<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2215-us-girls-championship-nu-golfer-tre-bi-thua-playoff-vi-loi-qua-lang-xet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/girlsjunior1-630x360.jpg"> <figcaption>US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một t&igrave;nh huống bị phạt đ&aacute;ng tiếc ở trận đấu playoff &nbsp;MatchPlay của giải&nbsp;U.S. Girls Championship 2017.</p></h3> </header> <p>Trận b&aacute;n kết giải v&ocirc; địch golf trẻ nữ Hoa Kỳ đ&atilde; kết th&uacute;c với một ch&uacute;t tranh c&atilde;i, diễn ra v&agrave;o thứ S&aacute;u ng&agrave;y 29/7 vừa qua.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.foxfdm.com/sports/embed-iframe.html?videourl=http://link.theplatform.com/s/BKQ29B/wm_IDtB0E2EM?mbr=true&amp;assetTypes=Video&amp;feed=Fox%20Sports%20All&amp;iu=/fscom/golf/video&amp;auto=true&amp;policy=68249219" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; cặp đấu b&aacute;n kết giữa Erica Shepherd v&agrave; Elizabeth Moon. Cả hai golfer trẻ đ&atilde; h&ograve;a sau 18 hố v&agrave; phải bước v&agrave;o v&ograve;ng playoff. Nhưng ở hố playoff đầu ti&ecirc;n Erica Shepherd đ&atilde; d&agrave;nh chiến thắng do Moon vi phạm luật đ&aacute;ng tiếc.</p> <p>Erica Shepherd trước đ&oacute; đ&atilde; lỡ c&uacute; ghi điểm Birdie từ khoảng c&aacute;ch xa v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh PAR. Khi tới lượt Moon, c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; hội chiến thắng khi b&oacute;ng ở khoảng c&aacute;ch gần để ghi điểm birdie, đ&aacute;ng tiếc b&oacute;ng đ&atilde; đi lệch một ch&uacute;t v&agrave; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng ghi điểm PAR để tiếp tục đưa hai người v&agrave;o loạt playoff thứ hai. Nhưng thay v&igrave; đợi Shepherd c&ocirc;ng nhận điểm PAR v&agrave; Moon được Gimmie th&igrave; Moon đ&atilde; từ r&ecirc; b&oacute;ng lại v&agrave; muốn tập lại quả putt đ&oacute;. Nhưng v&ocirc; h&igrave;nh chung b&oacute;ng vẫn được coi l&agrave; trong cuộc. Trọng t&agrave;i l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; ra v&agrave; n&oacute;i rằng Moon bị phạt theo luật 18-2 do l&agrave;m b&oacute;ng di chuyển khi vẫn nằm trong cuộc chơi. Moon đ&atilde; tưởng rằng m&igrave;nh mặc nhi&ecirc;n được ghi điểm PAR v&agrave; được thừa nhận từ Shepherd n&ecirc;n kh&ocirc;ng cần Putt nốt pha cuối. Tinh huống phạt n&agrave;y khiến Moon thua hố v&agrave; Shepherd nghiễm nhi&ecirc;n lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết của giải đấu.</p> <p>Ở t&igrave;nh huống tr&ecirc;n, kể cả Erica Shepherd sau đ&oacute; c&oacute; muốn thừa nhận PAR th&igrave; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n t&aacute;c dụng bởi thực tế t&igrave;nh huống đ&atilde; diễn ra qu&aacute; nhanh. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; b&agrave;i học đ&aacute;ng nhớ cho Moon khi thi đấu MatchPlay.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/girlsjunior1.jpg?1501377173257" alt="girlsjunior1" /></p> <p>Chia sẻ với Fox Sports, nữ golfer trẻ Erica Shepherd n&oacute;i rằng: "T&ocirc;i chẳng muốn chiến thắng như thế. T&ocirc;i vẫn tin m&igrave;nh c&oacute; thể chiến thắng được Moon nhưng t&ocirc;i rất lấy l&agrave;m tiếc với sự việc kh&ocirc;ng may xảy ra với Moon".</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt

By GolfEdit.com

Một tình huống bị phạt đáng tiếc ở trận đấu playoff  MatchPlay của giải U.S. Girls Championship 2017.

Trận bán kết giải vô địch golf trẻ nữ Hoa Kỳ đã kết thúc với một chút tranh cãi, diễn ra vào thứ Sáu ngày 29/7 vừa qua.

Đây là cặp đấu bán kết giữa Erica Shepherd và Elizabeth Moon. Cả hai golfer trẻ đã hòa sau 18 hố và phải bước vào vòng playoff. Nhưng ở hố playoff đầu tiên Erica Shepherd đã dành chiến thắng do Moon vi phạm luật đáng tiếc.

Erica Shepherd trước đó đã lỡ cú ghi điểm Birdie từ khoảng cách xa và hoàn thành PAR. Khi tới lượt Moon, cô đã có hội chiến thắng khi bóng ở khoảng cách gần để ghi điểm birdie, đáng tiếc bóng đã đi lệch một chút và có thể dễ dàng ghi điểm PAR để tiếp tục đưa hai người vào loạt playoff thứ hai. Nhưng thay vì đợi Shepherd công nhận điểm PAR và Moon được Gimmie thì Moon đã từ rê bóng lại và muốn tập lại quả putt đó. Nhưng vô hình chung bóng vẫn được coi là trong cuộc. Trọng tài lúc đó đã ra và nói rằng Moon bị phạt theo luật 18-2 do làm bóng di chuyển khi vẫn nằm trong cuộc chơi. Moon đã tưởng rằng mình mặc nhiên được ghi điểm PAR và được thừa nhận từ Shepherd nên không cần Putt nốt pha cuối. Tinh huống phạt này khiến Moon thua hố và Shepherd nghiễm nhiên lọt vào vòng chung kết của giải đấu.

Ở tình huống trên, kể cả Erica Shepherd sau đó có muốn thừa nhận PAR thì cũng không còn tác dụng bởi thực tế tình huống đã diễn ra quá nhanh. Đây thực sự là bài học đáng nhớ cho Moon khi thi đấu MatchPlay.

girlsjunior1

Chia sẻ với Fox Sports, nữ golfer trẻ Erica Shepherd nói rằng: "Tôi chẳng muốn chiến thắng như thế. Tôi vẫn tin mình có thể chiến thắng được Moon nhưng tôi rất lấy làm tiếc với sự việc không may xảy ra với Moon".

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi