Luật 9 - Bóng Nằm Thế Nào Thì Đánh Thế Đấy; Bóng Nằm Yên Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển

Mục Đích Của Luật:

Luật 9 quy định một nguyên tắc chính của môn golf: “bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy”.

Nếu bóng của người chơi đến nằm yên rồi bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên như là gió hoặc nước, người chơi thường phải đánh bóng từ vị trí mới của nó.

Nếu bóng nằm yên bị nhấc hoặc di chuyển bởi bất kỳ người nào hoặc bất kỳ tác động bên ngoài nào trước khi cú đánh được thực hiện, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.

Người chơi nên cẩn thận khi ở gần bóng đang nằm yên, và người chơi làm cho bóng của họ hoặc bóng của đối thủ di chuyển thường sẽ bị phạt (ngoại trừ trên khu vực phát bóng).

Luật 9 được áp dụng cho bóng trong cuộc đang nằm yên trên sân, và được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.

9.1 Bóng Nằm Thế Nào Thì Đánh Thế Đấy

9.1a Đánh Bóng Từ Nơi Nó Đến Nằm Yên

Bóng nằm yên trên sân của người chơi phải được đánh từ nơi nó nằm, trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép người chơi:

9.1b Làm Gì Khi Bóng Di Chuyển Khi Đang Thực Hiện Backswing Hoặc Cú Đánh

Nếu bóng đang nằm yên của người chơi bắt đầu di chuyển sau khi người chơi đã bắt đầu cú đánh hoặc backswing cho cú đánh mà người chơi sẽ thực hiện:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 9.1: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

9.2 Xác Định Nếu Bóng Đã Di Chuyển Và Nguyên Nhân Làm Bóng Di Chuyển

9.2a Xác Định Nếu Bóng Đã Di Chuyển

Bóng nằm yên của người chơi chỉ được xem như đã di chuyển nếu biết hoặc gần như chắc chắn là nó đã di chuyển.

Nếu bóng của người chơi có thể đã di chuyển nhưng không biết hoặc gần như chắc chắn, bóng được xem như chưa di chuyển và phải được đánh từ nơi nó nằm.

9.2b Xác Định Nguyên Nhân Làm Bóng Di Chuyển

Khi bóng nằm yên của người chơi đã di chuyển:

(1) Bốn Nguyên Nhân Được bóng nằm yên di chuyển Chấp Nhận.

Luật chỉ công nhận bốn nguyên nhân làm trước khi người chơi thực hiện cú đánh:

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

(2) Tiêu Chuẩn “Biết Hoặc Gần Như Chắc Chắn” Trong Việc Xác Định Nguyên Nhân Làm Bóng Di Chuyển.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này, tất cả các thông tin hợp lý có sẵn phải được xem xét, nghĩa là tất cả thông tin mà người chơi biết hoặc có thể có với nỗ lực hợp lý và không làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý.

9.3 Bóng Bị Di Chuyển Bởi Yếu Tố Tự Nhiên

Nếu các yếu tố tự nhiên (như là gió hoặc nước) làm bóng nằm yên của người chơi di chuyển:

Ngoại Lệ - Bóng Trên Khu Vực Gạt Bóng Phải Được Đặt Lại Nếu Nó Di Chuyển Sau Khi Đã Được Nhấc Và Đặt Lại (xem Luật 13.1d): Nếu bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng di chuyển sau khi người chơi đã nhấc và đặt lại bóng ở vị trí mà nó di chuyển từ đó:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 9.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

9.4 Bóng Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển Bởi Người Chơi

Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là người chơi (bao gồm caddie của người chơi) đã nhấc bóng đang nằm yên của họ hoặc đã làm nó di chuyển.

9.4a Khi Nào Bóng Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển Phải Được Đặt Lại

Nếu người chơi nhấc bóng đang nằm yên của họ hoặc làm nó di chuyển, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), ngoại trừ:

9.4b Hình Phạt Cho Việc Nhấc Hoặc Cố Tình Chạm Bóng Hoặc Làm Bóng Di Chuyển

Nếu người chơi nhấc hoặc cố tình chạm bóng nằm yên của họ hoặc làm nó di chuyển, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Tuy nhiên, có bốn ngoại lệ:

Ngoại Lệ 1 – Người Chơi Được Phép Nhấc Hoặc Di Chuyển Bóng: Không bị phạt khi người chơi nhấc bóng hoặc làm nó di chuyển theo một luật mà:

Ngoại Lệ 2 – Bóng Vô Tình Di Chuyển Trước Khi Được Tìm Thấy: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển khi đang tìm và xác định bóng (xem Luật 7.4).

Ngoại Lệ 3 – Bóng Vô Tình Di Chuyển Trên Khu Vực Gạt Bóng: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng (xem Luật 13.1d), cho dù việc đó xảy ra như thế nào.

Ngoại Lệ 4 – Bóng Vô Tình Di Chuyển Ở Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Gạt Bóng Khi Đang Áp Dụng Luật: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển ở bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng khi đang có các hành động hợp lý để:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 9.4: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

9.5 Bóng Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển Bởi Đối Thủ Trong Đấu Đối Kháng

Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là đối thủ (bao gồm caddie của đối thủ) đã nhấc bóng nằm yên của người chơi hoặc đã làm nó di chuyển.

Việc đối thủ đánh bóng của người chơi như là bóng sai được quy định ở Luật 6.3c(1), không phải luật này.

9.5a Khi Nào Bóng Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển Phải Được Đặt Lại

Nếu đối thủ nhấc hoặc di chuyển bóng nằm yên của người chơi, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), ngoại trừ:

9.5b Hình Phạt Cho Việc Nhấc Hoặc Cố Tình Chạm Bóng Hoặc Làm Bóng Di Chuyển

Nếu đối thủ nhấc hoặc cố tình chạm bóng nằm yên của người chơi hoặc làm nó di chuyển, đối thủ sẽ nhận một gậy phạt.

Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ:

Ngoại Lệ 1 – Đối Thủ Được Phép Nhấc Bóng Của Người Chơi: Không bị phạt khi đối thủ nhấc bóng:

Ngoại Lệ 2 – Đánh Dấu Và Nhấc Bóng Của Người Chơi Trên Khu Vực Gạt Bóng Do Nhầm Lẫn: Không bị phạt khi đối thủ đánh dấu vị trí bóng của người chơi và nhấc nó trên khu vực gạt bóng do nhầm lẫn đó là bóng của đối thủ.

Ngoại Lệ 3 – Các Ngoại Lệ Giống Như Của Người Chơi: Không bị phạt khi đối thủ vô tình làm bóng di chuyển khi đang có bất kỳ hành động nào được quy định trong Ngoại Lệ 2, 3 hoặc 4 của Luật 9.4b.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 9.5: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

9.6 Bóng Bị Di Chuyển Bởi Tác Động Bên Ngoài

Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là một tác động bên ngoài (bao gồm một người chơi khác trong đấu gậy hoặc một bóng khác) đã nhấc hoặc di chuyển bóng của người chơi:

Điều này đúng cho dù bóng của người chơi có hoặc không được tìm thấy.

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã được nhấc hoặc di chuyển bởi một tác động bên ngoài và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2.

Việc bóng của người chơi bị đánh như là bóng sai bởi một người chơi khác được quy định ở Luật 6.3c(2), không phải luật này.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 9.6: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

9.7 Vật-Đánh-Dấu-Bóng Bị Nhấc Hoặc Di Chuyển

Luật này quy định phải làm gì nếu vật-đánh-dấu-bóng, đang được sử dụng để đánh dấu vị trí của một bóng đã được nhấc, bị nhấc hoặc di chuyển trước khi bóng được đặt lại.

9.7a Bóng Hoặc Vật-Đánh-Dấu-Bóng Phải Được Đặt Lại

Nếu vật-đánh-dấu-bóng của người chơi bị nhấc hoặc di chuyển bằng bất kỳ cách nào (kể cả bởi các yếu tố tự nhiên) trước khi bóng được đặt lại, người chơi phải:

9.7b Hình Phạt Cho Việc Nhấc Hoặc Làm Di Chuyển Vật-Đánh-Dấu-Bóng

Nếu người chơi, hoặc đối thủ của họ trong đấu đối kháng, nhấc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi hoặc làm nó di chuyển (khi bóng đã được nhấc và chưa được đặt lại), người chơi hoặc đối thủ sẽ nhận một gậy phạt.

Ngoại Lệ - Các Ngoại Lệ Của Luật 9.4b Và 9.5b Được Áp Dụng Cho Việc Nhấc Hoặc Di Chuyển Vật-Đánh-Dấu-Bóng Hoặc Làm Nó Di Chuyển: Trong tất cả các trường hợp mà người chơi hoặc đối thủ không bị phạt do nhấc bóng của người chơi hoặc vô tình làm nó di chuyển, sẽ không bị phạt do nhấc hoặc vô tình di chuyển vật-đánh-dấu-bóng của người chơi.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 9.7: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).