Thứ 2, 22 Tháng 7 2024

Hãy quên đối thủ đi; luôn luôn thi đấu với Par.” - Sam Snead

January 01, 1970, 8:00 am