Thứ 4, 24 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

"Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi bạn bước đến Tee phát bóng đầu tiên" - Seve Ballesteros

Dụng cụ golf

[Winner's bag] Túi gậy của Chris Kirk tại giải Crowne Plaza 2015

[Winner's bag] Túi gậy của Chris Kirk tại giải Crowne Plaza 2015

Driver: Callaway XR Pro (Mitsubishi Rayon Diamana S+ Blue Board 60x shaft), 8.5 degrees

3-wood: Callaway X2 Hot (Mitsubishi Rayon Diamana Ahina 80x shaft), 15 degrees

Utility: Callaway Apex UT (2- and 3-iron; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts)

Irons: Callaway RAZR X Muscleback (4-9; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts)

Wedges: Callaway Mack Daddy 2 (47-11S, 52-12S and 58-14C degrees; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts)

Putter: Odyssey ProType PT10

Ball: Titleist Pro V1x

Tin liên quan: Dụng cụ golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi