<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2312-kiem-soat-mat-gay-nhu-jordan-spieth.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kiểm soát mặt gậy như Jordan Spieth</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kiểm soát mặt gậy như Jordan Spieth</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JordanChicken-630x360.jpg"> <figcaption>Kiểm soát mặt gậy như Jordan Spieth</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jordan Spieth v&ocirc; địch The Open bổ sung danh hiệu Major thứ 3 trong sự nghiệp. Đ&acirc;u l&agrave; b&iacute; k&iacute;p gi&uacute;p anh kiểm so&aacute;t trận đấu xuất sắc đến vậy.</p></h3> </header> <p>Jordan Spieth kh&ocirc;ng phải l&agrave; một golfer qu&aacute; ưu t&uacute; với những c&uacute; Drive, nhưng khả năng kiểm so&aacute;t mặt gậy xuất sắc v&agrave; hiểu kh&aacute; r&otilde; g&oacute;c tấn c&ocirc;ng (angle of attack) gi&uacute;p Spieth trở th&agrave;nh một trong những golfer v&agrave;o hạng tinh t&uacute;y nhất khi sử dụng gậy sắt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/JordanChicken.jpg?1504941099205" alt="JordanChicken" /></p> <p>Tại giải The Open 2017, v&ograve;ng đầu ti&ecirc;n Jordan Spieth chỉ c&oacute; 5 lần đưa b&oacute;ng v&agrave;o fairway chuẩn x&aacute;c nhưng tỷ lệ Green in Regulation tới 15 lần, v&agrave; kết th&uacute;c v&ograve;ng với 65 gậy (-5), chia sẻ vị tr&iacute; dẫn đầu c&ugrave;ng với Brooks Koepka.</p> <p>Kỹ năng đi&ecirc;u luyện trong việc tận dụng lợi thế g&oacute;c tấn c&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t mặt gậy tốt gi&uacute;p Jordan Spieth lu&ocirc;n biết c&aacute;ch trở lại cuộc đua l&uacute;c cần thiết.</p> <p>Huấn luyện vi&ecirc;n golf h&agrave;ng đầu Nam Carolina l&agrave; Brad Redding chia sẻ: "Jordan Spieth hiểu rằng cứu b&oacute;ng khỏi khu vực cỏ cao rậm, việc đầu ti&ecirc;n phải đ&aacute;nh tr&uacute;ng b&oacute;ng trước. Để sản sinh lực l&uacute;c v&agrave;o v&agrave; đưa được b&oacute;ng bay l&ecirc;n, đường swing của anh ấy c&oacute; xu hướng k&eacute;o về tr&aacute;i khi kết th&uacute;c (finish) nhưng Spieth vẫn ổn định được mặt gậy v&agrave; tận dụng độ mở mặt gậy hiệu quả. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n thương hiệu của anh l&agrave; golfer "chicken-wing&#039; c&aacute;nh tay tr&aacute;i, song danh hiệu m&agrave; golfer sinh năm 1993 n&agrave;y c&oacute; được khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ."</p> <p>Để thực hiện những c&uacute; cứu b&oacute;ng ở cỏ dầy người chơi n&ecirc;n tận dụng độ mở mặt gậy, đứng sao cho b&oacute;ng về ph&iacute;a ch&acirc;n trước nhiều hơn để đẩy mạnh g&oacute;c tấn c&ocirc;ng ở c&uacute; swing về b&ecirc;n tr&aacute;i, đảm bảo hạn chế d&ugrave;ng lực bằng tay để cứu b&oacute;ng ra, h&atilde;y swing v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kiểm soát mặt gậy như Jordan Spieth

By GolfEdit.com

Jordan Spieth vô địch The Open bổ sung danh hiệu Major thứ 3 trong sự nghiệp. Đâu là bí kíp giúp anh kiểm soát trận đấu xuất sắc đến vậy.

Jordan Spieth không phải là một golfer quá ưu tú với những cú Drive, nhưng khả năng kiểm soát mặt gậy xuất sắc và hiểu khá rõ góc tấn công (angle of attack) giúp Spieth trở thành một trong những golfer vào hạng tinh túy nhất khi sử dụng gậy sắt.

JordanChicken

Tại giải The Open 2017, vòng đầu tiên Jordan Spieth chỉ có 5 lần đưa bóng vào fairway chuẩn xác nhưng tỷ lệ Green in Regulation tới 15 lần, và kết thúc vòng với 65 gậy (-5), chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng với Brooks Koepka.

Kỹ năng điêu luyện trong việc tận dụng lợi thế góc tấn công và kiểm soát mặt gậy tốt giúp Jordan Spieth luôn biết cách trở lại cuộc đua lúc cần thiết.

Huấn luyện viên golf hàng đầu Nam Carolina là Brad Redding chia sẻ: "Jordan Spieth hiểu rằng cứu bóng khỏi khu vực cỏ cao rậm, việc đầu tiên phải đánh trúng bóng trước. Để sản sinh lực lúc vào và đưa được bóng bay lên, đường swing của anh ấy có xu hướng kéo về trái khi kết thúc (finish) nhưng Spieth vẫn ổn định được mặt gậy và tận dụng độ mở mặt gậy hiệu quả. Điều này tạo nên thương hiệu của anh là golfer "chicken-wing' cánh tay trái, song danh hiệu mà golfer sinh năm 1993 này có được khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ."

Để thực hiện những cú cứu bóng ở cỏ dầy người chơi nên tận dụng độ mở mặt gậy, đứng sao cho bóng về phía chân trước nhiều hơn để đẩy mạnh góc tấn công ở cú swing về bên trái, đảm bảo hạn chế dùng lực bằng tay để cứu bóng ra, hãy swing vào bóng. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi