"Tôi không tin bác sĩ bởi rất giống golfer. Họ đều có các câu trả lời khác nhau cho cùng một vấn đề của bạn" - Seve Ballesteros

Game Plan

7 thói quen ''khá tệ'' của nhiều golfer trên Driving Range

Dưới đây là những phân tích về lỗi sai phổ biến mà người chơi hay gặp phải khi tập ở trên Driving Range