“Càng tập luyện thì tôi càng thấy mình nhận nhiều may mắn” - Gary Player