Cách Sử Dụng Luật Golf

Luật Golf cần đầy đủ, toàn diện và cung cấp câu trả lời cho nhiều vấn đề phát sinh trong môn thể thao được chơi trên toàn cầu, ở nhiều loại sân và bởi nhiều người chơi có khả năng khác nhau.

Sách Luật Golf này dành cho những người quản lý môn thể thao này, và cho những ai cần đáp án cho nhiều câu hỏi khác nhau có thể phát sinh liên quan đến các giải đấu golf.

Để hỗ trợ người chơi golf, chúng tôi cũng đã tạo ra phiên bản Luật Golf Cho Người Chơi, chứa đựng những tình huống luật thường xuyên xảy ra trên sân và là một phiên bản rút gọn của luật golf đầy đủ. Tuy nhiên, nếu là một thành viên của Hội Đồng hoặc là một trọng tài, bạn nên tham khảo phiên bản Luật Golf đầy đủ khi được yêu cầu hỗ trợ xử lý luật.

Khi đi tìm đáp án cho một câu hỏi hoặc giải quyết một vấn đề luật trên sân, trang Mục Lục (ở phần đầu sách) có thể là một công cụ có ích để giúp bạn tìm luật tương thích với tình huống.

Bảng Chú Dẫn (ở phần sau sách) cũng có thể giúp bạn xác định nhanh chóng luật tương thích với tình huống. Ví dụ:

Ngoài việc sử dụng phần Mục Lục và Bảng Chú Dẫn trong Luật Golf, các điểm sau đây sẽ hỗ trợ bạn trong việc sử dụng cuốn sách này một cách hiệu quả và chính xác:

Biết Định Nghĩa

Có hơn 70 thuật ngữ được định nghĩa (ví dụ như: điều kiện sân bất thường, khu vực chung, vv…) và chúng là nền tảng để tạo nên các điều luật. Hiểu biết tốt về các thuật ngữ được định nghĩa này (được in nghiêng trong sách và nằm trong một phần riêng gần cuối sách) là rất quan trọng trong việc áp dụng luật chính xác.

Các Dữ Kiện Của Tình Huống

Để trả lời bất kỳ câu hỏi luật nào, bạn phải xem xét một vài chi tiết của các dữ kiện của tình huống. Bạn nên xác định:

Tham Khảo Sách

Như đã nói ở trên, việc tham khảo sách luật sẽ cho đáp án đối với phần lớn câu hỏi có thể phát sinh trên sân. Tuy nhiên, để hỗ trợ các trọng tài, Hội Đồng và những người khác mong muốn nhiều chi tiết hơn, chúng tôi đang phát hành một Hướng Dẫn Chính Thức mới, chứa các Giải Thích Luật và Quy Chế Hội Đồng với các khuyến cáo về cách tổ chức các giải đấu và các cuộc chơi thông thường.