<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/712-3-bai-tap-the-duc-cuc-tot-cho-ghi-diem-trong-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Fitness01-630x360.jpg"> <figcaption>3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nhiều chuy&ecirc;n gia hướng dẫn bộ m&ocirc;n golf n&oacute;i rằng rất nhiều c&aacute;c golfer amateur kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t huy được khả năng của họ một phần l&agrave; do họ kh&ocirc;ng thực hiện được những pha backswing một c&aacute;ch trọn vẹn nhất.</p></h3> </header> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">Những tay g&ocirc;n n&agrave;y thược sợ rằng việc xoay cơ thể như một vận động vi&ecirc;n sẽ khiến họ kh&ocirc;ng thể tiếp cận b&oacute;ng một c&aacute;ch ổn định, nhưng điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng hợp l&yacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Ryan Myers, chuy&ecirc;n gia thể dục h&igrave;nh thể của Golfdigest, người từng hướng dẫn cho rất nhiều c&aacute;c tay g&ocirc;n nổi tiếng trong hệ thống PGA Tours như Brandt Snedeker (No5 thế giới hiện nay), Dustin Johnson chia sẻ: " T&ocirc;i biết l&agrave; c&oacute; những giới hạn vật l&yacute; tr&ecirc;n cơ thể c&aacute;c vận động vi&ecirc;n, nhưng d&ugrave; họ c&oacute; khả năng xoay rộng v&agrave; xa th&igrave; sự ổn định v&agrave; vững khi thực hiện c&aacute;c động t&aacute;c n&agrave;y th&igrave; vẫn c&ograve;n k&eacute;m.</p> <p style="text-align: justify;">Myers n&oacute;i rằng cơ thể vận động theo 3 mặt phẳng: Mặt trước ra đằng sau (Sagittal), Mặt tr&aacute;i sang phải (Frontal), Mặt xoay tr&ograve;n (Transverse)- như h&igrave;nh dưới</p> <p style="text-align: justify;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail01-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Khả năng xoay phần dưới cơ thể trong khi vẫn giữ phần tr&ecirc;n ổn định l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c golfer cần phải l&agrave;m trong b&agrave;i tập. Khu vực eo sẽ gi&uacute;p kiểm so&aacute;t phần tr&ecirc;n ổn định, phần h&ocirc;ng sẽ gi&uacute;p xoay phần dưới cơ thể. C&aacute;c cơ khỏe v&agrave; uốn dẻo tốt sẽ kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p golfer swing thật xa m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p họ c&acirc;n bằng v&agrave; kiểm so&aacute;t gậy g&ocirc;n tốt.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Myers c&oacute; đưa ra 3 b&agrave;i tập rất lợi &iacute;ch trong golf:</p> <p style="text-align: justify;">1, Tư thế d&agrave;nh cho điểm PAR:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail02-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Tư thế n&agrave;y 2 tay dang rộng v&agrave; check 1 g&oacute;c 45 độ, 2 ch&acirc;n gần nhau v&agrave; thăng bằng. Giữ vị tr&iacute; n&agrave;y trong v&ograve;ng 1 gi&acirc;y v&agrave; từ từ xoay theo chiều ngược lại, v&agrave; lặp đi lặp lại 8 lần.</p> <p style="text-align: justify;">2, Tư thế d&agrave;nh cho điểm&nbsp;Birdie:&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail03-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Giống tư thế của PAR, nhưng l&uacute;c n&agrave;y ch&acirc;n phải bước l&ecirc;n trước, 2 tay vẫn dang rộng v&agrave; check 1 g&oacute;c 45 độ. Tay phải v&agrave; ch&acirc;n tr&aacute;i nhịp nh&agrave;ng thực hiện động t&aacute;c xoay từ 6-8 lần</p> <p style="text-align: justify;">3, Tư thế d&agrave;nh cho điểm&nbsp;Eagles:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail04-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Bước ch&acirc;n tr&aacute;i l&ecirc;n ph&iacute;a trước, tay dang rộng v&agrave; vẫn check 1 g&oacute;c 45 độ, phối kết hợp nhịp nh&agrave;ng với 2 ch&acirc;n thực hiện xoay từ 6-8 lần.</p> <p style="text-align: justify;">Nam Giang - <a href="http://www.vietnamgolfnews.com/" target="_blank">Vietnamgolfnews</a></p> </article> </body></html>

3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf

By GolfEdit.com - 17/08/2013

Nhiều chuyên gia hướng dẫn bộ môn golf nói rằng rất nhiều các golfer amateur không thể phát huy được khả năng của họ một phần là do họ không thực hiện được những pha backswing một cách trọn vẹn nhất.

Những tay gôn này thược sợ rằng việc xoay cơ thể như một vận động viên sẽ khiến họ không thể tiếp cận bóng một cách ổn định, nhưng điều này hoàn toàn không hợp lý. 

Ryan Myers, chuyên gia thể dục hình thể của Golfdigest, người từng hướng dẫn cho rất nhiều các tay gôn nổi tiếng trong hệ thống PGA Tours như Brandt Snedeker (No5 thế giới hiện nay), Dustin Johnson chia sẻ: " Tôi biết là có những giới hạn vật lý trên cơ thể các vận động viên, nhưng dù họ có khả năng xoay rộng và xa thì sự ổn định và vững khi thực hiện các động tác này thì vẫn còn kém.

Myers nói rằng cơ thể vận động theo 3 mặt phẳng: Mặt trước ra đằng sau (Sagittal), Mặt trái sang phải (Frontal), Mặt xoay tròn (Transverse)- như hình dưới

Khả năng xoay phần dưới cơ thể trong khi vẫn giữ phần trên ổn định là điều mà các golfer cần phải làm trong bài tập. Khu vực eo sẽ giúp kiểm soát phần trên ổn định, phần hông sẽ giúp xoay phần dưới cơ thể. Các cơ khỏe và uốn dẻo tốt sẽ không chỉ giúp golfer swing thật xa mà còn giúp họ cân bằng và kiểm soát gậy gôn tốt. 

Myers có đưa ra 3 bài tập rất lợi ích trong golf:

1, Tư thế dành cho điểm PAR:

Tư thế này 2 tay dang rộng và check 1 góc 45 độ, 2 chân gần nhau và thăng bằng. Giữ vị trí này trong vòng 1 giây và từ từ xoay theo chiều ngược lại, và lặp đi lặp lại 8 lần.

2, Tư thế dành cho điểm Birdie: 

Giống tư thế của PAR, nhưng lúc này chân phải bước lên trước, 2 tay vẫn dang rộng và check 1 góc 45 độ. Tay phải và chân trái nhịp nhàng thực hiện động tác xoay từ 6-8 lần

3, Tư thế dành cho điểm Eagles:

Bước chân trái lên phía trước, tay dang rộng và vẫn check 1 góc 45 độ, phối kết hợp nhịp nhàng với 2 chân thực hiện xoay từ 6-8 lần.

Nam Giang - Vietnamgolfnews

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi