<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/712-3-bai-tap-the-duc-cuc-tot-cho-ghi-diem-trong-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Fitness01-630x360.jpg"> <figcaption>3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nhiều chuy&ecirc;n gia hướng dẫn bộ m&ocirc;n golf n&oacute;i rằng rất nhiều c&aacute;c golfer amateur kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t huy được khả năng của họ một phần l&agrave; do họ kh&ocirc;ng thực hiện được những pha backswing một c&aacute;ch trọn vẹn nhất.</p></h3> </header> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">Những tay g&ocirc;n n&agrave;y thược sợ rằng việc xoay cơ thể như một vận động vi&ecirc;n sẽ khiến họ kh&ocirc;ng thể tiếp cận b&oacute;ng một c&aacute;ch ổn định, nhưng điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng hợp l&yacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Ryan Myers, chuy&ecirc;n gia thể dục h&igrave;nh thể của Golfdigest, người từng hướng dẫn cho rất nhiều c&aacute;c tay g&ocirc;n nổi tiếng trong hệ thống PGA Tours như Brandt Snedeker (No5 thế giới hiện nay), Dustin Johnson chia sẻ: " T&ocirc;i biết l&agrave; c&oacute; những giới hạn vật l&yacute; tr&ecirc;n cơ thể c&aacute;c vận động vi&ecirc;n, nhưng d&ugrave; họ c&oacute; khả năng xoay rộng v&agrave; xa th&igrave; sự ổn định v&agrave; vững khi thực hiện c&aacute;c động t&aacute;c n&agrave;y th&igrave; vẫn c&ograve;n k&eacute;m.</p> <p style="text-align: justify;">Myers n&oacute;i rằng cơ thể vận động theo 3 mặt phẳng: Mặt trước ra đằng sau (Sagittal), Mặt tr&aacute;i sang phải (Frontal), Mặt xoay tr&ograve;n (Transverse)- như h&igrave;nh dưới</p> <p style="text-align: justify;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail01-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Khả năng xoay phần dưới cơ thể trong khi vẫn giữ phần tr&ecirc;n ổn định l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c golfer cần phải l&agrave;m trong b&agrave;i tập. Khu vực eo sẽ gi&uacute;p kiểm so&aacute;t phần tr&ecirc;n ổn định, phần h&ocirc;ng sẽ gi&uacute;p xoay phần dưới cơ thể. C&aacute;c cơ khỏe v&agrave; uốn dẻo tốt sẽ kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p golfer swing thật xa m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p họ c&acirc;n bằng v&agrave; kiểm so&aacute;t gậy g&ocirc;n tốt.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Myers c&oacute; đưa ra 3 b&agrave;i tập rất lợi &iacute;ch trong golf:</p> <p style="text-align: justify;">1, Tư thế d&agrave;nh cho điểm PAR:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail02-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Tư thế n&agrave;y 2 tay dang rộng v&agrave; check 1 g&oacute;c 45 độ, 2 ch&acirc;n gần nhau v&agrave; thăng bằng. Giữ vị tr&iacute; n&agrave;y trong v&ograve;ng 1 gi&acirc;y v&agrave; từ từ xoay theo chiều ngược lại, v&agrave; lặp đi lặp lại 8 lần.</p> <p style="text-align: justify;">2, Tư thế d&agrave;nh cho điểm&nbsp;Birdie:&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail03-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Giống tư thế của PAR, nhưng l&uacute;c n&agrave;y ch&acirc;n phải bước l&ecirc;n trước, 2 tay vẫn dang rộng v&agrave; check 1 g&oacute;c 45 độ. Tay phải v&agrave; ch&acirc;n tr&aacute;i nhịp nh&agrave;ng thực hiện động t&aacute;c xoay từ 6-8 lần</p> <p style="text-align: justify;">3, Tư thế d&agrave;nh cho điểm&nbsp;Eagles:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/mail04-fitness.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Bước ch&acirc;n tr&aacute;i l&ecirc;n ph&iacute;a trước, tay dang rộng v&agrave; vẫn check 1 g&oacute;c 45 độ, phối kết hợp nhịp nh&agrave;ng với 2 ch&acirc;n thực hiện xoay từ 6-8 lần.</p> <p style="text-align: justify;">Nam Giang - <a href="http://www.vietnamgolfnews.com/" target="_blank">Vietnamgolfnews</a></p> </article> </body></html>

3 bài tập thể dục cực tốt cho ghi điểm trong golf

By GolfEdit.com

Nhiều chuyên gia hướng dẫn bộ môn golf nói rằng rất nhiều các golfer amateur không thể phát huy được khả năng của họ một phần là do họ không thực hiện được những pha backswing một cách trọn vẹn nhất.

Những tay gôn này thược sợ rằng việc xoay cơ thể như một vận động viên sẽ khiến họ không thể tiếp cận bóng một cách ổn định, nhưng điều này hoàn toàn không hợp lý. 

Ryan Myers, chuyên gia thể dục hình thể của Golfdigest, người từng hướng dẫn cho rất nhiều các tay gôn nổi tiếng trong hệ thống PGA Tours như Brandt Snedeker (No5 thế giới hiện nay), Dustin Johnson chia sẻ: " Tôi biết là có những giới hạn vật lý trên cơ thể các vận động viên, nhưng dù họ có khả năng xoay rộng và xa thì sự ổn định và vững khi thực hiện các động tác này thì vẫn còn kém.

Myers nói rằng cơ thể vận động theo 3 mặt phẳng: Mặt trước ra đằng sau (Sagittal), Mặt trái sang phải (Frontal), Mặt xoay tròn (Transverse)- như hình dưới

Khả năng xoay phần dưới cơ thể trong khi vẫn giữ phần trên ổn định là điều mà các golfer cần phải làm trong bài tập. Khu vực eo sẽ giúp kiểm soát phần trên ổn định, phần hông sẽ giúp xoay phần dưới cơ thể. Các cơ khỏe và uốn dẻo tốt sẽ không chỉ giúp golfer swing thật xa mà còn giúp họ cân bằng và kiểm soát gậy gôn tốt. 

Myers có đưa ra 3 bài tập rất lợi ích trong golf:

1, Tư thế dành cho điểm PAR:

Tư thế này 2 tay dang rộng và check 1 góc 45 độ, 2 chân gần nhau và thăng bằng. Giữ vị trí này trong vòng 1 giây và từ từ xoay theo chiều ngược lại, và lặp đi lặp lại 8 lần.

2, Tư thế dành cho điểm Birdie: 

Giống tư thế của PAR, nhưng lúc này chân phải bước lên trước, 2 tay vẫn dang rộng và check 1 góc 45 độ. Tay phải và chân trái nhịp nhàng thực hiện động tác xoay từ 6-8 lần

3, Tư thế dành cho điểm Eagles:

Bước chân trái lên phía trước, tay dang rộng và vẫn check 1 góc 45 độ, phối kết hợp nhịp nhàng với 2 chân thực hiện xoay từ 6-8 lần.

Nam Giang - Vietnamgolfnews

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi