Luật 22 - Thể Thức Foursomes (Đánh Luân Phiên)

Mục Đích Của Luật:

Luật 22 quy định thể thức đánh Foursomes (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó hai đồng đội thi đấu chung một phe luân phiên đánh một bóng. Luật cho thể thức này về cơ bản giống với đấu cá nhân, trừ việc yêu cầu các đồng đội phải luân phiên phát bóng để bắt đầu hố và luân phiên đánh bóng cho đến khi kết thúc hố.

22.1 Tổng Quan Về Thể Thức Foursomes

Foursomes (còn gọi là Đánh Luân Phiên) là thể thức chơi liên quan đến các đồng đội (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy) theo đó hai đồng đội thi đấu chung phe luân phiên đánh một bóng ở mỗi hố.

Luật 1 đến 20 được áp dụng cho thể thức chơi này (với phe đánh một bóng được xem giống như một người chơi cá nhân), với các điều chỉnh ở luật này.

Một biến thể khác của thể thức này là một dạng đấu đối kháng gọi là Threesomes, theo đó một người chơi thi đấu với một phe có hai đồng đội luân phiên đánh bóng theo luật này.

22.2 Mỗi Đồng Đội Có Thể Đại Diện Cho Phe

Do hai đồng đội thi đấu chung phe chỉ đánh một bóng:

Trong đấu gậy, chỉ cần một trong hai đồng đội xác nhận kết quả của phe trên bảng điểm (xem Luật 3.3b).

22.3 Phe Phải Luân Phiên Đánh Bóng

Ở mỗi hố, các đồng đội phải thực hiện cú đánh cho phe theo thứ tự luân phiên:

Bất kỳ gậy phạt nào của phe sẽ không ảnh hưởng đến thứ tự đánh bóng luân phiên của các đồng đội.

Hình Phạt Do Đánh Bóng Sai Thứ Tự Vi Phạm Luật 22.3: Hình Phạt Chung.

Trong đấu gậy, phe phải sửa lỗi:

22.4 Bắt Đầu Vòng Đấu

22.4a Đồng Đội Đánh Trước

Phe có thể chọn một đồng đội để đánh trước từ khu vực phát bóng đầu tiên khi bắt đầu vòng đấu, trừ khi Điều Lệ Thi Đấu quy định đồng đội nào phải đánh trước.

Vòng đấu của phe bắt đầu khi người đồng đội nói trên thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đầu tiên của phe.

22.4b Giờ Xuất Phát Và Vị Trí Xuất Phát

Luật 5.3a sẽ được áp dụng khác nhau cho mỗi đồng đội tùy vào việc ai sẽ đánh trước cho phe đó.

Nếu không đồng đội nào có mặt theo cách trên, phe sẽ vi phạm Luật 5.3a.

22.5 Đồng Đội Có Thể Dùng Chung Gậy

Luật 4.1b(2) được điều chỉnh để cho phép các đồng đội có thể dùng chung gậy, miễn là tổng số gậy họ có cùng nhau không nhiều hơn 14.