Luật 20 - Giải Quyết Các Vấn Đề Luật Trong Vòng Đấu; Xử Lý Luật Bởi Trọng Tài Và Hội Đồng

Mục Đích Của Luật:

Luật 20 quy định việc người chơi nên làm gì khi có câu hỏi về luật trong một vòng đấu, bao gồm các quy trình (khác nhau trong đấu đối kháng và đấu gậy) cho phép người chơi khi bảo vệ quyền lợi được xử lý luật ở một thời điểm sau đó.

Luật này cũng quy định vai trò của trọng tài, là người được cho phép quyết định các tình huống thực tế và áp dụng luật. Các quyết định xử lý luật của trọng tài hoặc Hội Đồng có tính ràng buộc đối với tất cả người chơi.

20.1 Giải Quyết Các Vấn Đề Luật Trong Vòng Đấu

20.1a Người Chơi Phải Tránh Làm Trì Hoãn Một Cách Vô Lý

Người chơi không được làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý khi đang tìm sự hỗ trợ luật trong vòng đấu:

20.1b Các Vấn Đề Luật Trong Đấu Đối Kháng

(1) Quyết Định Vấn Đề Luật Bằng Cách Đồng Thuận. Trong vòng đấu, các người chơi trong một trận đấu có thể đồng ý với nhau cách quyết định một vấn đề luật:

Khi không có trọng tài, nếu người chơi không đồng ý hoặc có nghi ngờ về cách áp dụng luật, mỗi người chơi có thể yêu cầu xử lý luật theo Luật 20.1b(2).

(2) Yêu Cầu Xử Lý Luật Trước Khi Kết Quả Của Trận Đấu Là Cuối Cùng. Khi người chơi muốn trọng tài hoặc Hội Đồng quyết định cách áp dụng luật cho tình huống của họ hoặc của đối thủ, người chơi có thể yêu cầu xử lý luật.

Nếu trọng tài hoặc Hội Đồng không có mặt kịp thời, người chơi có thể thực hiện yêu cầu đó bằng cách thông báo cho đối thủ rằng họ sẽ yêu cầu xử lý luật ở thời điểm sau đó, khi có mặt trọng tài hoặc Hội Đồng.

Nếu người chơi yêu cầu xử lý luật trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng:

  1. Khi Người Chơi Biết Về Tình Huống Trước Khi Bất Kỳ Người Chơi Nào Bắt Đầu Hố Cuối Cùng Của Trận Đấu. Khi người chơi biết về tình huống, yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác.
  2. Khi Người Chơi Biết Về Tình Huống Trong Hoặc Sau Khi Kết Thúc Hố Cuối Cùng Của Trận Đấu. Yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)).

Nếu người chơi yêu cầu xử lý tình huống luật của một hố trước đó, việc xử lý chỉ được thực hiện khi đáp ứng cả ba điều sau:

(3) Yêu Cầu Xử Lý Luật Sau Khi Kết Quả Của Trận Đấu Là Cuối Cùng. Khi người chơi yêu cầu xử lý luật sau khi kết quả trận đấu là cuối cùng:

  1. Yêu cầu xử lý được dựa vào các dữ kiện mà người chơi không biết trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng, và
  2. Đối thủ vi phạm Luật 3.2d(1) (báo sai số gậy đã đánh) hoặc Luật 3.2d(2) (không báo cho người chơi về một hình phạt) và đã biết về vi phạm đó trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng.

(4) Không Có Quyền Chơi Hai Bóng. Người chơi khi không chắc chắn về cách xử lý đúng trong trận đấu không được chơi hai bóng. Quy trình này chỉ được áp dụng trong đấu gậy (xem Luật 20.1c).

20.1c Các Vấn Đề Luật Trong Đấu Gậy

(1) Không Có Quyền Quyết Định Vấn Đề Luật Bằng Cách Đồng Thuận. Nếu trọng tài hoặc Hội Đồng không có mặt kịp thời để hỗ trợ một vấn đề luật:

(2) Người Chơi Nên Bảo Vệ Người Chơi Khác Trong Giải Đấu. Để bảo vệ quyền lợi của tất cả người chơi khác:

Nếu người chơi không làm như trên, Hội Đồng có thể truất quyền thi đấu người chơi theo Luật 1.2a nếu Hội Đồng quyết định rằng đã có vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử, trái ngược với tinh thần thể thao.

(3) Chơi Hai Bóng Khi Không Chắc Chắn Phải Làm Gì. Khi không chắc chắn về quy trình đúng trong khi chơi, người chơi có thể hoàn thành hố với hai bóng mà không bị phạt:

  1. Luật này không được áp dụng và kết quả được tính sẽ là kết quả với bóng mà người chơi đã đánh trước khi quyết định đánh bóng thứ hai.
  2. Tuy nhiên, người chơi không bị phạt do đánh bóng thứ hai.

Bóng thứ hai đánh theo luật này không phải là bóng dự phòng theo Luật 18.3.

(4) Quyết Định Của Hội Đồng Về Kết Quả Của Hố. Khi người chơi đánh hai bóng theo (3), Hội Đồng sẽ quyết định kết quả của người chơi ở hố đó như sau:

“Bóng đánh đúng luật” nghĩa là: (a) bóng gốc được đánh từ nơi nó nằm và được phép đánh từ đó, hoặc (b) bóng đã được đánh được đưa vào trong cuộc đúng quy định, đúng cách và đúng chỗ theo luật.

20.2 Xử Lý Các Vấn Đề Theo Luật

20.2a Xử Lý Luật Bởi Trọng Tài

Trọng tài là người được chỉ định bởi Hội Đồng để quyết định các tình huống thực tế và áp dụng luật.

Quyết định xử lý tình huống hoặc cách áp dụng luật của trọng tài phải được người chơi tuân thủ.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 6C (giải thích quyền hạn của trọng tài).

20.2b Xử Lý Luật Bởi Hội Đồng

Khi không có trọng tài để xử lý luật hoặc khi trọng tài đưa vấn đề lên cho Hội Đồng xem xét:

Nếu Hội Đồng không thể đưa ra quyết định, Hội Đồng có thể đưa vấn đề lên Hội Đồng Luật Golf của R&A, nơi quyết định là cuối cùng.

20.2c Áp Dụng Tiêu Chuẩn “Mắt Thường” Khi Sử Dụng Bằng Chứng Phim Ảnh

Khi Hội Đồng đang xác định tình huống thực tế để đưa ra quyết định xử lý luật, việc sử dụng phim ảnh làm bằng chứng sẽ bị giới hạn bởi tiêu chuẩn “mắt thường”:

20.2d Khi Nào Quyết Định Xử Lý Sai Sẽ Được Sửa

Nếu một quyết định xử lý của trọng tài hoặc Hội Đồng sau đó được phát hiện là sai:

Nếu người chơi có hành động vi phạm luật do hiểu sai một cách hợp lý một hướng dẫn của trọng tài hoặc Hội Đồng trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a (như là nhấc bóng trong cuộc khi không được phép theo luật), sẽ không bị phạt và hướng dẫn đó sẽ được xem như là một quyết định xử lý sai.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 6C (Hội Đồng nên làm gì khi có quyết định xử lý sai).

20.2e Truất Quyền Thi Đấu Người Chơi Sau Khi Kết Quả Trận Đấu Hoặc Giải Đấu Là Cuối Cùng

(1) Đấu Đối Kháng. Không có giới hạn thời gian về việc truất quyền thi đấu của người chơi theo Luật 1.2 (vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử) hoặc Luật 1.3b(1) (cố tình phớt lờ lỗi vi phạm hoặc hình phạt đã biết, hoặc đồng ý với người chơi khác để phớt lờ bất kỳ luật hoặc hình phạt nào mà họ biết có áp dụng).

Có thể làm việc này cho dù sau khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)).

Đối với việc khi nào Hội Đồng sẽ xử lý tình huống luật khi có yêu cầu sau khi kết quả của trận đấu là cuối cùng, xem Luật 20.1b(3).

(2) Đấu Gậy. Hình phạt thường sẽ không được cộng vào hoặc sửa sau khi giải đấu gậy đã kết thúc, là khi:

Tuy nhiên, người chơi phải bị truất quyền thi đấu ngay cả khi giải đấu đã kết thúc nếu họ:

Hội Đồng còn có thể truất quyền thi đấu của người chơi theo Luật 1.2 (vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử) sau khi giải đấu đã kết thúc.

20.3 Các Tình Huống Không Được Quy Định Bởi Luật

Bất kỳ tình huống nào không được quy định bởi luật nên được xử lý bởi Hội Đồng: