<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3078-justin-thomas-om-ong-ba-noi-day-cam-xuc-khi-lan-dau-vo-dich-wgc-bridgestone-invitational.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Justin Thomas ôm ông bà nội đầy cảm xúc khi lần đầu vô địch WGC Bridgestone Invitational</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Justin Thomas ôm ông bà nội đầy cảm xúc khi lần đầu vô địch WGC Bridgestone Invitational</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/thomas_bridgestone2018_grandma-777x444.jpg"> <figcaption>Justin Thomas ôm ông bà nội đầy cảm xúc khi lần đầu vô địch WGC Bridgestone Invitational</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Đương kim v&ocirc; địch FedExCup 2017 đ&atilde; c&oacute; danh hiệu World Golf Championship đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp khi l&ecirc;n ng&ocirc;i ở Bridgestone Invitational 2018.</p></h3> </header> <p>Một kết th&uacute;c ho&agrave;n hảo v&agrave; đầy cảm x&uacute;c của Justin Thomas sau c&uacute; gạt&nbsp;ghi điểm Par&nbsp;ở hố 18. Anh chiến thắng trước sự chứng kiến lần đầu ti&ecirc;n của &ocirc;ng b&agrave; nội v&agrave; cũng&nbsp;l&agrave; lần cuối c&ugrave;ng tr&ecirc;n s&acirc;n Firestones. Một lời ch&agrave;o tạm biệt tuyệt vời của Thomas khi giải sẽ rời về Memphis bắt đầu từ năm 2019.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/thomas_bridgestone2018_grandpa.jpg?1533524200405" alt="thomas_bridgestone2018_grandpa" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng nội Paul Thomas lần đầu ti&ecirc;n chứng kiến ch&aacute;u trai v&ocirc; địch một giải đấu ở PGA TOUR (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Với tổng số điểm -15 chung cuộc, Justin Thomas xuất sắc đăng quang giải WGC Bridgestone với c&aacute;ch biệt tới 4 gậy so với tay golf đứng thứ 2 l&agrave; Kyle Stanley (-11). Trong khi đ&oacute; vị tr&iacute; đồng hạng 3 (-10)&nbsp;thuộc về Dustin Johnson v&agrave;&nbsp;Thorbj&oslash;rn Olesen người Đan Mạch. Golfer số 1 thế giới l&agrave; Dustin Johnson c&oacute; 2 ng&agrave;y cuối thi đấu xuất sắc với 66, 64 gậy gi&uacute;p anh xuất sắc về trong top 5 giải đấu. Olensen cũng c&oacute; c&uacute; nước r&uacute;t ngoạn mục ở ng&agrave;y chung kết khi nhảy 19 bậc tr&ecirc;n bảng xếp hạng với 64 gậy ở v&ograve;ng 4.&nbsp;</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu WGC đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp của Justin Thomas, n&acirc;ng tổng số danh hiệu PGA TOUR anh c&oacute; được l&ecirc;n con số 9. Chia sẻ sau thắng lợi, Thomas n&oacute;i: "Nh&igrave;n thấy &ocirc;ng b&agrave; nội theo d&otilde;i t&ocirc;i thi đấu trong ng&agrave;y chung kết khiến t&ocirc;i lu&ocirc;n nghẹn ng&agrave;o x&uacute;c động. Chiến thắng l&agrave; một kết th&uacute;c kh&ocirc;ng thể ngọt ng&agrave;o&nbsp;v&agrave;&nbsp;thực sự l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa&nbsp;d&agrave;nh tặng cho &ocirc;ng b&agrave;".&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng nội của Thomas, Paul,&nbsp;từng thi đấu ở PGA Championship năm 1960 cũng tr&ecirc;n s&acirc;n đấu Firestone v&agrave; chưa bao giờ chứng kiến ch&aacute;u trai thi đấu ở một sự kiện n&agrave;o của PGA TOUR. Mặc d&ugrave; trước đ&acirc;y &ocirc;ng từng được chứng kiến Justin đăng quang ở giải đấu thuộc&nbsp;Web.com Tour&nbsp;năm&nbsp;2014.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/thomas_bridgestone2018.jpg?1533525227597" alt="thomas_bridgestone2018" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Justin Thomas chụp ảnh c&ugrave;ng &ocirc;ng b&agrave; nội v&agrave; bố mẹ trong ng&agrave;y đăng quang WGC Bridgestone (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Golfer thi đấu c&ugrave;ng Thomas ng&agrave;y chung kết l&agrave; Rory McIlroy c&oacute; kết quả kh&ocirc;ng như k&igrave; vọng khi đ&aacute;nh 73 gậy. Mắc tới 5 bogey từ hố 5 đến hố 15 v&agrave; kh&eacute;p lại ng&agrave;y đấu với điểm birdie thứ 2 ở hố 16, tay golf người Bắc Ai Len từ vị tr&iacute; thứ 2 rơi về đồng hạng 6 với tổng điểm -8.&nbsp;</p> <p>Mọi sự ch&uacute; &yacute; như thường lệ đều đổ dồn về Tiger Woods - tay golf từng 8 lần v&ocirc; địch WGC Bridgestone kết th&uacute;c giải với vị tr&iacute; chung cuộc đồng hạng 31. Những nỗ lực tuyệt vời của Woods trong 2 ng&agrave;y đầu đ&aacute;nh 66, 68 gậy bị đổ xuống s&ocirc;ng xuống biển ở 2 ng&agrave;y cuối. Anh c&oacute; v&ograve;ng 3,4 đều đ&aacute;nh số gậy 73 để về điểm evenpar tại giải đấu. Một lần nữa Tiger Woods lại bị vỡ ở những đường cuối khi anh mắc tới 2 double bogey ở hố 14,16 v&agrave; kh&eacute;p lại v&ograve;ng chung kết với điểm birdie vớt v&aacute;t hố 18. Firestone đ&atilde; ưu &aacute;i v&agrave; đem lại cho si&ecirc;u hổ qu&aacute; nhiều h&agrave;o quang. D&ugrave; sao điểm số n&agrave;y cũng l&agrave; một lời ch&agrave;o tạm biệt trọn vẹn của Tiger Woods&nbsp;cho lần cuối c&ugrave;ng WGC thi đấu ở s&acirc;n golf huyền thoại n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Với chiến thắng n&agrave;y của Justin Thomas, anh nhận 1,7 triệu đ&ocirc; la tiền thưởng v&agrave; 550 điểm FedExCup. Một bước chạy đ&agrave; ho&agrave;n hảo để tiến tới bảo vệ danh hiệu Major PGA Championship tuần n&agrave;y, nơi anh l&agrave; đương kim v&ocirc; địch giải đấu.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/thomas_bridgestone2018win.jpg?1533524250968" alt="thomas_bridgestone2018win" /></p> <p style="text-align: center;">Justin Thomas lần đầu đăng quang ở giải đấu thuộc WGC (Ảnh: Getty Images)</p> <p><em>Chỉ số thi đấu tại giải của Justin Thomas:</em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 298px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="text-align: center; height: 13px; width: 137px;"><strong>Chỉ số</strong></td> <td style="text-align: center; height: 13px; width: 82.5px;"><strong>Tổng</strong></td> <td style="text-align: center; height: 13px; width: 58.5px;"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 137px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="height: 35px; text-align: center; width: 82.5px;">0</td> <td style="height: 35px; width: 58.5px; text-align: center;">T16</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">BIRDIES</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">21</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">PARS</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">45</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T40</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">BOGEYS</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">6</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">0</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">3+ BOGEYS</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">0</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px; width: 137px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="height: 26px; text-align: center; width: 82.5px;">58.93% (33/56)</td> <td style="height: 26px; width: 58.5px; text-align: center;">T11</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">329.3</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">12</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">394</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T12</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">SAND SAVES</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">25.00% (1/4)</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T61</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">SCRAMBLING</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">0.6667</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T15</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px; width: 137px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="height: 26px; text-align: center; width: 82.5px;">75.00% (54/72)</td> <td style="height: 26px; width: 58.5px; text-align: center;">T2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 137px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="height: 13px; text-align: center; width: 82.5px;">1.667</td> <td style="height: 13px; width: 58.5px; text-align: center;">T2</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Justin Thomas ôm ông bà nội đầy cảm xúc khi lần đầu vô địch WGC Bridgestone Invitational

By GolfEdit.com - 06/08/2018

Golfedit.com - Đương kim vô địch FedExCup 2017 đã có danh hiệu World Golf Championship đầu tiên trong sự nghiệp khi lên ngôi ở Bridgestone Invitational 2018.

Một kết thúc hoàn hảo và đầy cảm xúc của Justin Thomas sau cú gạt ghi điểm Par ở hố 18. Anh chiến thắng trước sự chứng kiến lần đầu tiên của ông bà nội và cũng là lần cuối cùng trên sân Firestones. Một lời chào tạm biệt tuyệt vời của Thomas khi giải sẽ rời về Memphis bắt đầu từ năm 2019. 

thomas_bridgestone2018_grandpa

Ông nội Paul Thomas lần đầu tiên chứng kiến cháu trai vô địch một giải đấu ở PGA TOUR (Ảnh: Getty Images)

Với tổng số điểm -15 chung cuộc, Justin Thomas xuất sắc đăng quang giải WGC Bridgestone với cách biệt tới 4 gậy so với tay golf đứng thứ 2 là Kyle Stanley (-11). Trong khi đó vị trí đồng hạng 3 (-10) thuộc về Dustin Johnson và Thorbjørn Olesen người Đan Mạch. Golfer số 1 thế giới là Dustin Johnson có 2 ngày cuối thi đấu xuất sắc với 66, 64 gậy giúp anh xuất sắc về trong top 5 giải đấu. Olensen cũng có cú nước rút ngoạn mục ở ngày chung kết khi nhảy 19 bậc trên bảng xếp hạng với 64 gậy ở vòng 4. 

Đây là danh hiệu WGC đầu tiên trong sự nghiệp của Justin Thomas, nâng tổng số danh hiệu PGA TOUR anh có được lên con số 9. Chia sẻ sau thắng lợi, Thomas nói: "Nhìn thấy ông bà nội theo dõi tôi thi đấu trong ngày chung kết khiến tôi luôn nghẹn ngào xúc động. Chiến thắng là một kết thúc không thể ngọt ngào và thực sự là món quà ý nghĩa dành tặng cho ông bà". 

Ông nội của Thomas, Paul, từng thi đấu ở PGA Championship năm 1960 cũng trên sân đấu Firestone và chưa bao giờ chứng kiến cháu trai thi đấu ở một sự kiện nào của PGA TOUR. Mặc dù trước đây ông từng được chứng kiến Justin đăng quang ở giải đấu thuộc Web.com Tour năm 2014.

thomas_bridgestone2018

Justin Thomas chụp ảnh cùng ông bà nội và bố mẹ trong ngày đăng quang WGC Bridgestone (Ảnh: Getty Images)

Golfer thi đấu cùng Thomas ngày chung kết là Rory McIlroy có kết quả không như kì vọng khi đánh 73 gậy. Mắc tới 5 bogey từ hố 5 đến hố 15 và khép lại ngày đấu với điểm birdie thứ 2 ở hố 16, tay golf người Bắc Ai Len từ vị trí thứ 2 rơi về đồng hạng 6 với tổng điểm -8. 

Mọi sự chú ý như thường lệ đều đổ dồn về Tiger Woods - tay golf từng 8 lần vô địch WGC Bridgestone kết thúc giải với vị trí chung cuộc đồng hạng 31. Những nỗ lực tuyệt vời của Woods trong 2 ngày đầu đánh 66, 68 gậy bị đổ xuống sông xuống biển ở 2 ngày cuối. Anh có vòng 3,4 đều đánh số gậy 73 để về điểm evenpar tại giải đấu. Một lần nữa Tiger Woods lại bị vỡ ở những đường cuối khi anh mắc tới 2 double bogey ở hố 14,16 và khép lại vòng chung kết với điểm birdie vớt vát hố 18. Firestone đã ưu ái và đem lại cho siêu hổ quá nhiều hào quang. Dù sao điểm số này cũng là một lời chào tạm biệt trọn vẹn của Tiger Woods cho lần cuối cùng WGC thi đấu ở sân golf huyền thoại này. 

Với chiến thắng này của Justin Thomas, anh nhận 1,7 triệu đô la tiền thưởng và 550 điểm FedExCup. Một bước chạy đà hoàn hảo để tiến tới bảo vệ danh hiệu Major PGA Championship tuần này, nơi anh là đương kim vô địch giải đấu. 

thomas_bridgestone2018win

Justin Thomas lần đầu đăng quang ở giải đấu thuộc WGC (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số thi đấu tại giải của Justin Thomas:

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

0 T16
BIRDIES 21 1
PARS 45 T40
BOGEYS 6 T1
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 0 T1
DRIVING ACCURACY 58.93% (33/56) T11
DRIVING DISTANCE 329.3 12
LONGEST DRIVE 394 T12
SAND SAVES 25.00% (1/4) T61
SCRAMBLING 0.6667 T15
GREENS IN REGULATION 75.00% (54/72) T2
PUTTS PER GIR 1.667 T2

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi