<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2458-7-guong-mat-nu-noi-bat-tai-bang-vo-dich-giai-golf-nu-nghiep-du-quoc-gia-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>7 gương mặt nữ nổi bật tại bảng vô địch giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>7 gương mặt nữ nổi bật tại bảng vô địch giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/vdqg201707-750x428.jpg"> <figcaption>7 gương mặt nữ nổi bật tại bảng vô địch giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải v&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh từ ng&agrave;y 08/12 v&agrave; bảng A (hcp 1-16) - bảng đấu tranh huy chương sẽ thi đấu trước với tổng cộng 3 v&ograve;ng đấu. Trong khi đ&oacute; c&aacute;c bảng B(hcp 16.1-22)- C(hcp 22.1-36) sẽ chỉ c&oacute; hai ng&agrave;y đấu l&agrave; 09 v&agrave; 10/12. Giải v&ocirc; địch golf nữ lần thứ 6 được tổ chức tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Quy Nhơn Golf Links.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Bảng A l&agrave; bảng đấu d&agrave;nh cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; handicap từ 1 đến 16. Bảng đấu c&oacute; tổng cộng 16 golfer tham dự. Đ&acirc;y l&agrave; bảng đấu tranh chức v&ocirc; địch giải v&agrave; bộ 3 huy chương v&agrave;ng bạc đồng quốc gia do TCTDTT trao tặng.&nbsp;</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những khu&acirc;n mặt nổi bật tại giải:</p> <p><strong>1, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh:</strong></p> <p>Khu&ecirc; Minh l&agrave; t&acirc;m điểm của truyền th&ocirc;ng năm nay khi l&agrave; vận động vi&ecirc;n golf trẻ nhất Việt Nam tham dự SEAgames. Ở tuổi 14, Khu&ecirc; Minh cao gần 1,7m, chiều cao l&yacute; tưởng để ph&aacute;t huy tối đa những c&uacute; Swing mạnh mẽ. Với việc vắng b&oacute;ng những đ&agrave;n chị như Thảo My, Hanako dường như mọi con mắt đều hướng tới t&agrave;i năng trẻ mới nổi n&agrave;y. Điểm yếu hiện tại của Khu&ecirc; Minh c&oacute; lẽ vẫn&nbsp;l&agrave; vấn đề t&acirc;m l&yacute;. Nếu cởi bỏ được sức &eacute;p t&acirc;m l&yacute; v&agrave; tập trung hơn v&agrave;o trận đấu, một vị tr&iacute; trong top 3 l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n nằm trong tay của Khu&ecirc; Minh. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; giải đấu c&oacute; t&iacute;nh bước ngoặt trong sự nghiệp của golfer 14 tuổi đến từ H&agrave; Nội.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201702.jpg?1512622590762" alt="vdqg201702" /></p> <p><strong>2, Joung Sun Mi (HCP: 3,1):</strong></p> <p>Joung Sun Mi mang hai quốc tịch Việt Nam v&agrave; H&agrave;n Quốc v&igrave; c&oacute; cha l&agrave; người H&agrave;n Quốc, mẹ l&agrave; người Việt Nam. Sun Mi hiện tại l&agrave; học tr&ograve; của nh&agrave; v&ocirc; địch giải golf đối kh&aacute;ng v&ocirc; địch quốc gia 2016 L&ecirc; Hữu Giang. Sun Mi thi đấu rất chững chạc tại VJO 2017 v&agrave; đang nổi l&ecirc;n l&agrave; vận động vi&ecirc;n cạnh tranh trực tiếp với Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh. Ở giải v&ocirc; địch golf nữ quốc gia 2015 người h&acirc;m mộ chứng kiến m&agrave;n so t&agrave;i hấp dẫn của Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki th&igrave; ở giải đấu lần n&agrave;y sẽ l&agrave; thế hệ đ&agrave;n em Khu&ecirc; Minh v&agrave; Joung Sun Mi. Joung Sun Mi c&oacute; kh&aacute;t khao rất lớn kh&ocirc;ng chỉ ở giải quốc gia v&agrave; muốn vươn xa hơn nữa ở c&aacute;c giải đấu trong khu vực. Joung Sun Mi được kỳ vọng sẽ l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n cho chức v&ocirc; địch giải đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201701.jpg?1512622648625" alt="vdqg201701" /></p> <p><strong>3, Nguyễn Thị V&acirc;n Anh (HCP: 7):</strong></p> <p>C&ocirc; c&oacute; lẽ l&agrave; gương mặt qu&aacute; quen thuộc ở c&aacute;c giải phong tr&agrave;o khi gặt h&aacute;i được rất nhiều chức v&ocirc; địch nhưng lại chưa một lần đăng quang tại giải v&ocirc; địch quốc gia. Niềm khao kh&aacute;t ch&aacute;y bỏng trong c&ocirc; vẫn chưa bao giờ tắt v&agrave;&nbsp;bằng kinh nghiệm khi được thi đấu thường xuy&ecirc;n ở c&aacute;c giải. Nguyễn Thị V&acirc;n Anh vừa trải qua chấn thương nhưng vẫn rất hứa hẹn l&agrave;m n&ecirc;n kỳ t&iacute;ch tại Vietnam Ladies Golf Championship 2017.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201703.jpg?1512622747334" alt="vdqg201703" /></p> <p><strong>4, Nguyễn Thị Minh Phượng (HCP: 7):</strong></p> <p>Nguyễn Thị Minh Phượng thực sự l&agrave; một &#039;iron woman&#039; tr&ecirc;n s&acirc;n golf. Chứng kiến c&ocirc; thi đấu lu&ocirc;n thấy được một tinh thần quyết thắng v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ bỏ cuộc. Kinh nghiệm quản l&yacute; v&agrave;&nbsp;chơi Golf l&acirc;u năm sẽ gi&uacute;p Minh Phượng sẵn s&agrave;ng cạnh tranh vị tr&iacute;&nbsp;cao tại&nbsp;giải.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201705.jpg?1512622928863" alt="vdqg201705" /></p> <p><strong>5, Ng&ocirc; L&ecirc; Ho&agrave;ng Nam Phương (HCP: 8)</strong></p> <p>Ng&ocirc; L&ecirc; Ho&agrave;ng Nam Phương gần như kh&ocirc;ng vắng mặt ở c&aacute;c giải v&ocirc; địch quốc gia nữ v&agrave; v&ocirc; địch golf trẻ quốc gia trong những năm gần đ&acirc;y.&nbsp;Kh&ocirc;ng c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kể n&agrave;o v&agrave; n&uacute;p dưới hai c&aacute;i b&oacute;ng qu&aacute; lớn của golf nữ trẻ l&agrave; Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki. Gương mặt trẻ n&agrave;y vẫn đang nỗ lực&nbsp;cải thiện th&agrave;nh t&iacute;ch thi đấu của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201704.jpg?1512622840913" alt="vdqg201704" /></p> <p><strong>6, Phạm Thị Yến Vy (HCP: 14)</strong></p> <p>&nbsp;Yến Vy l&agrave; vận động vi&ecirc;n trẻ tuổi nhất giải khi mới 12 tuổi v&agrave; lần ti&ecirc;n&nbsp;tham dự&nbsp;ở giải đấu cao nhất d&agrave;nh cho golf nữ. C&oacute; lẽ th&agrave;nh t&iacute;ch kh&ocirc;ng phải l&agrave; yếu tố quan trọng l&uacute;c n&agrave;y m&agrave; điều gi&uacute;p &iacute;ch nhất l&uacute;c n&agrave;y cho Yến Vi l&agrave; t&igrave;m kiếm những trải nghiệm ở s&acirc;n chơi h&agrave;ng đầu. Sự xuất hiện của Yến Vy như khẳng định sự tiếp nối, một cuộc chuyển giao giữa c&aacute;c thế hệ golf trẻ nữ với tương lai đầy tươi s&aacute;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201706.png?1512623026074" alt="vdqg201706" /></p> <p><strong>7,&nbsp;Đồng Thị Nhật (HCP: 14)</strong></p> <p>Đồng Thị Nhật l&agrave; vận động vi&ecirc;n nữ đến từ ch&iacute;nh s&acirc;n FLC Quy Nhơn Golf Links, s&acirc;n golf thi đấu ch&iacute;nh thức tại giải V&ocirc; địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia năm nay. Chưa từng thi đấu ở giải v&ocirc; địch quốc gia nữ nhưng Đồng Thị Nhật được người xem kỳ vọng sẽ tạo n&ecirc;n bất ngờ khi c&oacute; ưu thế l&agrave; rất th&ocirc;ng thuộc địa h&igrave;nh v&agrave; được&nbsp;chơi nhiều tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Quy Nhơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg201706.jpg?1512623176023" alt="vdqg201706" /></p> <p><em>Giải v&ocirc; địch golf nữ quốc gia 2017 c&oacute; rất nhiều thay đổi trong đ&oacute; t&aacute;ch ri&ecirc;ng bảng đấu tranh huy chương v&agrave; c&uacute;p v&ocirc; địch quốc gia nhưng vẫn kh&ocirc;ng ngừng khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c vận động vi&ecirc;n nữ tham gia v&agrave;o c&aacute;c bảng đấu nghiệp dư phong tr&agrave;o. Với gần 70 vận động vi&ecirc;n tham dự tại giải đấu năm nay, VLGC 2017 sẽ tiếp tục l&agrave; l&aacute; cờ đầu trong việc đẩy mạnh phong tr&agrave;o golf nữ v&agrave; t&igrave;m kiếm ra những gương mặt vận động vi&ecirc;n quốc gia mới.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

7 gương mặt nữ nổi bật tại bảng vô địch giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com - 07/12/2017

Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 08/12 và bảng A (hcp 1-16) - bảng đấu tranh huy chương sẽ thi đấu trước với tổng cộng 3 vòng đấu. Trong khi đó các bảng B(hcp 16.1-22)- C(hcp 22.1-36) sẽ chỉ có hai ngày đấu là 09 và 10/12. Giải vô địch golf nữ lần thứ 6 được tổ chức trên sân FLC Quy Nhơn Golf Links. 

Bảng A là bảng đấu dành cho các vận động viên có handicap từ 1 đến 16. Bảng đấu có tổng cộng 16 golfer tham dự. Đây là bảng đấu tranh chức vô địch giải và bộ 3 huy chương vàng bạc đồng quốc gia do TCTDTT trao tặng. 

Dưới đây là những khuân mặt nổi bật tại giải:

1, Đoàn Xuân Khuê Minh:

Khuê Minh là tâm điểm của truyền thông năm nay khi là vận động viên golf trẻ nhất Việt Nam tham dự SEAgames. Ở tuổi 14, Khuê Minh cao gần 1,7m, chiều cao lý tưởng để phát huy tối đa những cú Swing mạnh mẽ. Với việc vắng bóng những đàn chị như Thảo My, Hanako dường như mọi con mắt đều hướng tới tài năng trẻ mới nổi này. Điểm yếu hiện tại của Khuê Minh có lẽ vẫn là vấn đề tâm lý. Nếu cởi bỏ được sức ép tâm lý và tập trung hơn vào trận đấu, một vị trí trong top 3 là hoàn toàn nằm trong tay của Khuê Minh. Đây có thể là giải đấu có tính bước ngoặt trong sự nghiệp của golfer 14 tuổi đến từ Hà Nội. 

vdqg201702

2, Joung Sun Mi (HCP: 3,1):

Joung Sun Mi mang hai quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc vì có cha là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Sun Mi hiện tại là học trò của nhà vô địch giải golf đối kháng vô địch quốc gia 2016 Lê Hữu Giang. Sun Mi thi đấu rất chững chạc tại VJO 2017 và đang nổi lên là vận động viên cạnh tranh trực tiếp với Đoàn Xuân Khuê Minh. Ở giải vô địch golf nữ quốc gia 2015 người hâm mộ chứng kiến màn so tài hấp dẫn của Thảo My và Hanako Kawasaki thì ở giải đấu lần này sẽ là thế hệ đàn em Khuê Minh và Joung Sun Mi. Joung Sun Mi có khát khao rất lớn không chỉ ở giải quốc gia và muốn vươn xa hơn nữa ở các giải đấu trong khu vực. Joung Sun Mi được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu.

vdqg201701

3, Nguyễn Thị Vân Anh (HCP: 7):

Cô có lẽ là gương mặt quá quen thuộc ở các giải phong trào khi gặt hái được rất nhiều chức vô địch nhưng lại chưa một lần đăng quang tại giải vô địch quốc gia. Niềm khao khát cháy bỏng trong cô vẫn chưa bao giờ tắt và bằng kinh nghiệm khi được thi đấu thường xuyên ở các giải. Nguyễn Thị Vân Anh vừa trải qua chấn thương nhưng vẫn rất hứa hẹn làm nên kỳ tích tại Vietnam Ladies Golf Championship 2017.

vdqg201703

4, Nguyễn Thị Minh Phượng (HCP: 7):

Nguyễn Thị Minh Phượng thực sự là một 'iron woman' trên sân golf. Chứng kiến cô thi đấu luôn thấy được một tinh thần quyết thắng và không bao giờ bỏ cuộc. Kinh nghiệm quản lý và chơi Golf lâu năm sẽ giúp Minh Phượng sẵn sàng cạnh tranh vị trí cao tại giải. 

vdqg201705

5, Ngô Lê Hoàng Nam Phương (HCP: 8)

Ngô Lê Hoàng Nam Phương gần như không vắng mặt ở các giải vô địch quốc gia nữ và vô địch golf trẻ quốc gia trong những năm gần đây. Không có thành tích đáng kể nào và núp dưới hai cái bóng quá lớn của golf nữ trẻ là Thảo My và Hanako Kawasaki. Gương mặt trẻ này vẫn đang nỗ lực cải thiện thành tích thi đấu của mình. 

vdqg201704

6, Phạm Thị Yến Vy (HCP: 14)

 Yến Vy là vận động viên trẻ tuổi nhất giải khi mới 12 tuổi và lần tiên tham dự ở giải đấu cao nhất dành cho golf nữ. Có lẽ thành tích không phải là yếu tố quan trọng lúc này mà điều giúp ích nhất lúc này cho Yến Vi là tìm kiếm những trải nghiệm ở sân chơi hàng đầu. Sự xuất hiện của Yến Vy như khẳng định sự tiếp nối, một cuộc chuyển giao giữa các thế hệ golf trẻ nữ với tương lai đầy tươi sáng. 

vdqg201706

7, Đồng Thị Nhật (HCP: 14)

Đồng Thị Nhật là vận động viên nữ đến từ chính sân FLC Quy Nhơn Golf Links, sân golf thi đấu chính thức tại giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia năm nay. Chưa từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia nữ nhưng Đồng Thị Nhật được người xem kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi có ưu thế là rất thông thuộc địa hình và được chơi nhiều trên sân FLC Quy Nhơn. 

vdqg201706

Giải vô địch golf nữ quốc gia 2017 có rất nhiều thay đổi trong đó tách riêng bảng đấu tranh huy chương và cúp vô địch quốc gia nhưng vẫn không ngừng khuyến khích các vận động viên nữ tham gia vào các bảng đấu nghiệp dư phong trào. Với gần 70 vận động viên tham dự tại giải đấu năm nay, VLGC 2017 sẽ tiếp tục là lá cờ đầu trong việc đẩy mạnh phong trào golf nữ và tìm kiếm ra những gương mặt vận động viên quốc gia mới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi