<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1473-ky-thuat-danh-tai-dia-hinh-doc.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật đánh tại địa hình dốc</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật đánh tại địa hình dốc</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/downhill01-425x243.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật đánh tại địa hình dốc</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi phải thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh ở địa h&igrave;nh dốc, c&oacute; 2 điều cần phải ch&uacute; &yacute;:</p></h3> </header> <p>- Vai phải song song với mặt đất<br />- Ch&acirc;n phải vững</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.doolsgolf.com/wp-content/uploads/catablog/originals/Golf_technique_downhill.jpg" border="0" /></p> <p>Ch&uacute; &yacute; địa h&igrave;nh:</p> <p>- Nếu địa h&igrave;nh dốc xuống b&ecirc;n phải - người đứng tr&ecirc;n dốc so với b&oacute;ng<br />- Nếu địa h&igrave;nh dốc xuống b&ecirc;n tr&aacute;i - người đứng dưới dốc so với b&oacute;ng<br />- Uphill: Để xử l&iacute; th&igrave; khi setup, cần cảm thấy vai v&agrave; h&ocirc;ng song song với mặt dốc, c&oacute; nghĩa l&agrave; vai tr&aacute;i sẽ cao hơn vai phải kh&aacute; nhiều; v&agrave; b&oacute;ng sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c ở gần ch&acirc;n tr&aacute;i hơn. Cũng tại v&igrave; địa h&igrave;nh n&ecirc;n trọng lực sẽ dồn nhiều hơn v&agrave;o ch&acirc;n phải. Từ đ&oacute; b&aacute;c cứ swing như b&igrave;nh thường l&agrave; sẽ được. Tuy nhi&ecirc;n cũng v&igrave; l&iacute; do dốc dựng l&ecirc;n n&ecirc;n sẽ rất kh&oacute; để thực hiện follow through như b&igrave;nh thường (ch&acirc;n phải nhấc l&ecirc;n v&agrave; tiếp x&uacute;c với đất bằng mũi ch&acirc;n).<br />-Downhill: quan trọng nhất vẫn l&agrave; setup vai song song với mặt dốc.</p> </article> </body></html>

Kỹ thuật đánh tại địa hình dốc

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Khi phải thực hiện một cú đánh ở địa hình dốc, có 2 điều cần phải chú ý:

- Vai phải song song với mặt đất
- Chân phải vững

Chú ý địa hình:

- Nếu địa hình dốc xuống bên phải - người đứng trên dốc so với bóng
- Nếu địa hình dốc xuống bên trái - người đứng dưới dốc so với bóng
- Uphill: Để xử lí thì khi setup, cần cảm thấy vai và hông song song với mặt dốc, có nghĩa là vai trái sẽ cao hơn vai phải khá nhiều; và bóng sẽ có cảm giác ở gần chân trái hơn. Cũng tại vì địa hình nên trọng lực sẽ dồn nhiều hơn vào chân phải. Từ đó bác cứ swing như bình thường là sẽ được. Tuy nhiên cũng vì lí do dốc dựng lên nên sẽ rất khó để thực hiện follow through như bình thường (chân phải nhấc lên và tiếp xúc với đất bằng mũi chân).
-Downhill: quan trọng nhất vẫn là setup vai song song với mặt dốc.

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi