<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2453-tiger-woods-nhay-531-bac-tren-bang-xep-hang-world-golf-ranking.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods nhảy 531 bậc trên bảng xếp hạng World Golf Ranking</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods nhảy 531 bậc trên bảng xếp hạng World Golf Ranking</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/tigerwoodsOWGR05-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods nhảy 531 bậc trên bảng xếp hạng World Golf Ranking</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tiger Woods xuất sắc về vị tr&iacute; đồng hạng 9 tại giải Hero World Challenge - giải đấu quy tụ gần 20 golfer h&agrave;ng đầu thế giới tranh t&agrave;i.</p></h3> </header> <p>Tiger Woods nhảy một mạch 531 bậc tr&ecirc;n bảng xếp hạng golf thế giới OWGR từ vị tr&iacute; 1199 về thứ hạng 668 thế giới. Năm 2016 Woods cũng xếp ở hạng gần tương đồng l&agrave; 652 tr&ecirc;n OWGR.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/tigerwoodsOWGR05.jpg?1512459202077" alt="tigerwoodsOWGR05" /></p> <p>C&oacute; nhiều c&acirc;u hỏi nghi ngờ về th&agrave;nh t&iacute;ch&nbsp;cũng như&nbsp;khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao của nh&agrave;&nbsp;v&ocirc; địch của 14 danh hiệu Major n&agrave;y, nhưng với th&agrave;nh t&iacute;ch tổng -8 xếp hạng T9&nbsp; của si&ecirc;u hổ như củng cố&nbsp;th&ecirc;m&nbsp;niềm tin lớn cho người h&acirc;m mộ.&nbsp;</p> <p><em>Tiger Woods vắng mặt tr&ecirc;n đấu trường&nbsp;golf tới&nbsp;301 ng&agrave;y. Trong qu&atilde;ng thời gian đ&oacute; anh đ&atilde; phải trải cuộc phẫu thuật lưng v&agrave;o th&aacute;ng Tư v&agrave; scandal l&aacute;i xe bị bắt v&igrave; sử dụng lẫn lộn thuốc&nbsp; điều trị g&acirc;y phản ứng.</em>&nbsp;</p> <p>Tiger Woods cảm thấy rất h&agrave;i l&ograve;ng với th&agrave;nh t&iacute;ch c&oacute; được tại Hero World Challenge, v&agrave; anh cho biết đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những g&igrave; anh đ&atilde; l&agrave;m được khi tập luyện ở nh&agrave;. Si&ecirc;u hổ hứa hẹn sẽ tham dự đều đặn nhiều giải đấu hơn ở m&ugrave;a PGA TOUR 2018.&nbsp;</p> <p>Nh&agrave; v&ocirc; địch Hero World Challenge l&agrave; Rickie Fowler sau m&agrave;n thi đấu xuất sắc ở v&ograve;ng 4 với 61 gậy cũng nhảy hai bậc l&ecirc;n vị tr&iacute; số 7 thế giới.&nbsp;</p> <p>Lần gần nhất Tiger Woods về trong top 10 l&agrave; tại giải Wyndham Championship 2015. Tuy vậy Hero World Challenge kh&ocirc;ng phải l&agrave; giải đấu ch&iacute;nh thức của PGA TOUR khi chỉ c&oacute; 18 golfer tham dự. Họ l&agrave; c&aacute;c golfer xuất sắc nhất hiện n&agrave;y, bao gồm 8 golfer trong top 9 của OWGR. Tiger Woods đ&atilde; vượt qua cả golfer số 1 thế giới Dustin Johnson ở giải n&agrave;y với c&aacute;ch biệt 8 gậy.&nbsp;Hero World Challenge cũng l&agrave; giải đấu Tiger Woods từng 5 lần v&ocirc; địch.</p> <p><em>Woods giữ kỷ lục số 1 thế giơi tr&ecirc;n OWGR với 683 tuần trong đ&oacute; c&oacute; 281 tuần li&ecirc;n tiếp. Lần cuối anh ở vị tr&iacute; số 1 thế giới l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 5/2014.&nbsp;</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods nhảy 531 bậc trên bảng xếp hạng World Golf Ranking

By GolfEdit.com

Tiger Woods xuất sắc về vị trí đồng hạng 9 tại giải Hero World Challenge - giải đấu quy tụ gần 20 golfer hàng đầu thế giới tranh tài.

Tiger Woods nhảy một mạch 531 bậc trên bảng xếp hạng golf thế giới OWGR từ vị trí 1199 về thứ hạng 668 thế giới. Năm 2016 Woods cũng xếp ở hạng gần tương đồng là 652 trên OWGR. 

tigerwoodsOWGR05

Có nhiều câu hỏi nghi ngờ về thành tích cũng như khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao của nhà vô địch của 14 danh hiệu Major này, nhưng với thành tích tổng -8 xếp hạng T9  của siêu hổ như củng cố thêm niềm tin lớn cho người hâm mộ. 

Tiger Woods vắng mặt trên đấu trường golf tới 301 ngày. Trong quãng thời gian đó anh đã phải trải cuộc phẫu thuật lưng vào tháng Tư và scandal lái xe bị bắt vì sử dụng lẫn lộn thuốc  điều trị gây phản ứng. 

Tiger Woods cảm thấy rất hài lòng với thành tích có được tại Hero World Challenge, và anh cho biết đây chính là những gì anh đã làm được khi tập luyện ở nhà. Siêu hổ hứa hẹn sẽ tham dự đều đặn nhiều giải đấu hơn ở mùa PGA TOUR 2018. 

Nhà vô địch Hero World Challenge là Rickie Fowler sau màn thi đấu xuất sắc ở vòng 4 với 61 gậy cũng nhảy hai bậc lên vị trí số 7 thế giới. 

Lần gần nhất Tiger Woods về trong top 10 là tại giải Wyndham Championship 2015. Tuy vậy Hero World Challenge không phải là giải đấu chính thức của PGA TOUR khi chỉ có 18 golfer tham dự. Họ là các golfer xuất sắc nhất hiện này, bao gồm 8 golfer trong top 9 của OWGR. Tiger Woods đã vượt qua cả golfer số 1 thế giới Dustin Johnson ở giải này với cách biệt 8 gậy. Hero World Challenge cũng là giải đấu Tiger Woods từng 5 lần vô địch.

Woods giữ kỷ lục số 1 thế giơi trên OWGR với 683 tuần trong đó có 281 tuần liên tiếp. Lần cuối anh ở vị trí số 1 thế giới là vào tháng 5/2014. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi