<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/2184-ky-thuat-pitch-run-va-fly-de-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PC simple shot 1-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ bất cứ golfer n&agrave;o cũng phải thực hiện những c&uacute; pitch khi b&oacute;ng ở gần green, t&ugrave;y vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm v&agrave; khoảng c&aacute;ch m&agrave; người chơi chọn cho m&igrave;nh kỹ thuật đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh đơn giản gi&uacute;p bạn nhận biết được quỹ đạo bay của b&oacute;ng ở những c&uacute; Pitch. Một v&agrave;i điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh pitch shot như &yacute;.</p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Run (lăn)</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi v&agrave; vị tr&iacute; cờ. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh bay thấp v&agrave; "lăn" v&agrave;o lỗ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%201.jpg?1500181934866" alt="PC simple shot 1" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Hai b&agrave;n ch&acirc;n gần nhau.<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: Giữa, với trọng lượng dồn l&ecirc;n tr&ecirc;n ch&acirc;n trước của bạn.<br />Tư thế: Nh&ocirc; cao người. Đứng gần quả b&oacute;ng hơn (h&igrave;nh dưới). Bạn sẽ cảm thấy như b&agrave;n tay cầm gậy cao hơn.<br />Swing: Với b&agrave;n tay của bạn cao như n&agrave;y, cổ tay gần như cứng lại, điều n&agrave;y rất tốt v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh giống như Putt b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%203.jpg?1500181956994" alt="PC simple shot 3" /></p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Fly (bay)</strong></p> <p>Trong trường hợp b&oacute;ng của người chơi nằm s&acirc;u trong cỏ rậm, người chơi kh&oacute; thực hiện một c&uacute; pitch run m&agrave; cần thực hiện một c&uacute; pitch fly gi&uacute;p b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%202.jpg?1500181973578" alt="PC simple shot 2" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Ch&acirc;n&nbsp;hơi mở rộng một ch&uacute;t so với kỹ thuật pitch run.&nbsp;<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: dịch về ph&iacute;a ch&acirc;n tr&aacute;i hơn so với vị tr&iacute; giữa, trọng lượng của bạn tr&ecirc;n ch&acirc;n trước.<br />Tư thế: C&uacute;i xuống hơn. Đứng xa hơn b&oacute;ng với b&agrave;n tay để thấp.<br />Swing: Tay hạ thấp gi&uacute;p người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy n&agrave;y tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; th&ecirc;m độ mở mặt gậy khi impact.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%204.jpg?1500181989011" alt="PC simple shot 4" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng

By GolfEdit.com - 16/07/2017

Có lẽ bất cứ golfer nào cũng phải thực hiện những cú pitch khi bóng ở gần green, tùy vị trí bóng nằm và khoảng cách mà người chơi chọn cho mình kỹ thuật đánh phù hợp

Dưới đây là một số hình ảnh đơn giản giúp bạn nhận biết được quỹ đạo bay của bóng ở những cú Pitch. Một vài điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản giúp người chơi dễ dàng có những cú đánh pitch shot như ý.

Một cú pitch cho bóng Run (lăn)

Không có gì thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi và vị trí cờ. Đây là cách để có một cú đánh bay thấp và "lăn" vào lỗ:

PC simple shot 1

Vị trí: Hai bàn chân gần nhau.
Vị trí của quả bóng: Giữa, với trọng lượng dồn lên trên chân trước của bạn.
Tư thế: Nhô cao người. Đứng gần quả bóng hơn (hình dưới). Bạn sẽ cảm thấy như bàn tay cầm gậy cao hơn.
Swing: Với bàn tay của bạn cao như này, cổ tay gần như cứng lại, điều này rất tốt và hãy thực hiện cú đánh giống như Putt bóng.

PC simple shot 3

Một cú pitch cho bóng Fly (bay)

Trong trường hợp bóng của người chơi nằm sâu trong cỏ rậm, người chơi khó thực hiện một cú pitch run mà cần thực hiện một cú pitch fly giúp bóng bay bổng lên.

PC simple shot 2

Vị trí: Chân hơi mở rộng một chút so với kỹ thuật pitch run. 
Vị trí của quả bóng: dịch về phía chân trái hơn so với vị trí giữa, trọng lượng của bạn trên chân trước.
Tư thế: Cúi xuống hơn. Đứng xa hơn bóng với bàn tay để thấp.
Swing: Tay hạ thấp giúp người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy này tạo ra một cú đánh từ trên xuống và thêm độ mở mặt gậy khi impact.

PC simple shot 4

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi