Luật 7 - Tìm Bóng: Tìm Và Xác Định Bóng

Mục Đích Của Luật:

Luật 7 cho phép người chơi có các hành động hợp lý để tìm bóng của họ đúng cách sau mỗi cú đánh.

Nhưng người chơi phải cẩn thận, vì sẽ bị phạt nếu người chơi hành động quá mức và làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh tiếp theo của họ.

Người chơi không bị phạt nếu bóng bị di chuyển một cách vô tình trong lúc đang tìm kiếm hoặc xác định bóng, nhưng phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu.

7.1 Tìm Bóng Đúng Cách Như Thế Nào

7.1a Người Chơi Có Thể Có Các Hành Động Hợp Lý Để Tìm Và Xác Định Bóng

Người chơi có trách nhiệm tìm bóng trong cuộc của họ sau mỗi cú đánh.

Người chơi có thể tìm bóng đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định nó, như là:

Nếu việc thực hiện các hành động hợp lý nói trên, là một phần của việc tìm kiếm đúng cách, làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh:

Khi đang tìm hoặc xác định bóng, người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời như được phép ở Luật 15.1 và có thể loại bỏ vật cản di dời được như được phép ở Luật 15.2.

7.1b Làm Gì Nếu Cát Ảnh Hưởng Đến Thế Nằm Của Bóng Của Người Chơi Bị Di Chuyển Khi Đang Tìm Và Xác Định Bóng

7.2 Làm Sao Để Xác Định Bóng

Bóng đang nằm yên của người chơi có thể được xác định bằng một trong các cách sau:

Nếu không thể phân biệt bóng dự phòng của người chơi với bóng gốc của họ, xem Luật 18.3c(2).

7.3 Nhấc Bóng Để Xác Định Nó

Nếu bóng có thể là bóng của người chơi nhưng không thể được xác định từ nơi nó nằm:

Nếu bóng được nhấc là của người chơi hoặc một người khác, nó phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (xem Luật 14.2).

Nếu người chơi nhấc bóng của họ theo luật này khi không cần thiết để xác định nó (ngoại trừ trên khu vực gạt bóng nơi người chơi có thể nhấc bóng theo Luật 13.1b), không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 7.3: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

7.4 Bóng Vô Tình Di Chuyển Khi Đang Tìm Và Xác Định Nó

Không bị phạt nếu bóng của người chơi bị di chuyển một cách vô tình bởi người chơi, đối thủ hoặc bất kỳ ai khi đang tìm và xác định nó.

Nếu điều này xảy ra, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2). Khi làm thế:

Xem thêm Luật 15.1a (hạn chế của việc cố tình loại bỏ vật thể tự nhiên rời trước khi đặt lại bóng).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 7.4: Hình Phạt Chung.