễn Nhất Long Hanoi U18 Boy
30 8:57 Trần Lam HCMC U18 Boy
Nguyễn Quang Trí Hanoi U18 Boy
Nguyễn Vũ Quốc Anh Hanoi U18 Boy
31 9:06 Nguyễn Minh Chính Hanoi U18 Boy
Mai Xuân Anh Hanoi U18 Boy
     
32 9:15 Tạ Quang Dương Hanoi U18 Boy
Nguyễn Minh Đức Hanoi U18 Boy
Trần Quang Minh Hanoi U18 Boy

GolfEdit.com

Tin liên quan: Tin tức

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi