<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1600-rory-mcilroy-chia-se-ve-2-bi-kip-putt-bong-cua-minh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Rory McIlroy chia sẻ về 2 bí kíp putt bóng của mình</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Rory McIlroy chia sẻ về 2 bí kíp putt bóng của mình</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/footupdrillRory-630x360.jpg"> <figcaption>Rory McIlroy chia sẻ về 2 bí kíp putt bóng của mình</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Rory McIlroy chia sẻ 2 phương ph&aacute;p putt b&oacute;ng dưới đ&acirc;y m&agrave; c&aacute;c golfer kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ qua:</p></h3> </header> <p><strong>1, Nhấc ch&acirc;n phải khi putt :</strong></p> <p>- Set up tư thế chuẩn v&agrave; chắc chắn khi đẩy b&oacute;ng, sau đ&oacute; nhấc ch&acirc;n phải l&ecirc;n, thực hiện putt b&oacute;ng ở khoảng c&aacute;ch kh&aacute;c nhau. Tập động t&aacute;c khoảng 15-20 lần, điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; cảm gi&aacute;c tốt, v&agrave; giảm thiểu đi những chuyển động "thừa" khi putt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/5/2014/07/foot-up-drill.jpg" alt="foot-up-drill" border="0" /></p> <p><strong>2, Kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch putt b&oacute;ng:</strong></p> <p>- Đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i tập m&agrave; bất cứ golfer n&agrave;o cũng biết, nhưng để thực hiện n&oacute; kh&ocirc;ng dễ. Rory McIlroy thường kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch putt bằng c&aacute;c c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch xa. Bằng c&aacute;ch tập trung v&agrave;o mục ti&ecirc;u l&agrave; cần ngắm đến l&agrave; hố chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; b&oacute;ng, do đ&oacute; bạn n&ecirc;n tập luyện nhuần nhuyễn kỹ thuật putt đến mức cảm thấy tự nhi&ecirc;n, từ c&aacute;ch cầm gậy v&agrave; set up đều chuẩn kh&ocirc;ng phải chỉnh, việc c&ograve;n lại l&agrave; đọc green v&agrave; ngắm đ&uacute;ng mục ti&ecirc;u. Một điều quan trọng nữa l&agrave; bạn cần phải kiểm so&aacute;t được nhịp độ để kiếm so&aacute;t được lực khi putt.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/5/2014/07/distance-drill-200x300.jpg" alt="distance drill" border="0" /></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: left;">Golfedit.com</h1> </article> </body></html>

Rory McIlroy chia sẻ về 2 bí kíp putt bóng của mình

By GolfEdit.com - 17/04/2016

Rory McIlroy chia sẻ 2 phương pháp putt bóng dưới đây mà các golfer không nên bỏ qua:

1, Nhấc chân phải khi putt :

- Set up tư thế chuẩn và chắc chắn khi đẩy bóng, sau đó nhấc chân phải lên, thực hiện putt bóng ở khoảng cách khác nhau. Tập động tác khoảng 15-20 lần, điều này sẽ giúp bạn có cảm giác tốt, và giảm thiểu đi những chuyển động "thừa" khi putt.

foot-up-drill

2, Kiểm soát khoảng cách putt bóng:

- Đây là bài tập mà bất cứ golfer nào cũng biết, nhưng để thực hiện nó không dễ. Rory McIlroy thường kiểm soát khoảng cách putt bằng các cú putt từ khoảng cách xa. Bằng cách tập trung vào mục tiêu là cần ngắm đến là hố chứ không phải là bóng, do đó bạn nên tập luyện nhuần nhuyễn kỹ thuật putt đến mức cảm thấy tự nhiên, từ cách cầm gậy và set up đều chuẩn không phải chỉnh, việc còn lại là đọc green và ngắm đúng mục tiêu. Một điều quan trọng nữa là bạn cần phải kiểm soát được nhịp độ để kiếm soát được lực khi putt. 

distance drill

 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi