<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2416-david-leadbetter-hai-chan-gan-lai-se-chip-chuan-hon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/davidchipping02-630x360.jpg"> <figcaption>David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Mở ch&acirc;n rộng khi swing l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến trục cột sống lệch khỏi theo vị tr&iacute; set up chuẩn khi backswing.</p></h3> </header> <p>C&oacute; thể bạn đ&atilde; nghe về kỹ thuật chip b&oacute;ng hiệu quả theo đ&oacute; người chơi phải giữ trọng t&acirc;m dồn về ph&iacute;a ch&acirc;n trước khi thực hiện c&uacute; swing. Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; người chơi đ&atilde; thực hiện đ&uacute;ng thao t&aacute;c tr&ecirc;n những vẫn c&oacute; thể swing hướng l&ecirc;n khi v&agrave;o b&oacute;ng. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n xảy ra nếu bạn để phần th&acirc;n tr&ecirc;n gồm cả đầu kh&ocirc;ng c&ugrave;ng đường thẳng với vị tr&iacute; b&oacute;ng hay phần body tr&ecirc;n bị&nbsp;nghi&ecirc;ng nhẹ hẳn so với ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.</p> <p>Độ rộng của hai b&agrave;n ch&acirc;n cần phải ch&uacute; &yacute; v&igrave; n&oacute; ảnh hưởng kh&aacute; nhiều trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện một c&uacute; chip &#039;nuột&#039;. Nếu set up với hai ch&acirc;n rộng th&igrave; gi&uacute;p người chơi cảm thấy dễ d&agrave;ng thực hiện một c&uacute; backswing nhưng k&eacute;o theo phần xương sống cũng lệch xa nhẹ khỏi&nbsp;ph&iacute;a mục ti&ecirc;u (h&igrave;nh ngo&agrave;i c&ugrave;ng, b&ecirc;n tr&aacute;i), điều n&agrave;y khiến người chơi đưa gậy tiếp x&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng kh&aacute; "mỏng&#039;. Thay v&agrave;o đ&oacute; người chơi n&ecirc;n set up với hai ch&acirc;n hẹp hơn v&agrave; cảm gi&aacute;c phần cơ thể nghi&ecirc;n nhẹ về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u (h&igrave;nh giửa). Khi swing, duy tr&igrave; vị tr&iacute; th&acirc;n hướng về trước, điều n&agrave;y gi&uacute;p người chơi giữ được tay trước mặt gậy khi v&agrave;o b&oacute;ng. L&uacute;c n&agrave;y gậy đi xuống v&agrave; xuy&ecirc;n thấu v&agrave;o dưới b&oacute;ng, một&nbsp;thao t&aacute;c&nbsp;l&yacute; tưởng cho một c&uacute; đ&aacute;nh sắc b&eacute;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/david-leadbetter-chipping02.jpg?1510187370795" alt="david-leadbetter-chipping02" /></p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn

By GolfEdit.com

Mở chân rộng khi swing là nguyên nhân khiến trục cột sống lệch khỏi theo vị trí set up chuẩn khi backswing.

Có thể bạn đã nghe về kỹ thuật chip bóng hiệu quả theo đó người chơi phải giữ trọng tâm dồn về phía chân trước khi thực hiện cú swing. Tuy nhiên, dù người chơi đã thực hiện đúng thao tác trên những vẫn có thể swing hướng lên khi vào bóng. Điều này hoàn toàn xảy ra nếu bạn để phần thân trên gồm cả đầu không cùng đường thẳng với vị trí bóng hay phần body trên bị nghiêng nhẹ hẳn so với phía mục tiêu.

Độ rộng của hai bàn chân cần phải chú ý vì nó ảnh hưởng khá nhiều trong quá trình thực hiện một cú chip 'nuột'. Nếu set up với hai chân rộng thì giúp người chơi cảm thấy dễ dàng thực hiện một cú backswing nhưng kéo theo phần xương sống cũng lệch xa nhẹ khỏi phía mục tiêu (hình ngoài cùng, bên trái), điều này khiến người chơi đưa gậy tiếp xúc vào bóng khá "mỏng'. Thay vào đó người chơi nên set up với hai chân hẹp hơn và cảm giác phần cơ thể nghiên nhẹ về phía mục tiêu (hình giửa). Khi swing, duy trì vị trí thân hướng về trước, điều này giúp người chơi giữ được tay trước mặt gậy khi vào bóng. Lúc này gậy đi xuống và xuyên thấu vào dưới bóng, một thao tác lý tưởng cho một cú đánh sắc bén. 

david-leadbetter-chipping02

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi