<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2460-vdqg-nu-2017-ghi-diem-eagle-khue-minh-tu-choi-giai-thuong-ngan-do-cua-san-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/vdqg2017R1KhueMinh01-630x360.jpg"> <figcaption>VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer trẻ 14 tuổi Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng c&aacute;ch 446 yards.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 ch&iacute;nh thức khởi tranh với&nbsp;bảng đấu cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; handicap từ 1-16 tranh huy chương v&agrave; c&uacute;p quốc gia. Golfer Nguyễn Thị V&acirc;n Anh tạm thời đứng đầu bảng với tổng điểm +11. Nhưng điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; ở v&ograve;ng đấu n&agrave;y thuộc về tay golf trẻ tuổi nhất từng tham dự SEAGames l&agrave; Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh. Golfer 14 tuổi đ&atilde; c&oacute; c&uacute; ghi Eagle tuyệt vời tại hố số 5 sau 4 hố khởi đầu v&ocirc; c&ugrave;ng bết b&aacute;t với 2 double bogey, 2 bogey. Với c&uacute; teeshot Driver hơn 250 yards v&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 gi&uacute;p b&oacute;ng &ocirc;m s&aacute;t cờ chừng hơn 1 yards, Khu&ecirc; Minh thực hiện c&uacute; gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng để c&oacute; c&uacute; Eagle duy nhất tại bảng đấu.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg2017R1KhueMinh.jpg?1512742973062" alt="vdqg2017R1KhueMinh" /></p> <p>Như thường lệ, bất cứ vận động vi&ecirc;n n&agrave;o ghi điểm Eagle ở hố n&agrave;y ngo&agrave;i việc được giấy chứng nhận của s&acirc;n th&igrave; c&ograve;n k&egrave;m theo một voucher&nbsp;gi&aacute; trị&nbsp;lớn hơn một ng&agrave;n đ&ocirc;. Khi biết được điều n&agrave;y, Khu&ecirc; Minh đ&atilde; thẳng thừng tuy&ecirc;n bố từ chối giải thưởng để bảo vệ tư c&aacute;ch nghiệm dư (amateur status) của&nbsp;c&ocirc;. H&agrave;nh động n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&aacute;ch ứng xử b&agrave;i bản v&agrave; rất hiểu biết luật golf của Khu&ecirc; Minh.&nbsp;</p> <p><em>Theo luật tư c&aacute;ch nghiệp dư, người chơi golf nghiệp dư để giữ tư c&aacute;ch nghiệp dư của m&igrave;nh ngo&agrave;i việc kh&ocirc;ng được nhận tiền mặt d&ugrave; chỉ l&agrave; một đồng, người chơi&nbsp;cần&nbsp;từ chối c&aacute;c giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị tương đương hơn 500 bảng Anh. Giải thưởng gi&aacute; trị lớn hơn 500 bảng trong đ&oacute; c&oacute; cả tiền mặt m&agrave; tay golf nghiệp dư c&oacute; thể nhận m&agrave; kh&ocirc;ng sợ mất tư c&aacute;ch nghiệp dư l&agrave; giải Hole In One hoặc giải Lucky Draw (bốc thăm may mắn m&agrave; kh&ocirc;ng phải dựa v&agrave;o tr&igrave;nh độ, kỹ năng chơi golf).&nbsp;</em></p> <p>Khu&ecirc; Minh kết th&uacute;c v&ograve;ng 1 bảng A với vị tr&iacute; solo thứ 2, nhiều hơn Nguyễn Thị V&acirc;n Anh 2 gậy. Golfer 14 tuổi đ&aacute;nh 85 gậy, ghi +13.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com - 08/12/2017

Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards. 

Giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 chính thức khởi tranh với bảng đấu cho các vận động viên có handicap từ 1-16 tranh huy chương và cúp quốc gia. Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời đứng đầu bảng với tổng điểm +11. Nhưng điểm đáng chú ý ở vòng đấu này thuộc về tay golf trẻ tuổi nhất từng tham dự SEAGames là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi đã có cú ghi Eagle tuyệt vời tại hố số 5 sau 4 hố khởi đầu vô cùng bết bát với 2 double bogey, 2 bogey. Với cú teeshot Driver hơn 250 yards và cú đánh thứ 2 giúp bóng ôm sát cờ chừng hơn 1 yards, Khuê Minh thực hiện cú gạt thành công để có cú Eagle duy nhất tại bảng đấu. 

vdqg2017R1KhueMinh

Như thường lệ, bất cứ vận động viên nào ghi điểm Eagle ở hố này ngoài việc được giấy chứng nhận của sân thì còn kèm theo một voucher giá trị lớn hơn một ngàn đô. Khi biết được điều này, Khuê Minh đã thẳng thừng tuyên bố từ chối giải thưởng để bảo vệ tư cách nghiệm dư (amateur status) của cô. Hành động này được đánh giá là cách ứng xử bài bản và rất hiểu biết luật golf của Khuê Minh. 

Theo luật tư cách nghiệp dư, người chơi golf nghiệp dư để giữ tư cách nghiệp dư của mình ngoài việc không được nhận tiền mặt dù chỉ là một đồng, người chơi cần từ chối các giải thưởng có giá trị tương đương hơn 500 bảng Anh. Giải thưởng giá trị lớn hơn 500 bảng trong đó có cả tiền mặt mà tay golf nghiệp dư có thể nhận mà không sợ mất tư cách nghiệp dư là giải Hole In One hoặc giải Lucky Draw (bốc thăm may mắn mà không phải dựa vào trình độ, kỹ năng chơi golf). 

Khuê Minh kết thúc vòng 1 bảng A với vị trí solo thứ 2, nhiều hơn Nguyễn Thị Vân Anh 2 gậy. Golfer 14 tuổi đánh 85 gậy, ghi +13.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi