<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/177-6-dieu-can-tranh-khi-tap-luyen-golf-trong-thoi-tiet-nong-buc.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/sungolfer-630x360.jpg"> <figcaption>6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>M&ugrave;a h&egrave; n&oacute;ng bức l&agrave; cơn &aacute;c mộng của rất nhiều golfer, những người phải đốt m&igrave;nh dưới c&aacute;i nắng h&agrave;ng tiếng đồng hồ. Vậy những điều cần tr&aacute;nh khi chơi golf v&agrave;o thời tiết m&ugrave;a n&oacute;ng l&agrave; g&igrave;<strong></strong></p></h3> </header> <p><em><strong>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n đ&aacute;nh golf v&agrave;o giữa trưa</strong></em></p> <p>Tập dưới trời nắng ch&oacute;i chang Khoảng thời gian buổi trưa l&agrave; l&uacute;c nhiệt độ cao nhất trong ng&agrave;y. V&igrave; vậy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tập luyện v&agrave;o buổi trưa để tr&aacute;nh bị say nắng. Tia tử ngoại thường rất mạnh v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;. Nếu phơi nắng trong thời gian d&agrave;i da sẽ bị ch&aacute;y nắng. Tia tử ngoại c&ograve;n c&oacute; thể xuy&ecirc;n qua da v&agrave; xương, g&acirc;y tổn hại đến n&atilde;o, v&otilde;ng mạc v&agrave; con ngươi mắt.<br /><br /><em><strong>Tập trong thời gian qu&aacute; d&agrave;i</strong></em><br /><br />Mỗi lần luyện tập khoảng 20-30 ph&uacute;t l&agrave; tốt nhất, để tr&aacute;nh ra qu&aacute; nhiều mồ h&ocirc;i, nhiệt độ cơ thể tăng l&ecirc;n qu&aacute; cao, dễ bị say nắng. Mỗi lần luyện tập trong thời gian d&agrave;i th&igrave; giữa giờ n&ecirc;n nghỉ một đến hai lần.<br /><br /><em><strong>Trong khi luyện tập, uống qu&aacute; nhiều nước</strong></em><br /><br />Tập luyện trong m&ugrave;a h&egrave; thường ra nhiều mồ h&ocirc;i. Nếu l&uacute;c n&agrave;y m&agrave; uống nhiều nước sẽ tăng th&ecirc;m g&aacute;nh nặng cho hệ thống tuần ho&agrave;n m&aacute;u, hệ thống ti&ecirc;u ho&aacute;, đặc biệt l&agrave; tim. Đồng thời, uống nhiều nước sẽ c&agrave;ng ra nhiều mồ h&ocirc;i, l&agrave;m cơ thể mất nhiều muối, dẫn đến những triệu chứng co giật, chuột r&uacute;t&hellip;<br /><br /><em><strong>Sau khi luyện tập, tắm nước lạnh ngay</strong></em><br /><br />Bởi v&igrave; tập luyện, lao động trong ng&agrave;y h&egrave;, nhiệt lượng trong cơ thể tăng l&ecirc;n rất nhanh, mạch mao dưới da sẽ gi&atilde;n ra để gi&uacute;p cho cơ thể toả nhiệt. Đột nhi&ecirc;n gặp nước lạnh, khiến cho c&aacute;c lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng co lại rất nhanh, dễ g&acirc;y rối loạn c&aacute;c chứng cơ thể, n&atilde;o bộ, dẫn đến bị ốm.<br /><br /><em><strong>Sau tập, ăn uống đồ lạnh</strong></em><br /><br />Luyện tập khiến cho một lượng m&aacute;u lớn dẫn đến c&aacute;c cơ bắp v&agrave; dưới da, c&ograve;n hệ thống ti&ecirc;u ho&aacute; th&igrave; lại ở trong trạng th&aacute;i thiếu m&aacute;u. Ăn nhiều đồ ướp lạnh kh&ocirc;ng những l&agrave;m nhiệt độ trong dạ d&agrave;y giảm m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m lo&atilde;ng dịch dạ d&agrave;y. Nếu nhẹ th&igrave; bị đầy bụng, nặng th&igrave; dẫn đến vi&ecirc;m dạ d&agrave;y cấp t&iacute;nh.<br /><br /><em><strong>Sau khi ra mồ h&ocirc;i kh&ocirc;ng thay &aacute;o</strong></em><br /><br />Luyện tập trong m&ugrave;a h&egrave; nhất định sẽ ra nhiều mồ h&ocirc;i. Khi đ&oacute; &aacute;o c&oacute; thể ướt đẫm. C&oacute; một số người cho l&agrave; m&igrave;nh khoẻ mạnh kh&ocirc;ng cần phải thay &aacute;o, mặc một l&uacute;c l&agrave; kh&ocirc;, như vậy rất dễ bị vi&ecirc;m khớp hoặc thấp khớp<br /><br /><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức

By GolfEdit.com - 30/01/2013

Mùa hè nóng bức là cơn ác mộng của rất nhiều golfer, những người phải đốt mình dưới cái nắng hàng tiếng đồng hồ. Vậy những điều cần tránh khi chơi golf vào thời tiết mùa nóng là gì

Không nên đánh golf vào giữa trưa

Tập dưới trời nắng chói chang Khoảng thời gian buổi trưa là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày. Vì vậy, không nên tập luyện vào buổi trưa để tránh bị say nắng. Tia tử ngoại thường rất mạnh vào mùa hè. Nếu phơi nắng trong thời gian dài da sẽ bị cháy nắng. Tia tử ngoại còn có thể xuyên qua da và xương, gây tổn hại đến não, võng mạc và con ngươi mắt.

Tập trong thời gian quá dài

Mỗi lần luyện tập khoảng 20-30 phút là tốt nhất, để tránh ra quá nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao, dễ bị say nắng. Mỗi lần luyện tập trong thời gian dài thì giữa giờ nên nghỉ một đến hai lần.

Trong khi luyện tập, uống quá nhiều nước

Tập luyện trong mùa hè thường ra nhiều mồ hôi. Nếu lúc này mà uống nhiều nước sẽ tăng thêm gánh nặng cho hệ thống tuần hoàn máu, hệ thống tiêu hoá, đặc biệt là tim. Đồng thời, uống nhiều nước sẽ càng ra nhiều mồ hôi, làm cơ thể mất nhiều muối, dẫn đến những triệu chứng co giật, chuột rút…

Sau khi luyện tập, tắm nước lạnh ngay

Bởi vì tập luyện, lao động trong ngày hè, nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên rất nhanh, mạch mao dưới da sẽ giãn ra để giúp cho cơ thể toả nhiệt. Đột nhiên gặp nước lạnh, khiến cho các lỗ chân lông co lại rất nhanh, dễ gây rối loạn các chứng cơ thể, não bộ, dẫn đến bị ốm.

Sau tập, ăn uống đồ lạnh

Luyện tập khiến cho một lượng máu lớn dẫn đến các cơ bắp và dưới da, còn hệ thống tiêu hoá thì lại ở trong trạng thái thiếu máu. Ăn nhiều đồ ướp lạnh không những làm nhiệt độ trong dạ dày giảm mà còn làm loãng dịch dạ dày. Nếu nhẹ thì bị đầy bụng, nặng thì dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.

Sau khi ra mồ hôi không thay áo

Luyện tập trong mùa hè nhất định sẽ ra nhiều mồ hôi. Khi đó áo có thể ướt đẫm. Có một số người cho là mình khoẻ mạnh không cần phải thay áo, mặc một lúc là khô, như vậy rất dễ bị viêm khớp hoặc thấp khớp

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi