Tin tức

VGA: Danh sách các golfer không còn tư cách nghiệp dư

VGA: Danh sách các golfer không còn tư cách nghiệp dư

 

 

 

 

DANH SÁCH VI PHẠM LUẬT TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ

Luật 5-1 (GIẢNG DẠY)

             
STT Họ và Tên CLB Golf Tỉnh / Thành Nơi Công Tác Luật Vi Phạm Ngày cuối cùng vi phạm
1 DOÃN VĂN ĐỊNH   Tp.HCM Him Lam Luật 5-1 Hiện tại
2 NGUYỄN VĂN BẰNG   Hà Nội   Luật 5-1 Hiện tại
3 NGUYỄN GIA HỒNG   Tp.HCM Him Lam Luật 5-1 Hiện tại
4 ĐỖ NGỌC HOÀNG   Hà Nội Hà Nội Club Luật 5-1 Hiện tại
5 NGÔ BẢO NGHI   Vũng Tàu   Luật 5-1 Hiện tại
6 LÊ HỮU GIANG   Hà Nội   Luật 5-1 Hiện tại
7 TRẦN VĂN CƠ   Hà Nội Đảo Sen Luật 5-1 Hiện tại
8 ĐINH VĂN BẮC   Hà Nội Đảo Sen Luật 5-2 Hiện tại
9 LƯU HẢI NINH   Hà Nội Phương Đông Luật 5-1 Hiện tại
10 LAI THẾ CƯỜNG   Hà Nội Phương Đông Luật 5-1 Hiện tại
11 VŨ THỊ VÂN   Hà Nội Phương Đông Luật 5-1 Hiện tại
12 NGUYỄN THỊ HÀ   Hà Nội FLC Luật 5-1 Hiện tại
13 PHẠM ĐỒNG DŨNG   Hà Nội Phương Đông Luật 5-1 Hiện tại
14 LÊ KIỀU NGOAN   Tp.HCM Him Lam Luật 5-1 Hiện tại
15 VÕ TÁ THỦY   Hà Tĩnh   Luật 5-2 Hiện tại

 

 

 

 

DANH SÁCH VI PHẠM LUẬT TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ

Luật 3-1 THI ĐẤU VÌ TIỀN THƯỞNG

               
STT Họ và Tên CLB Golf Tỉnh / Thành Luật Vi Phạm Ngày cuối cùng vi phạm Giải Đấu Ghi chú
1 DOÃN VĂN ĐỊNH Him Lam Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
2 ANDY CHU     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
3 NGUYỄN VĂN BẰNG   Hà Nội Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
4 NGUYỄN GIA HỒNG Him Lam Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
5 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG   Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
6 PHẠM MINH TUẤN Thủ Đức Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
7 NGUYỄN VĂN THỐNG Thủ Đức Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
8 NGÔ KHÔI   Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
9 TRẦN TRỌNG THIỆN   Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
10 TRỊNH VĂN THỌ   Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
11 NGUYỄN ĐÌNH CHÂU   Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
12 LẦU A BẨU     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
13 NGÔ CÔNG MẠNH Him Lam Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
14 LẦU A TÀY     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
15 NGUYỄN VĂN MINH     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
16 NGUYỄN NGỌC BẢO   Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
17 NGUYỄN TUẤN KIỆT Thủ Đức Tp. HCM Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
18 NGUYỄN VĂN TOÀN     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
19 LAI THẾ CƯỜNG     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
20 VƯƠNG ĐỨC PHÚC     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
21 ĐỖ NGỌC HOÀNG   Hà Nội Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
22 NGUYỄN VĂN LONG     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
23 NGUYỄN NGỌC CHÍ     Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016
24 PHÙNG MẠNH LỘC   Hà Nội Luật 3-1 6/27/2016 VAO 2016 Tham dự bảng Pro VAO 2016

 

DANH SÁCH VI PHẠM LUẬT TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ

Luật 3-2 VI PHẠM GIỚI HẠN GIẢI THƯỞNG

               
STT Họ và Tên Giải Trị Giá Luật Vi Phạm Ngày cuối cùng vi phạm Giải Đấu Ghi chú
1 Lưu Ngọc Đại Best Gross 1 tỷ Luật 3-2 11/15/2015 FLC Championship 2015  
2 Nguyễn Quốc Mến Best Gross 1 tỷ Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
3 Phạm Đồng Dũng Nhì A 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
4 Nguyễn Trường Sơn Nhất B và Eagle 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
5 Phạm Huy Thưởng Nhì B 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
6 Nguyễn Tiến Minh Nhất C 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
7 Nguyễn Anh Tuấn Nhì C 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
8 Hoàng Ngọc Quý Nhất A và Eagle 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
9 LEE SOONHAN Nhì A 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
10 Ngô Xuân Hiệp Nhất B 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
11 Ngụy Tôn Thêm Nhì B 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
12 Nguyễn Đức Long Nhất C 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
13 Phạm Anh Dũng Nhì C 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
14 Trần Thế Cường Nhất A 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
15 Bùi Minh Chí Nhì A 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
16 Vũ Việt Cuòng Nhất B 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
17 Nguyễn Hổ Bắc Nhì B 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
18 Vũ Duy Mạnh Nhất C 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
19 Lee Young Yun Nhì C 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
20 Lê Hồng Sơn Nhất A 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
21 Nguyễn Văn Hiếu Nhì A 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
22 Trịnh Ngọc Hiền Nhất B 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
23 Lê Hải Trà Nhì B 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
24 Noh Myung Huyn Nhất C 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
25 Lai Quang Hưng Nhì C 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
26 Hà Ngọc Hoàng Lộc Nhất A 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
27 Lê Ngọc Tú Nhì A 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
28 Phạm Lê Cường Nhất B 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
29 Nguyễn Xuân Mơ Nhì B 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
30 Phạm Hồng Sơn Nhất C 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
31 Lê Minh Hoàng Nhì C 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
32 Đỗ Ngọc Dinh Nhất A 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
33 Trần Bình Quang Huy Nhì A 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
34 Nguyễn Quang Trí Nhất B 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016 Từ chối giải thưởng
35 Phạm Đăng Đông Nhì B 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
36 Kenne James Nhất C 40 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  
37 Nguyễn Minh Hiền Nhì C 25 triệu Luật 3-2 10/2/2016 FLC Championship 2016  

Golfedit.com

Justin Rose bùng nổ để chiến thắng

Tin trước

Risemount Invitational Championship 2019: Giải thưởng Hole in One ''chất đừng hỏi''

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Tin tức

Phát triển bởi