<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3091-rory-mcllroy-tiger-se-can-phai-hoc-lai-cach-chien-thang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Rory Mcllroy: Tiger sẽ cần phải học lại cách chiến thắng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Rory Mcllroy: Tiger sẽ cần phải học lại cách chiến thắng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/rory-mcilroy-tiger-woods_anchor-630x360.jpg"> <figcaption>Rory Mcllroy: Tiger sẽ cần phải học lại cách chiến thắng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>GolfEdit.com &ndash; Điều duy nhất c&ograve;n thiếu trong sự quay trở lại của Tiger Woods ch&iacute;nh l&agrave; một chiến thắng.</p></h3> </header> <p>Rory Mcllroy n&oacute;i v&agrave;o thứ 3 vừa rồi rằng Woods sẽ phải &ldquo;học lại&rdquo; c&aacute;ch đưa m&igrave;nh đến chiến thắng.</p> <p>&ldquo;C&oacute; rất nhiều điều m&agrave; Tiger sẽ phải vượt qua để c&oacute; thể chiến thắng trở lại,&rdquo; Mcllroy chia sẻ. &ldquo;Anh ấy đ&atilde; c&oacute; thể swing rất tốt rồi. V&agrave; b&acirc;y giờ th&igrave; anh ấy đang t&igrave;m lại c&aacute;ch để cạnh tranh, c&aacute;ch để biết m&igrave;nh cần phải l&agrave;m điều g&igrave; tại 9 hố sau v&agrave;o ng&agrave;y Chủ nhật. Chắc chắn anh ấy đang t&igrave;m lại những điều đ&oacute;, bởi kể cả với một người đ&atilde; chiến thắng 14 lần tại những giải major th&igrave; việc kh&ocirc;ng thi đấu trong một thời gian d&agrave;i vẫn sẽ khiến bạn cần một thời gian để t&igrave;m lại c&aacute;ch của bản th&acirc;n trong qu&aacute; khứ, v&agrave; t&ocirc;i nghĩ anh ấy đang trải qua giai đoạn đ&oacute;.&rdquo; Mcllroy đang muốn nhắc đến sự kiện Woods đ&atilde; dẫn đầu bảng xếp hạng tại The Open năm nay khi chỉ c&ograve;n 8 hố cuối. Nhưng cuối c&ugrave;ng mắc lỗi v&agrave; kết th&uacute;c ở vị tr&iacute; đồng hạng 6.</p> <p>Nhưng nh&igrave;n v&agrave;o to&agrave;n cảnh, Mcllroy n&oacute;i, th&igrave; việc anh ấy c&oacute; thể thi đấu trở lại đ&atilde; l&agrave; một điều đ&aacute;ng kinh ngạc rồi bởi 18 th&aacute;ng trước Woods c&ograve;n đang nằm tr&ecirc;n giường khi phải trải qua một cuộc phẫu thuật ở lưng.</p> <p>&ldquo;Anh ấy ở ngay đ&oacute;,&rdquo; Mcllroy chia sẻ, &ldquo;đ&oacute; đ&atilde; l&agrave; một th&agrave;nh t&iacute;ch kh&oacute; tin rồi.&rdquo;</p> <p>Tiger Woods cũng ch&iacute;nh l&agrave; thần tưởng thời ni&ecirc;n thiếu của si&ecirc;u sao người Bắc Ai Len.</p> <p><strong>GolfEdit.com</strong></p> </article> </body></html>

Rory Mcllroy: Tiger sẽ cần phải học lại cách chiến thắng

By GolfEdit.com - 09/08/2018

GolfEdit.com – Điều duy nhất còn thiếu trong sự quay trở lại của Tiger Woods chính là một chiến thắng.

Rory Mcllroy nói vào thứ 3 vừa rồi rằng Woods sẽ phải “học lại” cách đưa mình đến chiến thắng.

“Có rất nhiều điều mà Tiger sẽ phải vượt qua để có thể chiến thắng trở lại,” Mcllroy chia sẻ. “Anh ấy đã có thể swing rất tốt rồi. Và bây giờ thì anh ấy đang tìm lại cách để cạnh tranh, cách để biết mình cần phải làm điều gì tại 9 hố sau vào ngày Chủ nhật. Chắc chắn anh ấy đang tìm lại những điều đó, bởi kể cả với một người đã chiến thắng 14 lần tại những giải major thì việc không thi đấu trong một thời gian dài vẫn sẽ khiến bạn cần một thời gian để tìm lại cách của bản thân trong quá khứ, và tôi nghĩ anh ấy đang trải qua giai đoạn đó.” Mcllroy đang muốn nhắc đến sự kiện Woods đã dẫn đầu bảng xếp hạng tại The Open năm nay khi chỉ còn 8 hố cuối. Nhưng cuối cùng mắc lỗi và kết thúc ở vị trí đồng hạng 6.

Nhưng nhìn vào toàn cảnh, Mcllroy nói, thì việc anh ấy có thể thi đấu trở lại đã là một điều đáng kinh ngạc rồi bởi 18 tháng trước Woods còn đang nằm trên giường khi phải trải qua một cuộc phẫu thuật ở lưng.

“Anh ấy ở ngay đó,” Mcllroy chia sẻ, “đó đã là một thành tích khó tin rồi.”

Tiger Woods cũng chính là thần tưởng thời niên thiếu của siêu sao người Bắc Ai Len.

GolfEdit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi