“Đánh cú đánh mà bạn muốn, không phải cú mà bạn nghĩ bạn nên đánh.” - Dr. Bob Rotella

72 Plus Golf Accademy

Học viện golf của HLV Trưởng đội tuyển golf Việt Nam - Nguyễn Thái Dương
 • Địa chỉ: Cơ sở chính: Sân tập Hanoi Golf Club (76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội)
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:
72 Plus Golf Accademy

Dương, Nguyễn Thái

Giám đốc 72 Plus Golf Academy

 • Hà Nội
 • 72 Plus Golf Accademy
 • Kinh nghiệm dạy: 2013
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Hà, Nguyễn Mạnh

HLV 72 Plus Golf Academy

 • Hà Nội
 • 72 Plus, Hanoi Golf Club, Yên Phụ
 • Kinh nghiệm dạy: 2017
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Huy, Nguyễn Chí

HLV 72 Plus Golf Academy

 • Hà Nội
 • 72 Plus, Hanoi Golf Club, Yên Phụ
 • Kinh nghiệm dạy: 2018
 • Cao niên
 • Nam giới