<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2446-tiger-woods-ghi-diem-am-o-vong-pro-am-hero-world-challenge-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TigerHero201701-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Cuối c&ugrave;ng ng&agrave;y trở lại của Tiger Woods đ&atilde; đến, anh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng pro-am ở giải Hero World Challenge với điểm &acirc;m</p></h3> </header> <p>Kết th&uacute;c 18 hố thi đấu ở v&ograve;ng pro-am, Tiger Woods đ&atilde; chia sẻ: "Cảm gi&aacute;c gậy Driver của t&ocirc;i rất tốt. T&ocirc;i cảm thấy mọi thứ đ&uacute;ng như m&igrave;nh mong muốn.</p> <p>Si&ecirc;u hổ chỉ c&oacute; đ&uacute;ng 1 lần duy nhất kh&ocirc;ng đưa b&oacute;ng được l&ecirc;n fairway. Anh ghi điểm eagle xuất sắc ở khoảng c&aacute;ch 20 foot sau c&uacute; Drive hơn 300 yards. Theo th&ocirc;ng tin từ b&aacute;o giới Tiger Woods đ&aacute;nh khoảng -3, -4 ở v&ograve;ng đấu n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng đấu golf nằm trong khu&ocirc;n khổ một giải đấu đầu ti&ecirc;n của Woods kể từ phẫu thuật chấn thương lưng từ th&aacute;ng 4.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TigerHero201702.jpg?1512031519713" alt="TigerHero201702" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods ở v&ograve;ng đấu pro-am giải Hero World Challenge ng&agrave;y 29/11 - Ảnh: Getty Image</em></p> <p>Tiger Woods muốn tập trung nhiều hơn v&agrave;o việc kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch bằng gậy sắt, tập luyện nhiều hơn c&uacute; chipping để n&acirc;ng cao khả năng thi đấu. Giải đấu ch&iacute;nh thức gần nhất m&agrave; anh tham dự l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 2 sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh 18 hố ở Dubai Desert Classic.&nbsp;</p> <p>Khi được hỏi điều g&igrave; anh mong đợi nhất ph&iacute;a trước, Tiger Woods n&oacute;i: "T&ocirc;i muốn được thi đấu trở lại. Đ&atilde; rất l&acirc;u rồi v&agrave; tối n&oacute;ng l&ograve;ng trở lại để được cạnh tranh với Justin Thomas v&agrave; tận hưởng những gi&acirc;y ph&uacute;t tuyệt vời về golf".</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">&bull; <a href="https://twitter.com/JustinThomas34?ref_src=twsrc%5Etfw">@JustinThomas34</a><br />&bull; <a href="https://twitter.com/RickieFowler?ref_src=twsrc%5Etfw">@RickieFowler</a><br />&bull; <a href="https://twitter.com/TigerWoods?ref_src=twsrc%5Etfw">@TigerWoods</a><br /><br />What. A. Group. <a href="https://t.co/FqCPcLdiNu">pic.twitter.com/FqCPcLdiNu</a></p> &mdash; PGA TOUR (@PGATOUR) <a href="https://twitter.com/PGATOUR/status/935791246827802624?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 11 năm 2017</a></blockquote> <p>Sự trở lại của Tiger Woods kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của b&aacute;o ch&iacute; thế giới về một huyền thoại m&agrave; anh c&ograve;n nhận được rất nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; cao từ những golfer h&agrave;ng đầu hi&ecirc;n nay. Trong đ&oacute; c&oacute; golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại l&agrave; Dustin Johnson, cả hai đ&atilde; tham dự một v&ograve;ng golf với tổng thống Donald Trump trước khi tụ hội tại Hero World Challenge. Jason Day cũng chia sẻ c&aacute;c th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực về sức khỏe, chấn thương đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh phục của Tiger Woods v&agrave; anh cũng mong ng&agrave;y được thi đấu c&ugrave;ng si&ecirc;u hổ.&nbsp;</p> <p><em><strong>Th&ocirc;ng tin Tiger Woods:</strong></em></p> <p><em>Tiger Woods (30/12/1975): l&agrave; golfer người Mỹ th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất mọi thời đại.</em></p> <p><em>Anh c&oacute; tổng cộng 14 danh hiệu Major - 79 danh hiệu PGA TOUR - 40 danh hiệu European Tour&nbsp;</em></p> <p><em>Danh hiệu gần nhất Tiger Woods c&oacute; được l&agrave; tại&nbsp;Bridgestone Invitational 2013</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017

By GolfEdit.com - 30/11/2017

Cuối cùng ngày trở lại của Tiger Woods đã đến, anh đã hoàn thành vòng pro-am ở giải Hero World Challenge với điểm âm

Kết thúc 18 hố thi đấu ở vòng pro-am, Tiger Woods đã chia sẻ: "Cảm giác gậy Driver của tôi rất tốt. Tôi cảm thấy mọi thứ đúng như mình mong muốn.

Siêu hổ chỉ có đúng 1 lần duy nhất không đưa bóng được lên fairway. Anh ghi điểm eagle xuất sắc ở khoảng cách 20 foot sau cú Drive hơn 300 yards. Theo thông tin từ báo giới Tiger Woods đánh khoảng -3, -4 ở vòng đấu này. Đây là vòng đấu golf nằm trong khuôn khổ một giải đấu đầu tiên của Woods kể từ phẫu thuật chấn thương lưng từ tháng 4. 

TigerHero201702

Tiger Woods ở vòng đấu pro-am giải Hero World Challenge ngày 29/11 - Ảnh: Getty Image

Tiger Woods muốn tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát khoảng cách bằng gậy sắt, tập luyện nhiều hơn cú chipping để nâng cao khả năng thi đấu. Giải đấu chính thức gần nhất mà anh tham dự là vào tháng 2 sau khi hoàn thành 18 hố ở Dubai Desert Classic. 

Khi được hỏi điều gì anh mong đợi nhất phía trước, Tiger Woods nói: "Tôi muốn được thi đấu trở lại. Đã rất lâu rồi và tối nóng lòng trở lại để được cạnh tranh với Justin Thomas và tận hưởng những giây phút tuyệt vời về golf".

Sự trở lại của Tiger Woods không chỉ thu hút sự quan tâm của báo chí thế giới về một huyền thoại mà anh còn nhận được rất nhiều đánh giá cao từ những golfer hàng đầu hiên nay. Trong đó có golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại là Dustin Johnson, cả hai đã tham dự một vòng golf với tổng thống Donald Trump trước khi tụ hội tại Hero World Challenge. Jason Day cũng chia sẻ các thông tin tích cực về sức khỏe, chấn thương đã hoàn toàn bình phục của Tiger Woods và anh cũng mong ngày được thi đấu cùng siêu hổ. 

Thông tin Tiger Woods:

Tiger Woods (30/12/1975): là golfer người Mỹ thành công nhất mọi thời đại.

Anh có tổng cộng 14 danh hiệu Major - 79 danh hiệu PGA TOUR - 40 danh hiệu European Tour 

Danh hiệu gần nhất Tiger Woods có được là tại Bridgestone Invitational 2013

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi