<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2452-rickie-fowler-vo-dich-hero-world-sau-vong-dau-danh-61-gay-tiger-woods-xuat-sac-ve-t9.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Rickie Fowler vô địch Hero World sau vòng đấu đánh 61 gậy - Tiger Woods xuất sắc về T9</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Rickie Fowler vô địch Hero World sau vòng đấu đánh 61 gậy - Tiger Woods xuất sắc về T9</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RickieWonHero201701-630x360.jpg"> <figcaption>Rickie Fowler vô địch Hero World sau vòng đấu đánh 61 gậy - Tiger Woods xuất sắc về T9</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Cả Rickie Fowler v&agrave; Tiger Woods c&oacute; l&yacute; do để ăn mừng tại Hero World Challenge 2017.</p></h3> </header> <p>Rickie Fowler đ&atilde; c&oacute; v&ograve;ng 4 thi đấu kh&ocirc;ng tưởng khi ghi tới -11 điểm để đăng quang giải Hero World Challenge với tổng -18 chung cuộc. Anh hơn người dẫn đầu ở v&ograve;ng 2,3 l&agrave; Charley Hoffman tới 4 gậy c&aacute;ch biệt. Hoffman đ&aacute;nh 72 gậy, even par ở ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng. Tiger Woods đ&aacute;nh dấu sự trở lại bẳng vị tr&iacute; đồng hạng 9, tổng điểm -8 sau v&ograve;ng 4 đ&aacute;nh 68 gậy (-4). Th&agrave;nh t&iacute;ch của si&ecirc;u hổ đ&atilde; củng cổ niềm tin cho fan h&acirc;m mộ to&agrave;n thế giới về t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của anh sau 10 th&aacute;ng vắng b&oacute;ng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch -8 thật sự l&agrave; vượt qu&aacute; mong đợi của cả những người lạc quan nhất.&nbsp;</p> <p>Rickie Fowler ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng chung kết Hero World Challenge m&agrave; kh&ocirc;ng mắc điểm bogey n&agrave;o, trong đ&oacute; anh c&oacute; 7 điểm birdie li&ecirc;n tiếp từ hố 1 đến 7, tiếp tục ghi 4 birdie ở c&aacute;c hố 9, 11,13 v&agrave; 15. Rickie đ&aacute;nh 61 gậy ở v&ograve;ng n&agrave;y để l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch đầy bất ngở ở giải đấu.&nbsp;</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Rickie Fowler n&oacute;i: "Cuối c&ugrave;ng t&ocirc;i v&agrave; anh ấy (Tiger Woods) đ&atilde; c&oacute; những điều th&uacute; vị tại giải đấu.&nbsp;T&ocirc;i biết răng t&ocirc;i phải thi đấu thật ổn định v&agrave; qua mỗi kết quả từng hố t&ocirc;i muốn khẳng định với Charley Hoffman rằng t&ocirc;i vẫn đang ở đ&acirc;y".&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/RickieWonHero201701.jpg?1512346595450" alt="RickieWonHero201701" /></p> <p>Tiger Woods ở v&ograve;ng đấu ng&agrave;y Chủ Nhật c&oacute; kết quả 9 đường đầu rất tốt khi anh c&oacute; 3 điểm birdie v&agrave; m&agrave;n ăn mừng Eagle ở hố 7. Ở 9 hố sau si&ecirc;u hổ mắc điểm double bogey ở ngay hố 10 v&agrave; kịp trở lại với 3 birdie c&aacute;c hố 11,14,15 nhưng sau đ&oacute; l&agrave; d&iacute;nh 2 điểm bogey ở hố 17 v&agrave; 18. C&oacute; nhiều điều Tiger Woods thấy tiếc nuối v&igrave; bỏ lỡ kh&aacute; nhiều những cơ hội ngon ăn nhưng kết quả n&agrave;y l&agrave; một m&agrave;n ch&agrave;o mừng kh&ocirc;ng thể tuyệt vời hơn cho ng&agrave;y trở lại. Anh vẫn c&ograve;n cần phải tập luyện v&agrave; thi đấu th&ecirc;m để c&oacute; thể t&igrave;m lại được phong độ thi đấu vốn c&oacute; của m&igrave;nh. Hi vọng Tiger Woods c&oacute; thể vượt qua con số 79 danh hiệu PGA TOUR trong thời gian tới.&nbsp;</p> <p>Tiger Woods n&oacute;i sau v&ograve;ng chung kết Hero World: "Cảm gi&aacute;c l&uacute;c n&agrave;y thật tuyệt vời. Đ&acirc;y phản &aacute;nh đ&uacute;ng những g&igrave; t&ocirc;i l&agrave;m được khi tập luyện trong thời gian qua ở nh&agrave;. Hi vọng sẽ cải thiện th&agrave;nh t&iacute;ch ở c&aacute;c giải đấu tới của năm 2018".</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/L4BD6UV-RCs" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Xếp đồng hạng 3(-12) gồm c&oacute; Tommy Fleetwood v&agrave; Jordan Spieth. Nh&agrave; v&ocirc; địch Hero World Challenge 2016 l&agrave; Hideki Matsuyama&nbsp;chia sẻ vị tr&iacute; đồng hạng 5 với Justin Rose v&agrave; Patrick Reed khi c&oacute; số điểm giống nhau l&agrave;&nbsp; -11. Đứng solo ở vị tr&iacute; thứ 8 (-10) l&agrave; golfer người &Yacute;&nbsp;Francesco Molinari.&nbsp;</p> <p>C&ugrave;ng&nbsp;xếp vị tr&iacute; T9(-8) với Tiger Woods l&agrave; &Aacute; Qu&acirc;n The Open 2017 Matt Kuchar.&nbsp;</p> <p>Đứng ở cuối bảng xếp hạng, vị tr&iacute; 18(+3) l&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch US Open 2017 Brooks Koepka.&nbsp;</p> <p><strong><em>Với chiến thắng n&agrave;y của Rickie Fowler:</em></strong> Anh sẽ l&ecirc;n ng&ocirc;i vị số 7 thế giới. Chiến thắng tại Hero World Challenge mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng được ghi v&agrave;o th&agrave;nh t&iacute;ch của PGA TOUR xong anh cũng vui mừng v&igrave; c&oacute; được danh hiệu thứ 2 trong năm 2017 sau Honda Classic v&agrave;o hồi th&aacute;ng 2. Rickie mang về khoản tiền thưởng 1 triệu đ&ocirc; la cho chức v&ocirc; địch Hero World.&nbsp;</p> <p><strong><em>T&uacute;i gậy của Rickie Fowler:&nbsp;</em></strong></p> <p>Ball: Titleist Pro V1<br />Driver: Cobra King F8+ (Aldila NV 2K Blue 70x), 8 degrees<br />3-wood: Cobra F8+, 13 degrees<br />5-wood: Cobra F8+ Baffler 5W, 14.5 degrees<br />Irons (4-PW): Cobra King Forged MB<br />Wedges: Cobra King V-Grind (52, 56, 60 degrees)<br />Putter: Scotty Cameron by Titleist Newport 2 GSS prototype</p> <p><strong><em>Dưới đ&acirc;y l&agrave; m&agrave;n thi đấu ch&oacute;i s&aacute;ng tại v&ograve;ng 4 Hero World Challenge của Rickie Fowler:</em></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><iframe src="//www.youtube.com/embed/5JWK39AqZe0" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></p> <p><em>Sau giải đấu Hero World Challenge, c&aacute;c golfer h&agrave;ng đầu thế giới sẽ tạm nghị để tập chung cho m&ugrave;a giải PGA TOUR 2018 với giải mở m&agrave;n&nbsp;Sentry Tournament of Champions v&agrave;o ng&agrave;y 4-7/1/2018 tới. Đương kim v&ocirc; địch l&agrave; Justin Thomas.&nbsp;</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Rickie Fowler vô địch Hero World sau vòng đấu đánh 61 gậy - Tiger Woods xuất sắc về T9

