<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/2154-tang-luc-swing-nho-bai-tap-voi-chiec-khan-tam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lagtowel01-630x360.jpg"> <figcaption>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những g&oacute;c quan trọng nhất trong swing l&agrave; g&oacute;c được tạo bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; c&aacute;n gậy đối với người thuận tay phải.&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; rất nhiều golfer để mất g&oacute;c tạo sức mạnh n&agrave;y từ qu&aacute; sớm khi downswing, để mất g&oacute;c n&agrave;y&nbsp;l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n mất tốc độ đầu gậy khiB&agrave;i &nbsp;v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>B&agrave;i tập luyện m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi l&agrave; h&atilde;y lấy một chiếc khăn tắm vắt qua c&aacute;n gậy driver. Nắm gậy bằng b&agrave;n tay tr&aacute;i trong khi đ&oacute; tay phải giữ về gần cuối khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lagtowel01.jpg?1499328623240" alt="Lagtowel01" /></p> <p>Tập một v&agrave;i c&uacute; half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị tr&iacute; chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng. Người chơi ch&uacute; &yacute; giữ khăn đủ chặt để bạn c&oacute; thể duy tr&igrave;&nbsp;được khớp nối cổ tay tr&aacute;i, ổn định g&oacute;c giữa c&aacute;nh tay v&agrave; c&aacute;n gậy. Lặp đi lặp lại c&uacute; half swing n&agrave;y cho đến khi bạn c&oacute; thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi gh&igrave; xuống khi chuẩn bị tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra g&oacute;c lag tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Sau khi tập quen rồi, h&atilde;y bỏ khăn ra v&agrave; đ&aacute;nh một v&agrave;i c&uacute; driver với cả hai tay. Người chơi n&ecirc;n ghi nhớ rằng sức mạnh v&agrave; tốc độ của c&uacute; đ&aacute;nh được t&iacute;ch lũy dự trữ trước khi v&agrave;o b&oacute;ng, do đ&oacute; một g&oacute;c lag tốt l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho&nbsp;c&uacute; đ&aacute;nh đầy uy lực.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com - 07/07/2017

Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải. 

Có rất nhiều golfer để mất góc tạo sức mạnh này từ quá sớm khi downswing, để mất góc này là nguyên nhân mất tốc độ đầu gậy khiBài  vào bóng. 

Bài tập luyện mách giúp cho người chơi là hãy lấy một chiếc khăn tắm vắt qua cán gậy driver. Nắm gậy bằng bàn tay trái trong khi đó tay phải giữ về gần cuối khăn.

Lagtowel01

Tập một vài cú half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị trí chuẩn bị vào bóng. Người chơi chú ý giữ khăn đủ chặt để bạn có thể duy trì được khớp nối cổ tay trái, ổn định góc giữa cánh tay và cán gậy. Lặp đi lặp lại cú half swing này cho đến khi bạn có thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi ghì xuống khi chuẩn bị tiếp xúc bóng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra góc lag tốt nhất. 

Sau khi tập quen rồi, hãy bỏ khăn ra và đánh một vài cú driver với cả hai tay. Người chơi nên ghi nhớ rằng sức mạnh và tốc độ của cú đánh được tích lũy dự trữ trước khi vào bóng, do đó một góc lag tốt là chìa khóa cho cú đánh đầy uy lực. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi