<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2718-golfer-danh-tuot-770-ngan-do-la-vi-3-cu-gat-o-ho-cuoi-cung-giai-players-championship-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Golfer đánh tuột 770 ngàn đô la vì 3 cú gạt ở hố cuối cùng giải Players Championship 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Golfer đánh tuột 770 ngàn đô la vì 3 cú gạt ở hố cuối cùng giải Players Championship 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/dufnerplayers201801-630x360.jpg"> <figcaption>Golfer đánh tuột 770 ngàn đô la vì 3 cú gạt ở hố cuối cùng giải Players Championship 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Kh&ocirc;ng &iacute;t c&aacute;c golfer chia sẻ rằng, một&nbsp;pha đ&aacute;nh Driver tệ nhiều l&uacute;c kh&ocirc;ng&nbsp;ức chế&nbsp;bằng c&uacute; gạt trượt ở khoảng c&aacute;ch gần.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Jason Duffer c&oacute; lẽ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh một ng&agrave;y trọn vẹn với vị tr&iacute; &Aacute; qu&acirc;n nếu anh kh&ocirc;ng&nbsp;mắc lỗi tệ hại&nbsp;ở hố 18, v&ograve;ng chung kết The Players Championship. Nh&agrave; v&ocirc; địch&nbsp;PGA Championship 2013 ghi được 6 birdie v&agrave; chỉ mắc 1 bogey sau 17 hố. Một điểm par hố 18 nữa th&ocirc;i l&agrave; Dufner sẽ đứng vị tr&iacute; đồng hạng 2 với 3 golfer kh&aacute;c l&agrave;&nbsp;Charl Schwartzel, Jimmy Walker v&agrave; Xander Schauffele.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/dufnerplayers2018.jpg?1526354088880" alt="dufnerplayers2018" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Jason Dufner thẫn thờ sau c&uacute; pha gạt b&oacute;ng tệ ở hố 18, v&ograve;ng 4 The Players Championship 2018 (Ảnh:&nbsp;David Cannon/Getty Images)</em></p> <p>Mọi thứ đ&atilde; rất &ecirc;m xu&ocirc;i khi Jason Dufer đ&aacute;nh 2 gậy đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green c&aacute;ch cờ chừng hơn 5 yards ở hố 18. Nếu gạt tốt Dufner sẽ c&oacute; điểm birdie v&agrave; c&ugrave;ng lắm sẽ l&agrave; điểm PAR để kết th&uacute;c ng&agrave;y đấu với 67 gậy (-5). Ở&nbsp;lần gạt đầu ti&ecirc;n, b&oacute;ng của anh lăn qu&aacute; mạnh vượt xa cờ 1 yard. Với khoảng c&aacute;ch n&agrave;y ai cũng nghĩ với Dufner l&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; để ghi điểm Par. Nhưng sự mất tập trung đ&atilde; khiến anh hỏng ăn ở c&uacute; gạt thứ 2 n&agrave;y. Tổng cộng Dufner mất tới 3 gạt mới ho&agrave;n th&agrave;nh hố đấu 18PAR4, mắc điểm bogey. Ch&iacute;nh điểm bogey cuối c&ugrave;ng n&agrave;y khiến Dufner kh&ocirc;ng về được vị tr&iacute; T2 của giải. C&aacute;i gi&aacute; phải trả cho n&oacute; qu&aacute; đắt v&agrave; được t&iacute;nh bằng số tiền thưởng lẽ ra anh nhận được nếu về đồng &Aacute; qu&acirc;n. Thay v&igrave; vui vẻ nhận 821 ng&agrave;n đ&ocirc; la th&igrave; Jason Dufner rơi về vị tr&iacute; T5 ph&iacute;a sau để ngậm ng&ugrave;i nhận 418 ng&agrave;n. Nếu ghi điểm birdie, tay golf sinh năm 1977 sẽ một m&igrave;nh ở vị tr&iacute; &Aacute; qu&acirc;n v&agrave; nhận 1,18 triệu đ&ocirc; la, kiếm th&ecirc;m 330 điểm thưởng FedExCup thay v&igrave; 418 ng&agrave;n đ&ocirc; v&agrave; 115 điểm ở vị tr&iacute; T5.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;Tin vui l&agrave; 115 điểm FedExCup gi&uacute;p Dufner leo l&ecirc;n vị tr&iacute; 54 tr&ecirc;n bảng n&agrave;y nhưng tin buồn l&agrave; nếu&nbsp;ghi birdie ở hố 18 th&igrave; vị tr&iacute; của anh sẽ trong top 30.</p> <p>Jason Dufner nhận nhiều chỉ tr&iacute;ch của d&acirc;n mạng v&igrave; sự bất cẩn ở hố cuối c&ugrave;ng trong ng&agrave;y thi đấu chung kết The Players Championship. C&aacute;i gi&aacute; qu&aacute; đắt cho sự mất tập trung m&agrave; thực tế trong golf điều n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; hiếm xảy ra.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Golfer đánh tuột 770 ngàn đô la vì 3 cú gạt ở hố cuối cùng giải Players Championship 2018

By GolfEdit.com - 15/05/2018

Golfedit.com - Không ít các golfer chia sẻ rằng, một pha đánh Driver tệ nhiều lúc không ức chế bằng cú gạt trượt ở khoảng cách gần. 

Jason Duffer có lẽ đã hoàn thành một ngày trọn vẹn với vị trí Á quân nếu anh không mắc lỗi tệ hại ở hố 18, vòng chung kết The Players Championship. Nhà vô địch PGA Championship 2013 ghi được 6 birdie và chỉ mắc 1 bogey sau 17 hố. Một điểm par hố 18 nữa thôi là Dufner sẽ đứng vị trí đồng hạng 2 với 3 golfer khác là Charl Schwartzel, Jimmy Walker và Xander Schauffele. 

dufnerplayers2018

Jason Dufner thẫn thờ sau cú pha gạt bóng tệ ở hố 18, vòng 4 The Players Championship 2018 (Ảnh: David Cannon/Getty Images)

Mọi thứ đã rất êm xuôi khi Jason Dufer đánh 2 gậy đưa bóng lên green cách cờ chừng hơn 5 yards ở hố 18. Nếu gạt tốt Dufner sẽ có điểm birdie và cùng lắm sẽ là điểm PAR để kết thúc ngày đấu với 67 gậy (-5). Ở lần gạt đầu tiên, bóng của anh lăn quá mạnh vượt xa cờ 1 yard. Với khoảng cách này ai cũng nghĩ với Dufner là không quá khó để ghi điểm Par. Nhưng sự mất tập trung đã khiến anh hỏng ăn ở cú gạt thứ 2 này. Tổng cộng Dufner mất tới 3 gạt mới hoàn thành hố đấu 18PAR4, mắc điểm bogey. Chính điểm bogey cuối cùng này khiến Dufner không về được vị trí T2 của giải. Cái giá phải trả cho nó quá đắt và được tính bằng số tiền thưởng lẽ ra anh nhận được nếu về đồng Á quân. Thay vì vui vẻ nhận 821 ngàn đô la thì Jason Dufner rơi về vị trí T5 phía sau để ngậm ngùi nhận 418 ngàn. Nếu ghi điểm birdie, tay golf sinh năm 1977 sẽ một mình ở vị trí Á quân và nhận 1,18 triệu đô la, kiếm thêm 330 điểm thưởng FedExCup thay vì 418 ngàn đô và 115 điểm ở vị trí T5.  

 Tin vui là 115 điểm FedExCup giúp Dufner leo lên vị trí 54 trên bảng này nhưng tin buồn là nếu ghi birdie ở hố 18 thì vị trí của anh sẽ trong top 30.

Jason Dufner nhận nhiều chỉ trích của dân mạng vì sự bất cẩn ở hố cuối cùng trong ngày thi đấu chung kết The Players Championship. Cái giá quá đắt cho sự mất tập trung mà thực tế trong golf điều này không phải là hiếm xảy ra. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Chi hơn 1 tỷ đồng để được làm người vác gậy cho Tiger Woods?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Với nhiều người, được gặp Tiger Woods là điều ước ao và nếu làm caddie cho anh ấy thì là một trải nghiệm có một không hai ...
Giải trí - Khám phá

Golfer đánh tuột 770 ngàn đô la vì 3 cú gạt ở hố cuối cùng giải Players Championship 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Không ít các golfer chia sẻ rằng, một pha đánh Driver tệ nhiều lúc không ức chế bằng cú gạt trượt ở khoảng cách gần.  ...
Giải trí - Khám phá

Choáng với khoản tiền thưởng các golfer nhận được ở giải The Players Championship 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Webb Simpson vô địch The Players Championship với cách biệt 4 gậy. Anh nhận khoản tiền thưởng lớn nhất cho danh hiệu PGA TOUR thứ 5 trong sự...
Giải trí - Khám phá

Tại sao Phil Mickelson lại mặc áo Sơ Mi ở The Player Championship?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phil Mickelson một lần nữa gây chú ý với người hâm khi mặc áo sơ mi để thi đấu ở The Players Championship ...
Giải trí - Khám phá

Hố 17 sân TPC Sawgrass qua những con số thú vị

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Sân TPC Sawgrass không chỉ nổi tiếng bởi đây là nơi diễn ra giải đấu danh giá The Players Championship mà đây là sân đấu vô cùng độc...
Giải trí - Khám phá

Golfer đánh 66 gậy ở hố 17 TPC Sawgrass được Golf Channel mời đánh lại sau 25 năm và kết quả?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chuyện lạ nhưng có thật về tay golf đã lập kỷ lục của sân TPC Sawgrass - kỷ lục về số điểm tệ nhất lịch sử người chơi...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi