<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/713-6-tu-the-the-duc-len-dinh-cho-nguoi-choi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Huongdan/maar02-fitness-strength-training-600x230.jpg"> <figcaption>6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Lời khuy&ecirc;n kinh điển m&agrave; bạn vẫn thường được nghe l&agrave; h&atilde;y luyện tập thường xuy&ecirc;n, nhưng tập thế n&agrave;o để c&oacute; sự kh&aacute;c biệt v&agrave; hiệu quả mới l&agrave; quan trọng.&nbsp;</p></h3> </header> <p style="text-align: justify;">Hầu hết việc thực hiện một c&uacute; swing trung b&igrave;nh hết 1,5 gi&acirc;y, do đ&oacute; ch&uacute;ng ta cần phải c&oacute; đủ sức mạnh để thực hiện một c&uacute; swing, nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c đầy sức mạnh m&agrave; kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh chấn thương.</p> <p style="text-align: justify;">Randy Mayers- chuy&ecirc;n gia thể dục h&igrave;nh thể của Golfdigest n&oacute;i rằng: "B&agrave;i tập sức khỏe gi&uacute;p g&ocirc;n thủ n&acirc;ng cao sức chịu đựng của c&aacute;c cơ, nhưng b&agrave;i tập sức mạnh sẽ gi&uacute;p họ tạo n&ecirc;n những khoảnh khắc b&ugrave;ng nổ".&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mayers đưa ra 6 b&agrave;i tập thể h&igrave;nh cần thiết cho việc n&acirc;ng cao sức khỏe trong golf:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Huongdan/maar02-fitness-strength-training.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 1:</strong> Bạn ngồi tr&ecirc;n một ghế d&agrave;i, ch&acirc;n phải đưa cao hơn mặt đất một ch&uacute;t về ph&iacute;a trước, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ rồi từ từ đứng dậy bằng một ch&acirc;n, 2 tay đưa ngang vai. Lặp đi lặp lại 10-12 lần</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 2:</strong> Bắt đầu bằng tư thế đứng, lưng thẳng, cằm cao 2 tay cầm cử tạ ngang h&ocirc;ng, rồi từ từ ngồi xổm tay vẫn trong tư thế cầm cử tạ như khi đứng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 3:</strong> Đứng thẳng, 2 c&aacute;nh tay đặt ngang ốp v&agrave;o 2 b&ecirc;n mạng sườn, rồi đưa ch&acirc;n phải về trước , ch&acirc;n tr&aacute;i quỳ, đồng thời 2 tay duỗi thẳng ra. Lặp đi lặp lại động t&aacute;c đ&oacute; 10-12 lần.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Huongdan/maar03-fitness-strength-power.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 4:</strong> Tư thế ngồi xổm, 2 tay duỗi thẳng v&agrave; cầm cử tạ, từ từ đứng thẳng dậy, k&eacute;o cử tạ đặt ngang vai.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 5:</strong> Bạn nằm tr&ecirc;n chiếc ghế , đặt cử tạ nằm ngang v&agrave; từ từ đẩy thẳng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 6:</strong> Bạn đứng thẳng bằng 1 ch&acirc;n, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ, từ từ gập đầu về ph&iacute;a trước v&agrave; vẫn giữ lưng v&agrave; ch&acirc;n thẳng, lặp lại động t&aacute;c n&agrave;y 10-12 lần.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf

By GolfEdit.com

Lời khuyên kinh điển mà bạn vẫn thường được nghe là hãy luyện tập thường xuyên, nhưng tập thế nào để có sự khác biệt và hiệu quả mới là quan trọng. 

Hầu hết việc thực hiện một cú swing trung bình hết 1,5 giây, do đó chúng ta cần phải có đủ sức mạnh để thực hiện một cú swing, nhanh và chính xác đầy sức mạnh mà không bị dính chấn thương.

Randy Mayers- chuyên gia thể dục hình thể của Golfdigest nói rằng: "Bài tập sức khỏe giúp gôn thủ nâng cao sức chịu đựng của các cơ, nhưng bài tập sức mạnh sẽ giúp họ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ". 

Mayers đưa ra 6 bài tập thể hình cần thiết cho việc nâng cao sức khỏe trong golf:

Bài tập 1: Bạn ngồi trên một ghế dài, chân phải đưa cao hơn mặt đất một chút về phía trước, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ rồi từ từ đứng dậy bằng một chân, 2 tay đưa ngang vai. Lặp đi lặp lại 10-12 lần

Bài tập 2: Bắt đầu bằng tư thế đứng, lưng thẳng, cằm cao 2 tay cầm cử tạ ngang hông, rồi từ từ ngồi xổm tay vẫn trong tư thế cầm cử tạ như khi đứng.

Bài tập 3: Đứng thẳng, 2 cánh tay đặt ngang ốp vào 2 bên mạng sườn, rồi đưa chân phải về trước , chân trái quỳ, đồng thời 2 tay duỗi thẳng ra. Lặp đi lặp lại động tác đó 10-12 lần.

Bài tập 4: Tư thế ngồi xổm, 2 tay duỗi thẳng và cầm cử tạ, từ từ đứng thẳng dậy, kéo cử tạ đặt ngang vai.

Bài tập 5: Bạn nằm trên chiếc ghế , đặt cử tạ nằm ngang và từ từ đẩy thẳng lên.

Bài tập 6: Bạn đứng thẳng bằng 1 chân, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ, từ từ gập đầu về phía trước và vẫn giữ lưng và chân thẳng, lặp lại động tác này 10-12 lần.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi