Phạm Minh Đức

PGA Úc Phạm Minh Đức chia sẻ chuyên sâu về cán gậy Graphite

PGA Úc Phạm Minh Đức chia sẻ kiến thức về cán gậy Graphite

Đơn giản hóa pha xử lý bóng trong bunker fairway

PGA Úc, HLV Golf Phạm Minh Đức chia sẻ 4 bước để người chơi không còn gặp khó khăn trong việc xử lý bóng trong khu vực bunker fairway.