<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2446-tiger-woods-ghi-diem-am-o-vong-pro-am-hero-world-challenge-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TigerHero201701-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Cuối c&ugrave;ng ng&agrave;y trở lại của Tiger Woods đ&atilde; đến, anh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng pro-am ở giải Hero World Challenge với điểm &acirc;m</p></h3> </header> <p>Kết th&uacute;c 18 hố thi đấu ở v&ograve;ng pro-am, Tiger Woods đ&atilde; chia sẻ: "Cảm gi&aacute;c gậy Driver của t&ocirc;i rất tốt. T&ocirc;i cảm thấy mọi thứ đ&uacute;ng như m&igrave;nh mong muốn.</p> <p>Si&ecirc;u hổ chỉ c&oacute; đ&uacute;ng 1 lần duy nhất kh&ocirc;ng đưa b&oacute;ng được l&ecirc;n fairway. Anh ghi điểm eagle xuất sắc ở khoảng c&aacute;ch 20 foot sau c&uacute; Drive hơn 300 yards. Theo th&ocirc;ng tin từ b&aacute;o giới Tiger Woods đ&aacute;nh khoảng -3, -4 ở v&ograve;ng đấu n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng đấu golf nằm trong khu&ocirc;n khổ một giải đấu đầu ti&ecirc;n của Woods kể từ phẫu thuật chấn thương lưng từ th&aacute;ng 4.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TigerHero201702.jpg?1512031519713" alt="TigerHero201702" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods ở v&ograve;ng đấu pro-am giải Hero World Challenge ng&agrave;y 29/11 - Ảnh: Getty Image</em></p> <p>Tiger Woods muốn tập trung nhiều hơn v&agrave;o việc kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch bằng gậy sắt, tập luyện nhiều hơn c&uacute; chipping để n&acirc;ng cao khả năng thi đấu. Giải đấu ch&iacute;nh thức gần nhất m&agrave; anh tham dự l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 2 sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh 18 hố ở Dubai Desert Classic.&nbsp;</p> <p>Khi được hỏi điều g&igrave; anh mong đợi nhất ph&iacute;a trước, Tiger Woods n&oacute;i: "T&ocirc;i muốn được thi đấu trở lại. Đ&atilde; rất l&acirc;u rồi v&agrave; tối n&oacute;ng l&ograve;ng trở lại để được cạnh tranh với Justin Thomas v&agrave; tận hưởng những gi&acirc;y ph&uacute;t tuyệt vời về golf".</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">&bull; <a href="https://twitter.com/JustinThomas34?ref_src=twsrc%5Etfw">@JustinThomas34</a><br />&bull; <a href="https://twitter.com/RickieFowler?ref_src=twsrc%5Etfw">@RickieFowler</a><br />&bull; <a href="https://twitter.com/TigerWoods?ref_src=twsrc%5Etfw">@TigerWoods</a><br /><br />What. A. Group. <a href="https://t.co/FqCPcLdiNu">pic.twitter.com/FqCPcLdiNu</a></p> &mdash; PGA TOUR (@PGATOUR) <a href="https://twitter.com/PGATOUR/status/935791246827802624?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 11 năm 2017</a></blockquote> <p>Sự trở lại của Tiger Woods kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của b&aacute;o ch&iacute; thế giới về một huyền thoại m&agrave; anh c&ograve;n nhận được rất nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; cao từ những golfer h&agrave;ng đầu hi&ecirc;n nay. Trong đ&oacute; c&oacute; golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại l&agrave; Dustin Johnson, cả hai đ&atilde; tham dự một v&ograve;ng golf với tổng thống Donald Trump trước khi tụ hội tại Hero World Challenge. Jason Day cũng chia sẻ c&aacute;c th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực về sức khỏe, chấn thương đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh phục của Tiger Woods v&agrave; anh cũng mong ng&agrave;y được thi đấu c&ugrave;ng si&ecirc;u hổ.&nbsp;</p> <p><em><strong>Th&ocirc;ng tin Tiger Woods:</strong></em></p> <p><em>Tiger Woods (30/12/1975): l&agrave; golfer người Mỹ th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất mọi thời đại.</em></p> <p><em>Anh c&oacute; tổng cộng 14 danh hiệu Major - 79 danh hiệu PGA TOUR - 40 danh hiệu European Tour&nbsp;</em></p> <p><em>Danh hiệu gần nhất Tiger Woods c&oacute; được l&agrave; tại&nbsp;Bridgestone Invitational 2013</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods ghi điểm âm ở vòng Pro-Am Hero World Challenge 2017

By GolfEdit.com

Cuối cùng ngày trở lại của Tiger Woods đã đến, anh đã hoàn thành vòng pro-am ở giải Hero World Challenge với điểm âm

Kết thúc 18 hố thi đấu ở vòng pro-am, Tiger Woods đã chia sẻ: "Cảm giác gậy Driver của tôi rất tốt. Tôi cảm thấy mọi thứ đúng như mình mong muốn.

Siêu hổ chỉ có đúng 1 lần duy nhất không đưa bóng được lên fairway. Anh ghi điểm eagle xuất sắc ở khoảng cách 20 foot sau cú Drive hơn 300 yards. Theo thông tin từ báo giới Tiger Woods đánh khoảng -3, -4 ở vòng đấu này. Đây là vòng đấu golf nằm trong khuôn khổ một giải đấu đầu tiên của Woods kể từ phẫu thuật chấn thương lưng từ tháng 4. 

TigerHero201702

Tiger Woods ở vòng đấu pro-am giải Hero World Challenge ngày 29/11 - Ảnh: Getty Image

Tiger Woods muốn tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát khoảng cách bằng gậy sắt, tập luyện nhiều hơn cú chipping để nâng cao khả năng thi đấu. Giải đấu chính thức gần nhất mà anh tham dự là vào tháng 2 sau khi hoàn thành 18 hố ở Dubai Desert Classic. 

Khi được hỏi điều gì anh mong đợi nhất phía trước, Tiger Woods nói: "Tôi muốn được thi đấu trở lại. Đã rất lâu rồi và tối nóng lòng trở lại để được cạnh tranh với Justin Thomas và tận hưởng những giây phút tuyệt vời về golf".

Sự trở lại của Tiger Woods không chỉ thu hút sự quan tâm của báo chí thế giới về một huyền thoại mà anh còn nhận được rất nhiều đánh giá cao từ những golfer hàng đầu hiên nay. Trong đó có golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại là Dustin Johnson, cả hai đã tham dự một vòng golf với tổng thống Donald Trump trước khi tụ hội tại Hero World Challenge. Jason Day cũng chia sẻ các thông tin tích cực về sức khỏe, chấn thương đã hoàn toàn bình phục của Tiger Woods và anh cũng mong ngày được thi đấu cùng siêu hổ. 

Thông tin Tiger Woods:

Tiger Woods (30/12/1975): là golfer người Mỹ thành công nhất mọi thời đại.

Anh có tổng cộng 14 danh hiệu Major - 79 danh hiệu PGA TOUR - 40 danh hiệu European Tour 

Danh hiệu gần nhất Tiger Woods có được là tại Bridgestone Invitational 2013

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi