Giới thiệu

Lời Dẫn - Phiên Bản Luật Golf 2019

Cuốn sách này chứa Luật Golf sẽ có hiệu lực trên toàn cầu từ tháng 01/2019. Phiên bản này cập nhật luật golf nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của môn golf. Nó là kết quả của Sáng Kiến Hiện Đại Hóa Luật được thực hiện bởi các đại diện trong quá khứ và hiện tại của Hội Đồng Luật của R&A và USGA, cùng với đại diện của tất cả các cấp trong môn thể thao golf, và thể hiện sự phản hồi của hàng ngàn người chơi golf trên toàn cầu.

Công việc này (hiện đại hóa luật) rất quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng trong khi vẫn giữ lại các nguyên tắc và đặc tính thiết yếu của môn golf, có tính đến nhu cầu của tất cả người chơi golf, và làm cho luật dễ hiểu và áp dụng hơn cho tất cả người chơi golf. Luật sửa đổi có tính nhất quán, đơn giản và công bằng hơn.

Các luật này trông rất khác so với các phiên bản trước. Bạn sẽ thấy là chúng được viết với ngôn ngữ và phong cách đơn giản và hiện đại. Việc trình bày được thiết kế để dễ theo dõi và tìm kiếm hơn. Có sử dụng nhiều đồ họa hơn. Bây giờ mỗi luật có một Tuyên Bố Mục Đích để giúp người đọc hiểu rõ hơn các nguyên tắc phía sau của mỗi luật này.

Luật Golf phải đầy đủ, toàn diện và cung cấp câu trả lời cho các vấn đề phát sinh trong môn thể thao được chơi trên toàn cầu, ở nhiều loại sân và bởi nhiều người chơi có trình độ khác nhau. Để hỗ trợ tất cả người chơi golf, chúng tôi cũng đã tạo ra phiên bản Người Chơi, một cuốn sách nhỏ mà chúng tôi hi vọng sẽ là ấn bản được sử dụng nhiều nhất trong và ngoài sân. Nó bao gồm những luật thường xảy ra trên sân nhất và là bản rút gọn của luật golf đầy đủ. Để hỗ trợ các trọng tài và Hội Đồng và những người khác mong muốn nhiều chi tiết hơn, chúng tôi đang phát hành bản Hướng Dẫn Chính Thức mới, chứa các Giải Thích Luật và các Quy Chế Hội Đồng với các khuyến cáo, gợi ý về cách tổ chức các giải đấu và các cuộc chơi thông thường. Tất cả các phiên bản này có sẵn ở dạng giấy hoặc điện tử.

Chúng tôi tin rằng người chơi golf sẽ thấy luật golf mới công bằng hơn, ít phức tạp hơn, thú vị hơn, có tính định hướng hơn với các vấn đề môn thể thao golf đang đối diện như là cải thiện tốc độ chơi và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi bày tỏ sự cảm kích không chỉ đến các hội đồng và nhân viên của chúng tôi với khối lượng công việc khổng lồ họ đã thực hiện, mà còn đến tất cả mọi người đã đóng góp vào sự thay đổi mang tính lịch sử này.

David Bonsall - Chủ Tịch Hội Đồng Luật – R&A

Mark Reinemann - Chủ Tịch Hội Đồng Luật – USGA