<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/1374-super-6-strategy-loi-giai-dap-cho-cau-hoi-an-gi-la-tot-nhat-khi-choi-gon-golfdigest.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Golfnutrition1-630x360.jpg"> <figcaption>Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chuy&ecirc;n gia dinh dưỡng Matt Jones xin giải đ&aacute;p những thắc mắc của golfer xung quanh vấn đề "ăn g&igrave; l&agrave; tốt nhất" khi chơi g&ocirc;n. V&agrave; c&acirc;u trả lời của Matt Jones d&agrave;nh cho c&aacute;c golfer l&agrave;: "Điều đ&oacute; c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o việc bạn sẽ chơi bao nhi&ecirc;u hố?"</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://hdsa.org/wp-content/themes/hdsa/images/img_livingHD_nutrition1.jpg" border="0" /></p> <p>Theo &ocirc;ng Jones, trước mỗi khi v&ograve;ng đấu bắt đầu c&aacute;c golfer n&ecirc;n chuẩn bị thật kỹ lưỡng khẩu phần ăn<em><strong> gi&agrave;u protein (trứng, thịt, c&aacute;)</strong></em> - đồ ăn c&oacute; h&agrave;m lượng<em><strong> chất b&eacute;o c&oacute; lợi (c&aacute; hồi, bơ, hạnh nh&acirc;n)</strong></em> - thực phẩm&nbsp;chứa h&agrave;m lượng kh&aacute;c nhau <strong><em>carbohydrate phức tạp (tr&aacute;i c&acirc;y, rau, đậu)</em></strong> v&agrave; một lượng vừa phải<strong><em> tinh bột (cơm, b&aacute;nh mỳ, khoai t&acirc;y)</em></strong>.</p> <p>Matt Jones đ&atilde; đưa ra quy tắc v&agrave;ng: Chiến lược<strong> Super 6 Strategy</strong> - tức l&agrave; c&aacute;ch nạp năng lượng sau khi bạn ho&agrave;n th&agrave;nh 6 hố. Trong <strong>6 hố đầu ti&ecirc;n</strong>, Matt Jones đưa ra lời khuyền n&ecirc;n chọn c&aacute;c thực phậm low-cab(&iacute;t tinh bột) bằng c&aacute;ch chọn c&aacute;c loại hoa quả như T&aacute;o - L&ecirc; - Cam hay quả hạnh nh&acirc;n, điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn duy tr&igrave; năng lượng ở mức ổn định khi thi đấu. Ở <strong>6 hố tiếp theo</strong> (từ hố 7-12), bạn bắt đầu cần tới thức ăn v&agrave; snack để tiếp th&ecirc;m năng lượng. Thức ăn n&agrave;y c&oacute; thể do bạn đ&atilde; chuẩn bị ở nh&agrave; l&agrave; c&aacute;c sẩn phẩm gi&agrave;u dinh dưỡng, nếu bạn chưa kịp chuẩn bị th&igrave; một chiếc b&aacute;nh mỳ c&oacute; bơ, c&aacute; hồi hay kẹp thịt g&agrave; v&agrave; một v&agrave;i quả chuối mang theo l&agrave; đủ. V&agrave; ở<strong> 6 hố cuối</strong> bạn phải sốc lại năng lượng của m&igrave;nh để ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng đấu bằng việc sử dụng thức ăn c&oacute; giầu Carbonhydrate hơn như hoa quả kh&ocirc;, thậm ch&iacute; sử dụng tới nước c&oacute; h&agrave;m lượng ngọt thấp, v&agrave; th&ecirc;m một ch&uacute;t đồ uống c&oacute; chứa caffein cũng l&agrave; một gợi &yacute; (cafe, tr&agrave;).</p> <p>Nhấn mạnh th&ecirc;m trong chế độ dinh dưỡng khi thi đấu g&ocirc;n, Matt Jones cho biết trước mỗi v&ograve;ng đấu c&aacute;c golfer d&ugrave;ng bữa với thịt b&ograve; l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời, giữa v&ograve;ng đấu sử dụng tr&aacute;i c&acirc;y, hạnh nh&acirc;n v&agrave; thực phẩm chứa protein (ăn vừa phải, kh&ocirc;ng được ăn no), v&agrave; <em><strong>ở cuối v&ograve;ng đấu sử dụng thực phẩm c&oacute; khả năng b&ugrave; năng lượng nhanh nhất</strong></em>, giả sử trong t&igrave;nh huống bạn kh&ocirc;ng kịp chuẩn bị g&igrave;, một miếng nhỏ socola cũng gi&uacute;p bạn lấy lại tinh thần.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55f990c9b91019d74c99bf9a/master/w_768/GettyImages-479919736.jpg" alt="GettyImages-479919736.jpg" border="0" /></p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng thức để l&agrave;m đồ ăn nhanh bạn n&ecirc;n chuẩn bị sẵn ở nh&agrave; để mang l&ecirc;n s&acirc;n g&ocirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi đấu m&agrave; Matt Jone khuyến nghị cho c&aacute;c golfer:</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.d">200g Yến mạch&nbsp;</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.e">100g đậu phộng hoặc hạnh nh&acirc;n</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.f">150g vanilla hoặc socola</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.g">1 nắm nhỏ hạt m&acirc;m x&ocirc;i</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.h">3 th&igrave;a mật ong</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.i">2 th&igrave;a dầu hạnh nh&acirc;n</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.j">150ml l&iacute;t sữa</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.j">C&aacute;ch l&agrave;m: bạn h&atilde;y trộn tất cả yến mạch, hạnh nh&acirc;n, hạt m&acirc;m x&ocirc;i, sau đ&oacute; từ từ cho dầu, mật ong v&agrave; sữa v&agrave;o v&agrave; mix thật đều, rồi v&ecirc; tr&ograve;n th&agrave;nh 15 vi&ecirc;n cỡ bằng quả b&oacute;ng golf, đặt v&agrave;o trong b&aacute;t rồi để trong tủ lạnh 3 tiếng, sau đ&oacute; bỏ ra cuốn từng vi&ecirc;n trong giấy bạc v&agrave; tiếp tục cho v&agrave;o tủ lạnh. Bạn sẽ c&oacute; đồ ăn "vặt" gi&agrave;u dinh dưỡng mang đi khi thi đấu.</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.j"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi

By GolfEdit.com - 07/01/2016

Chuyên gia dinh dưỡng Matt Jones xin giải đáp những thắc mắc của golfer xung quanh vấn đề "ăn gì là tốt nhất" khi chơi gôn. Và câu trả lời của Matt Jones dành cho các golfer là: "Điều đó còn tùy thuộc vào việc bạn sẽ chơi bao nhiêu hố?"

Theo ông Jones, trước mỗi khi vòng đấu bắt đầu các golfer nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng khẩu phần ăn giàu protein (trứng, thịt, cá) - đồ ăn có hàm lượng chất béo có lợi (cá hồi, bơ, hạnh nhân) - thực phẩm chứa hàm lượng khác nhau carbohydrate phức tạp (trái cây, rau, đậu) và một lượng vừa phải tinh bột (cơm, bánh mỳ, khoai tây).

Matt Jones đã đưa ra quy tắc vàng: Chiến lược Super 6 Strategy - tức là cách nạp năng lượng sau khi bạn hoàn thành 6 hố. Trong 6 hố đầu tiên, Matt Jones đưa ra lời khuyền nên chọn các thực phậm low-cab(ít tinh bột) bằng cách chọn các loại hoa quả như Táo - Lê - Cam hay quả hạnh nhân, điều này sẽ giúp bạn duy trì năng lượng ở mức ổn định khi thi đấu. Ở 6 hố tiếp theo (từ hố 7-12), bạn bắt đầu cần tới thức ăn và snack để tiếp thêm năng lượng. Thức ăn này có thể do bạn đã chuẩn bị ở nhà là các sẩn phẩm giàu dinh dưỡng, nếu bạn chưa kịp chuẩn bị thì một chiếc bánh mỳ có bơ, cá hồi hay kẹp thịt gà và một vài quả chuối mang theo là đủ. Và ở 6 hố cuối bạn phải sốc lại năng lượng của mình để hoàn thành vòng đấu bằng việc sử dụng thức ăn có giầu Carbonhydrate hơn như hoa quả khô, thậm chí sử dụng tới nước có hàm lượng ngọt thấp, và thêm một chút đồ uống có chứa caffein cũng là một gợi ý (cafe, trà).

Nhấn mạnh thêm trong chế độ dinh dưỡng khi thi đấu gôn, Matt Jones cho biết trước mỗi vòng đấu các golfer dùng bữa với thịt bò là một lựa chọn tuyệt vời, giữa vòng đấu sử dụng trái cây, hạnh nhân và thực phẩm chứa protein (ăn vừa phải, không được ăn no), và ở cuối vòng đấu sử dụng thực phẩm có khả năng bù năng lượng nhanh nhất, giả sử trong tình huống bạn không kịp chuẩn bị gì, một miếng nhỏ socola cũng giúp bạn lấy lại tinh thần.

GettyImages-479919736.jpg

Dưới đây là công thức để làm đồ ăn nhanh bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà để mang lên sân gôn trong quá trình thi đấu mà Matt Jone khuyến nghị cho các golfer:

200g Yến mạch 

100g đậu phộng hoặc hạnh nhân

150g vanilla hoặc socola

1 nắm nhỏ hạt mâm xôi

3 thìa mật ong

2 thìa dầu hạnh nhân

150ml lít sữa

Cách làm: bạn hãy trộn tất cả yến mạch, hạnh nhân, hạt mâm xôi, sau đó từ từ cho dầu, mật ong và sữa vào và mix thật đều, rồi vê tròn thành 15 viên cỡ bằng quả bóng golf, đặt vào trong bát rồi để trong tủ lạnh 3 tiếng, sau đó bỏ ra cuốn từng viên trong giấy bạc và tiếp tục cho vào tủ lạnh. Bạn sẽ có đồ ăn "vặt" giàu dinh dưỡng mang đi khi thi đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi