<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2451-tiger-woods-van-tu-tin-sau-khi-danh-75-gay-o-vong-3.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods vẫn tự tin sau khi đánh 75 gậy ở vòng 3</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods vẫn tự tin sau khi đánh 75 gậy ở vòng 3</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TigerWoodsHero03-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods vẫn tự tin sau khi đánh 75 gậy ở vòng 3</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>V&ograve;ng 3 giải Hero World Challenge 2017 kh&ocirc;ng chứng kiến sự thay đổi lớn ở nh&oacute;m dẫn đầu nhưng mọi sự ch&uacute; &yacute; đổ dồn tới Tiger Woods. Tay golf từng 14 lần v&ocirc; địch Major đang c&oacute; phong độ thi đấu tốt tại giải sau thời gian d&agrave;i vắng b&oacute;ng v&igrave; chấn thương.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Sau 2 v&ograve;ng đầu thi đấu đầy ấn tượng với 69, 68 gậy ở giải Hero World Challenge, Tiger Woods đ&atilde; &#039;rơi xuống mặt đất&#039; khi đ&aacute;nh 75 gậy ở v&ograve;ng 3.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TigerWoodsHero03.jpg?1512265108368" alt="TigerWoodsHero03" /></p> <p>Vận động vi&ecirc;n từng 79 v&ocirc; địch PGA TOUR đ&atilde; đ&aacute;nh vượt chuẩn tới 3 gậy, anh tạm xếp vị tr&iacute; đồng hạng 10 c&ugrave;ng với Kevin Chappell.</p> <p>Tiger Woods c&oacute; 10 hố đầu ti&ecirc;n đ&aacute;nh mất phong độ. Anh mắc tới 5 điểm bogey khi m&agrave; mọi chỉ số thi đấu đều chống lại những nỗ lực của anh. C&aacute;c điểm Bogey ở c&aacute;c hố PAR5 xuất ph&aacute;t từ c&uacute; đ&aacute;nh gậy sắt d&agrave;i của Woods. Anh đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green chuẩn đ&uacute;ng 2 lần. Li&ecirc;n tục Drive b&oacute;ng kh&ocirc;ng như &yacute; muốn. Cảm gi&aacute;c gạt b&oacute;ng tệ hơn c&aacute;c v&ograve;ng đấu trước.</p> <p>Chia sẻ sau v&ograve;ng đấu, Tiger Woods n&oacute;i: "Mọi chuyện kh&ocirc;ng như &yacute; muốn ở v&ograve;ng đấu n&agrave;y. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu với t&ocirc;i. T&ocirc;i c&oacute; thể sẽ mắc nhiều lỗi sai kh&aacute;c nữa nhưng sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Đ&acirc;y chỉ l&agrave; một v&ograve;ng đấu b&igrave;nh thường như bao v&ograve;ng đấu, c&oacute; kết quả tốt hoặc tệ."</p> <p>Điểm Par hố 11 ch&iacute;nh l&agrave; thời điểm Tiger Woods bắt đầu thi đấu ổn định trở lại. Anh ghi điểm birdie hố 14 v&agrave; 17 để kh&eacute;p lại ng&agrave;y đấu đ&aacute;nh 75 gậy.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/IfKFgy-7-qs" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><em>Dẫn đầu bảng xếp hạng hiện nay vẫn l&agrave; Charley Hoffman với tổng -14 sau v&ograve;ng 3 đ&aacute;nh 70 gậy (-2).</em></p> <p><em>Justin Rose v&agrave; Jordan Spieth chia sẻ vị tr&iacute; đồng hạng 2 với -9, k&eacute;m Hoffman tới 5 gậy c&aacute;ch biệt.</em></p> <p><em>Đứng solo ở vị tr&iacute; thứ 4 l&agrave; golfer người &Yacute; Francesco Molinari với số điểm -8.</em></p> <p><em>Vị tr&iacute; T5(-7) c&oacute; tới 5 vận động vi&ecirc;n l&agrave; Rickie Fowler, Patrick Reed, Matt Kuchar, Hideki Matsuyma v&agrave; Tommy Fleetwood.</em></p> <p><em>V&ograve;ng chung kết sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y Chủ Nhật 3/12 tr&ecirc;n s&acirc;n New Providence, Bahamas. Nh&agrave; v&ocirc; địch sẽ nhận hơn 1 triệu đ&ocirc; la tiền thưởng. Sau đ&oacute; PGA TOUR sẽ ch&iacute;nh thức trở lại v&agrave;o th&aacute;ng 1 với giải mở m&agrave;n Sentry Tournament of Champions.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods vẫn tự tin sau khi đánh 75 gậy ở vòng 3

By GolfEdit.com

Vòng 3 giải Hero World Challenge 2017 không chứng kiến sự thay đổi lớn ở nhóm dẫn đầu nhưng mọi sự chú ý đổ dồn tới Tiger Woods. Tay golf từng 14 lần vô địch Major đang có phong độ thi đấu tốt tại giải sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. 

Sau 2 vòng đầu thi đấu đầy ấn tượng với 69, 68 gậy ở giải Hero World Challenge, Tiger Woods đã 'rơi xuống mặt đất' khi đánh 75 gậy ở vòng 3.

TigerWoodsHero03

Vận động viên từng 79 vô địch PGA TOUR đã đánh vượt chuẩn tới 3 gậy, anh tạm xếp vị trí đồng hạng 10 cùng với Kevin Chappell.

Tiger Woods có 10 hố đầu tiên đánh mất phong độ. Anh mắc tới 5 điểm bogey khi mà mọi chỉ số thi đấu đều chống lại những nỗ lực của anh. Các điểm Bogey ở các hố PAR5 xuất phát từ cú đánh gậy sắt dài của Woods. Anh đưa bóng lên green chuẩn đúng 2 lần. Liên tục Drive bóng không như ý muốn. Cảm giác gạt bóng tệ hơn các vòng đấu trước.

Chia sẻ sau vòng đấu, Tiger Woods nói: "Mọi chuyện không như ý muốn ở vòng đấu này. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu với tôi. Tôi có thể sẽ mắc nhiều lỗi sai khác nữa nhưng sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Đây chỉ là một vòng đấu bình thường như bao vòng đấu, có kết quả tốt hoặc tệ."

Điểm Par hố 11 chính là thời điểm Tiger Woods bắt đầu thi đấu ổn định trở lại. Anh ghi điểm birdie hố 14 và 17 để khép lại ngày đấu đánh 75 gậy.

Dẫn đầu bảng xếp hạng hiện nay vẫn là Charley Hoffman với tổng -14 sau vòng 3 đánh 70 gậy (-2).

Justin Rose và Jordan Spieth chia sẻ vị trí đồng hạng 2 với -9, kém Hoffman tới 5 gậy cách biệt.

Đứng solo ở vị trí thứ 4 là golfer người Ý Francesco Molinari với số điểm -8.

Vị trí T5(-7) có tới 5 vận động viên là Rickie Fowler, Patrick Reed, Matt Kuchar, Hideki Matsuyma và Tommy Fleetwood.

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 3/12 trên sân New Providence, Bahamas. Nhà vô địch sẽ nhận hơn 1 triệu đô la tiền thưởng. Sau đó PGA TOUR sẽ chính thức trở lại vào tháng 1 với giải mở màn Sentry Tournament of Champions.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi