Luật 10 - Chuẩn Bị Và Thực Hiện Cú Đánh; Lời Khuyên Và Sự Hỗ Trợ; Caddie

Mục Đích Của Luật:

Luật 10 quy định cách chuẩn bị và thực hiện cú đánh, bao gồm lời khuyên và các sự hỗ trợ khác mà người chơi có thể nhận từ người khác (bao gồm caddie). Nguyên tắc cơ bản là golf là môn thể thao cần kỹ năng và thử thách cá nhân.

10.1 Thực Hiện Cú Đánh

Mục Đích Của Luật:

Luật 10.1 quy định cách thực hiện cú đánh và một vài hành động bị cấm khi làm thế. Cú đánh được thực hiện bằng cách đánh vào bóng đúng cách bằng đầu gậy. Thử thách chính là việc hướng và điều khuyển chuyển động của toàn bộ gậy bằng cách swing gậy một cách tự do, không neo gậy.

10.1a Đánh Bóng Đúng Cách

Khi thực hiện cú đánh:

10.1b Neo Gậy

Khi thực hiện cú đánh, người chơi không được neo gậy một cách:

Nếu gậy của người chơi, tay nắm gậy hoặc cánh tay chỉ khẽ chạm cơ thể hoặc trang phục khi thực hiện cú đánh, mà không tì vào người, sẽ không vi phạm luật này.

Đối với luật này, cánh tay là phần của tay bên dưới cùi chỏ và bao gồm cả cổ tay

HÌNH 10.1b: NEO GẬY

Hinh10.1b

10.1c Thực Hiện Cú Đánh Khi Đứng Vuông Góc Hoặc Trên Hướng Đánh

Người chơi không được thực hiện cú đánh ở thế đứng mà họ cố tình đặt mỗi chân một bên của hướng đánh, hoặc cố tình chạm một chân vào hướng đánh hoặc đường kéo dài của hướng đánh về phía sau bóng.

Chỉ riêng với luật này, hướng đánh không bao gồm một khoảng cách hợp lý hai bên.

Ngoại Lệ - Không Bị Phạt Nếu Thế Đứng Là Vô Tình Hoặc Để Tránh Hướng Đánh Của Người Chơi Khác.

10.1d Đánh Bóng Đang Chuyển Động

Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động:

Tuy nhiên, có ba ngoại lệ mà sẽ không bị phạt:

Ngoại Lệ 1 – Bóng Chỉ Bắt Đầu Chuyển Động Sau Khi Người Chơi Bắt Đầu Backswing Của Cú Đánh: Thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động trong tình huống này được quy định ở Luật 9.1b, không phải luật này.

Ngoại Lệ 2 – Bóng Rơi Khỏi Tee: Thực hiện cú đánh vào bóng đang rơi khỏi tee được quy định ở Luật 6.2b(5), không phải luật này.

Ngoại Lệ 3 – Bóng Đang Chuyển Động Trong Nước: Khi bóng đang chuyển động trong nước đọng tạm thời hoặc trong nước trong khu vực phạt:

Trong mỗi trường hợp, người chơi không được làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Luật 5.6a) để gió hoặc dòng nước di chuyển bóng đến vị trí tốt hơn.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 10.1: Hình Phạt Chung.

Trong đấu gậy, cú đánh vi phạm luật này được tính và người chơi nhận thêm hai gậy phạt

10.2 Lời Khuyên Và Sự Hỗ Trợ Khác

Mục Đích Của Luật:

Một thử thách cơ bản của người chơi là việc quyết định chiến thuật và chiến lược khi chơi. Do đó, sẽ có các hạn chế đối với lời khuyên và sự hỗ trợ khác mà người chơi có thể nhận trong một vòng đấu.

10.2a Lời Khuyên

Trong vòng đấu, người chơi không được:

Điều này không được áp dụng trước vòng đấu, khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a hoặc giữa các vòng đấu.

Xem Luật 22, 23 và 24 (trong các thể thức chơi liên quan đến đồng đội, người chơi có thể cho đồng đội hoặc caddie của đồng đội lời khuyên và có thể hỏi lời khuyên của đồng đội hoặc caddie của họ).

10.2b Các Hỗ Trợ Khác

(1) Chỉ Hướng Đánh Đối Với Bóng Nằm Ở Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Gạt Bóng.

Người chơi có thể được chỉ hướng đánh bằng cách:

(2) Chỉ Hướng Đánh Đối Với Bóng Nằm Trên Khu Vực Gạt Bóng. Trước khi thực hiện cú đánh, chỉ người chơi và caddie của họ có thể chỉ hướng đánh, với các hạn chế sau:

Khi cú đánh đang được thực hiện, caddie không được cố tình đứng ở vị trí trên hoặc gần với hướng đánh của người chơi hoặc làm bất kỳ điều gì (như là chỉ một điểm trên khu vực gạt bóng) để chỉ hướng đánh.

Ngoại Lệ - Caddie Đang Giữ Cờ: Caddie có thể đứng ở vị trí trên hoặc gần hướng đánh của người chơi để giữ cờ.

(3) Không Đặt Vật Thể Xuống Sân Để Hỗ Trợ Tạo Thế Đứng. Người chơi không được tạo thế đứng cho cú đánh bằng cách sử dụng một vật thể được đặt xuống sân bởi hoặc cho người chơi để hỗ trợ chỉnh vị trí chân hoặc cơ thể của họ, như là đặt một cây gậy xuống mặt đất để chỉ hướng đánh.

Nếu người chơi tạo thế đứng vi phạm luật này, họ không thể tránh bị phạt bằng cách rời khỏi thế đứng và dời vật thể đi.

(4) Hạn Chế Của Việc Caddie Đứng Sau Người Chơi. Khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh và cho đến khi cú đánh được thực hiện:

Ngoại Lệ - Bóng Trên Khu Vực Gạt Bóng: Khi bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng, sẽ không bị phạt theo luật này nếu người chơi rời khỏi thế đứng và không bắt đầu vào lại thế đứng cho đến khi caddie rời đi chỗ khác.

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 225 – 227)

HÌNH 10.2b. CADDIE ĐỨNG Ở VỊ TRÍ TRÊN HOẶC GẦN VỚI HƯỚNG ĐÁNH PHÍA SAU BÓNG

Hinh10.2b

(Hình trái) Caddie không đứng ở vị trí trên hoặc gần với đường kéo dài của hướng đánh về phía sau bóng khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh, và nếu caddie không di chuyển vào vị trí đó trước khi cú đánh được thực hiện, sẽ không vi phạm Luật 10.2b(4).

(Hình phải) Caddie đang đứng ở vị trí trên hoặc gần với đường kéo dài của hướng đánh về phía sau bóng khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh, do đó sẽ vi phạm Luật 10.2b(4).

Xem Luật 22, 23 và 24 (trong các thể thức chơi liên quan đến đồng đội, đồng đội và caddie của đồng đội của người chơi có thể thực hiện các hành động (với cùng các hạn chế) giống với các hành động mà caddie của người chơi có thể thực hiện theo Luật 10.2b(2) và (4)).

(5) Hỗ Trợ Và Bảo Vệ Khỏi Các Yếu Tố Thiên Nhiên.

Người chơi không được thực hiện cú đánh:

Trước khi cú đánh được thực hiện, sự hỗ trợ và bảo vệ như trên được cho phép, trừ khi bị cấm bởi Luật 10.2b(3) và (4).

Luật này không cấm người chơi tự bảo vệ họ khỏi các yếu tố thiên nhiên khi đang thực hiện cú đánh, như là mặc trang phục bảo vệ hoặc tự cầm dù che đầu của họ.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 10.2: Hình Phạt Chung.

10.3 Caddie

Mục Đích Của Luật:

Người chơi có thể có một caddie để mang gậy của người chơi và cho họ lời khuyên và các sự hỗ trợ khác trong vòng đấu, nhưng có các hạn chế trong những việc caddie được phép làm. Người chơi chịu trách nhiệm đối với các hành động của caddie trong vòng đấu và sẽ bị phạt nếu caddie vi phạm luật.

10.3a Caddie Có Thể Hỗ Trợ Người Chơi Trong Vòng Đấu

(1) Người Chơi Chỉ Được Phép Có Một Caddie Ở Một Thời Điểm. Người chơi có thể có một caddie để mang, vận chuyển hoặc lấy gậy cho họ, cho lời khuyên và hỗ trợ họ bằng các cách được cho phép trong một vòng đấu, nhưng với các hạn chế sau:

Cho dù người chơi có hoặc không có caddie, một người nào khác đi bộ hoặc đi xe cùng với người chơi hoặc mang các đồ vật khác cho người chơi (như là áo mưa, dù hoặc thức ăn và đồ uống) sẽ không phải là caddie của người chơi trừ khi họ được gọi như thế bởi người chơi hoặc đồng thời mang, vận chuyển hoặc lấy gậy cho người chơi.

(2) Hai Hoặc Nhiều Người Chơi Hơn Có Thể Sử Dụng Chung Một Caddie. Khi có vấn đề luật liên quan đến một hành động cụ thể của caddie chung mà cần phải quyết định hành động đó được thực hiện cho người chơi nào:

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu H-1 (Hội Đồng có thể áp dụng Luật Địa Phương cấm hoặc yêu cầu việc sử dụng caddie hoặc hạn chế việc chọn caddie của người chơi).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 10.3a:

10.3b Caddie Có Thể Làm Gì

Đây là các ví dụ của những việc mà caddie được phép và không được phép làm:

(1) Hành Động Luôn Được Phép. Caddie luôn có thể có các hành động sau khi được luật cho phép:

(2) Hành Động Chỉ Được Phép Khi Có Ủy Quyền Của Người Chơi. Caddie chỉ có thể thực hiện các hành động sau khi luật cho phép người chơi thực hiện và chỉ khi có ủy quyền của người chơi (phải ủy quyền mỗi lần chứ không được ủy quyền một lần cho cả vòng đấu):

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 227).

(3) Hành Động Không Được Phép. Caddie không được phép thực hiện các hành động sau cho người chơi:

10.3c Người Chơi Chịu Trách Nhiệm Về Các Hành Động Và Vi Phạm Của Caddie

Người chơi chịu trách nhiệm về các hành động của caddie của họ cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, nhưng không phải trước hoặc sau vòng đấu.

Nếu hành động của caddie vi phạm luật hoặc sẽ vi phạm luật nếu hành động đó được thực hiện bởi người chơi, người chơi sẽ bị phạt theo luật đó.

Khi việc áp dụng luật phụ thuộc vào việc người chơi có ý thức được một số sự kiện nào đó, sự hiểu biết của người chơi được xem như bao gồm cả hiểu biết của caddie của họ.