<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/long-game/2190-su-dung-thu-thuat-don-gian-nay-de-kiem-soat-nhung-cu-danh-suc-manh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/POWERHITTER-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bạn l&agrave; người c&oacute; khả năng đ&aacute;nh b&oacute;ng đi xa, nhưng mẫu chốt của một trận đấu golf lại nằm ở khả năng kiểm so&aacute;t v&agrave; sự nhất qu&aacute;n ổn định ở những c&uacute; Swing.&nbsp;&nbsp;</p></h3> </header> <p>Thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n golf sẽ cho người chơi thấy cần nhiều kỹ năng phải cải thiện v&agrave; cần th&ecirc;m thời gian tập luyện tr&ecirc;n Driving Range. Một m&aacute;ch gi&uacute;p đơn giản gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể cải thiện những c&uacute; swing với gậy sắt hay gậy Hybrid đ&oacute; l&agrave; sử dụng t&uacute;i gậy golf của m&igrave;nh.</p> <p>Khi ở tr&ecirc;n Driving Range, đặt t&uacute;i gậy dựng l&ecirc;n v&agrave; set up tư thế sao cho ch&acirc;n ph&iacute;a sau chạm v&agrave;o t&uacute;i. Khi đưa gậy golf l&ecirc;n tới đỉnh của backswing vẫn phải đảm bảo chạm v&agrave;o t&uacute;i. Khi thực hiện đưa gậy xuống trong qu&aacute; tr&igrave;nh downswing, cảm nhận được sự chuyển h&oacute;a trọng lượng từ ch&acirc;n phải sang b&ecirc;n ch&acirc;n tr&aacute;i, cảm gi&aacute;c phần cơ thể tr&ecirc;n sang xoay quanh trục xương sống chứ thay v&igrave; đẩy người di chuyển về hướng mục ti&ecirc;u.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/POWERHITTER.jpg?1500354249483" alt="POWERHITTER" /></p> <p>Bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; vị tr&iacute; tiếp x&uacute;c với t&uacute;i, người chơi c&oacute; thể giữ c&aacute;c phần g&oacute;c lag được tạo ra khi downswing l&acirc;u hơn v&agrave; dễ d&agrave;ng giải ph&oacute;ng gậy đi để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh vững chắc. Người chơi cũng phải tập cho xương chậu ở lại ph&iacute;a sau thay v&igrave; bị đẩy về ph&iacute;a trước quả b&oacute;ng - một lỗi downswing phổ biến do v&agrave;o b&oacute;ng sớm dẫn đến những c&uacute; đ&aacute;nh yếu. Lu&ocirc;n nghĩ đến sự ổn định v&agrave; nhất qu&aacute;n chắc chắn của c&uacute; swing mới tạo ra đường b&oacute;ng đi đ&uacute;ng &yacute;, một sự "ch&ograve;ng ch&agrave;nh" n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được đường b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>Cố gắng giữ ph&iacute;a đằng sau của bạn tiếp x&uacute;c với t&uacute;i trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;swing, đảm bảo c&aacute;c phần g&oacute;c được giữ ổn định, mở rộng c&aacute;nh tay hơn sẽ gi&uacute;p người chơi gia tăng sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; nhất qu&aacute;n hơn trong c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh

By GolfEdit.com - 18/07/2017

Bạn là người có khả năng đánh bóng đi xa, nhưng mẫu chốt của một trận đấu golf lại nằm ở khả năng kiểm soát và sự nhất quán ổn định ở những cú Swing.  

Thi đấu trên sân golf sẽ cho người chơi thấy cần nhiều kỹ năng phải cải thiện và cần thêm thời gian tập luyện trên Driving Range. Một mách giúp đơn giản giúp người chơi có thể cải thiện những cú swing với gậy sắt hay gậy Hybrid đó là sử dụng túi gậy golf của mình.

Khi ở trên Driving Range, đặt túi gậy dựng lên và set up tư thế sao cho chân phía sau chạm vào túi. Khi đưa gậy golf lên tới đỉnh của backswing vẫn phải đảm bảo chạm vào túi. Khi thực hiện đưa gậy xuống trong quá trình downswing, cảm nhận được sự chuyển hóa trọng lượng từ chân phải sang bên chân trái, cảm giác phần cơ thể trên sang xoay quanh trục xương sống chứ thay vì đẩy người di chuyển về hướng mục tiêu.

POWERHITTER

Bằng cách duy trì vị trí tiếp xúc với túi, người chơi có thể giữ các phần góc lag được tạo ra khi downswing lâu hơn và dễ dàng giải phóng gậy đi để có một cú đánh vững chắc. Người chơi cũng phải tập cho xương chậu ở lại phía sau thay vì bị đẩy về phía trước quả bóng - một lỗi downswing phổ biến do vào bóng sớm dẫn đến những cú đánh yếu. Luôn nghĩ đến sự ổn định và nhất quán chắc chắn của cú swing mới tạo ra đường bóng đi đúng ý, một sự "chòng chành" nào đó thì rất khó có thể kiểm soát được đường bóng. 

Cố gắng giữ phía đằng sau của bạn tiếp xúc với túi trong suốt quá trình swing, đảm bảo các phần góc được giữ ổn định, mở rộng cánh tay hơn sẽ giúp người chơi gia tăng sự chính xác và nhất quán hơn trong cú đánh của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi