Khám phá

Làm sao để được thi đấu ở PGA Tour?

Tiêu chuẩn phân hạng của PGA Tour chưa bao giờ dễ dàng - để dành được tấm thẻ thành viên luôn luôn khó khăn đối với mọi golfer trên thế giới. Không những thế từ năm 2013 điều kiện này càng khoai hơn nhiều.