"Sự tập trung xuất phát từ sự kết hợp của tự tin và khát khao." - Arnold Palmer