By GolfEdit.com

Cả Rickie Fowler và Tiger Woods có lý do để ăn mừng tại Hero World Challenge 2017.

Rickie Fowler đã có vòng 4 thi đấu không tưởng khi ghi tới -11 điểm để đăng quang giải Hero World Challenge với tổng -18 chung cuộc. Anh hơn người dẫn đầu ở vòng 2,3 là Charley Hoffman tới 4 gậy cách biệt. Hoffman đánh 72 gậy, even par ở ngày cuối cùng. Tiger Woods đánh dấu sự trở lại bẳng vị trí đồng hạng 9, tổng điểm -8 sau vòng 4 đánh 68 gậy (-4). Thành tích của siêu hổ đã củng cổ niềm tin cho fan hâm mộ toàn thế giới về tình hình sức khỏe của anh sau 10 tháng vắng bóng, bên cạnh đó thành tích -8 thật sự là vượt quá mong đợi của cả những người lạc quan nhất. 

Rickie Fowler hoàn thành vòng chung kết Hero World Challenge mà không mắc điểm bogey nào, trong đó anh có 7 điểm birdie liên tiếp từ hố 1 đến 7, tiếp tục ghi 4 birdie ở các hố 9, 11,13 và 15. Rickie đánh 61 gậy ở vòng này để lên ngôi vô địch đầy bất ngở ở giải đấu. 

Chia sẻ sau chiến thắng, Rickie Fowler nói: "Cuối cùng tôi và anh ấy (Tiger Woods) đã có những điều thú vị tại giải đấu. Tôi biết răng tôi phải thi đấu thật ổn định và qua mỗi kết quả từng hố tôi muốn khẳng định với Charley Hoffman rằng tôi vẫn đang ở đây". 

RickieWonHero201701

Tiger Woods ở vòng đấu ngày Chủ Nhật có kết quả 9 đường đầu rất tốt khi anh có 3 điểm birdie và màn ăn mừng Eagle ở hố 7. Ở 9 hố sau siêu hổ mắc điểm double bogey ở ngay hố 10 và kịp trở lại với 3 birdie các hố 11,14,15 nhưng sau đó là dính 2 điểm bogey ở hố 17 và 18. Có nhiều điều Tiger Woods thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội ngon ăn nhưng kết quả này là một màn chào mừng không thể tuyệt vời hơn cho ngày trở lại. Anh vẫn còn cần phải tập luyện và thi đấu thêm để có thể tìm lại được phong độ thi đấu vốn có của mình. Hi vọng Tiger Woods có thể vượt qua con số 79 danh hiệu PGA TOUR trong thời gian tới. 

Tiger Woods nói sau vòng chung kết Hero World: "Cảm giác lúc này thật tuyệt vời. Đây phản ánh đúng những gì tôi làm được khi tập luyện trong thời gian qua ở nhà. Hi vọng sẽ cải thiện thành tích ở các giải đấu tới của năm 2018".

Xếp đồng hạng 3(-12) gồm có Tommy Fleetwood và Jordan Spieth. Nhà vô địch Hero World Challenge 2016 là Hideki Matsuyama chia sẻ vị trí đồng hạng 5 với Justin Rose và Patrick Reed khi có số điểm giống nhau là  -11. Đứng solo ở vị trí thứ 8 (-10) là golfer người Ý Francesco Molinari. 

Cùng xếp vị trí T9(-8) với Tiger Woods là Á Quân The Open 2017 Matt Kuchar. 

Đứng ở cuối bảng xếp hạng, vị trí 18(+3) là nhà vô địch US Open 2017 Brooks Koepka. 

Với chiến thắng này của Rickie Fowler: Anh sẽ lên ngôi vị số 7 thế giới. Chiến thắng tại Hero World Challenge mặc dù không được ghi vào thành tích của PGA TOUR xong anh cũng vui mừng vì có được danh hiệu thứ 2 trong năm 2017 sau Honda Classic vào hồi tháng 2. Rickie mang về khoản tiền thưởng 1 triệu đô la cho chức vô địch Hero World. 

Túi gậy của Rickie Fowler: 

Ball: Titleist Pro V1
Driver: Cobra King F8+ (Aldila NV 2K Blue 70x), 8 degrees
3-wood: Cobra F8+, 13 degrees
5-wood: Cobra F8+ Baffler 5W, 14.5 degrees
Irons (4-PW): Cobra King Forged MB
Wedges: Cobra King V-Grind (52, 56, 60 degrees)
Putter: Scotty Cameron by Titleist Newport 2 GSS prototype

Dưới đây là màn thi đấu chói sáng tại vòng 4 Hero World Challenge của Rickie Fowler:

Sau giải đấu Hero World Challenge, các golfer hàng đầu thế giới sẽ tạm nghị để tập chung cho mùa giải PGA TOUR 2018 với giải mở màn Sentry Tournament of Champions vào ngày 4-7/1/2018 tới. Đương kim vô địch là Justin Thomas. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi