<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/long-game/2190-su-dung-thu-thuat-don-gian-nay-de-kiem-soat-nhung-cu-danh-suc-manh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/POWERHITTER-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bạn l&agrave; người c&oacute; khả năng đ&aacute;nh b&oacute;ng đi xa, nhưng mẫu chốt của một trận đấu golf lại nằm ở khả năng kiểm so&aacute;t v&agrave; sự nhất qu&aacute;n ổn định ở những c&uacute; Swing.&nbsp;&nbsp;</p></h3> </header> <p>Thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n golf sẽ cho người chơi thấy cần nhiều kỹ năng phải cải thiện v&agrave; cần th&ecirc;m thời gian tập luyện tr&ecirc;n Driving Range. Một m&aacute;ch gi&uacute;p đơn giản gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể cải thiện những c&uacute; swing với gậy sắt hay gậy Hybrid đ&oacute; l&agrave; sử dụng t&uacute;i gậy golf của m&igrave;nh.</p> <p>Khi ở tr&ecirc;n Driving Range, đặt t&uacute;i gậy dựng l&ecirc;n v&agrave; set up tư thế sao cho ch&acirc;n ph&iacute;a sau chạm v&agrave;o t&uacute;i. Khi đưa gậy golf l&ecirc;n tới đỉnh của backswing vẫn phải đảm bảo chạm v&agrave;o t&uacute;i. Khi thực hiện đưa gậy xuống trong qu&aacute; tr&igrave;nh downswing, cảm nhận được sự chuyển h&oacute;a trọng lượng từ ch&acirc;n phải sang b&ecirc;n ch&acirc;n tr&aacute;i, cảm gi&aacute;c phần cơ thể tr&ecirc;n sang xoay quanh trục xương sống chứ thay v&igrave; đẩy người di chuyển về hướng mục ti&ecirc;u.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/POWERHITTER.jpg?1500354249483" alt="POWERHITTER" /></p> <p>Bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; vị tr&iacute; tiếp x&uacute;c với t&uacute;i, người chơi c&oacute; thể giữ c&aacute;c phần g&oacute;c lag được tạo ra khi downswing l&acirc;u hơn v&agrave; dễ d&agrave;ng giải ph&oacute;ng gậy đi để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh vững chắc. Người chơi cũng phải tập cho xương chậu ở lại ph&iacute;a sau thay v&igrave; bị đẩy về ph&iacute;a trước quả b&oacute;ng - một lỗi downswing phổ biến do v&agrave;o b&oacute;ng sớm dẫn đến những c&uacute; đ&aacute;nh yếu. Lu&ocirc;n nghĩ đến sự ổn định v&agrave; nhất qu&aacute;n chắc chắn của c&uacute; swing mới tạo ra đường b&oacute;ng đi đ&uacute;ng &yacute;, một sự "ch&ograve;ng ch&agrave;nh" n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được đường b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>Cố gắng giữ ph&iacute;a đằng sau của bạn tiếp x&uacute;c với t&uacute;i trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;swing, đảm bảo c&aacute;c phần g&oacute;c được giữ ổn định, mở rộng c&aacute;nh tay hơn sẽ gi&uacute;p người chơi gia tăng sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; nhất qu&aacute;n hơn trong c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh

By GolfEdit.com - 18/07/2017

Bạn là người có khả năng đánh bóng đi xa, nhưng mẫu chốt của một trận đấu golf lại nằm ở khả năng kiểm soát và sự nhất quán ổn định ở những cú Swing.  

Thi đấu trên sân golf sẽ cho người chơi thấy cần nhiều kỹ năng phải cải thiện và cần thêm thời gian tập luyện trên Driving Range. Một mách giúp đơn giản giúp người chơi có thể cải thiện những cú swing với gậy sắt hay gậy Hybrid đó là sử dụng túi gậy golf của mình.

Khi ở trên Driving Range, đặt túi gậy dựng lên và set up tư thế sao cho chân phía sau chạm vào túi. Khi đưa gậy golf lên tới đỉnh của backswing vẫn phải đảm bảo chạm vào túi. Khi thực hiện đưa gậy xuống trong quá trình downswing, cảm nhận được sự chuyển hóa trọng lượng từ chân phải sang bên chân trái, cảm giác phần cơ thể trên sang xoay quanh trục xương sống chứ thay vì đẩy người di chuyển về hướng mục tiêu.

POWERHITTER

Bằng cách duy trì vị trí tiếp xúc với túi, người chơi có thể giữ các phần góc lag được tạo ra khi downswing lâu hơn và dễ dàng giải phóng gậy đi để có một cú đánh vững chắc. Người chơi cũng phải tập cho xương chậu ở lại phía sau thay vì bị đẩy về phía trước quả bóng - một lỗi downswing phổ biến do vào bóng sớm dẫn đến những cú đánh yếu. Luôn nghĩ đến sự ổn định và nhất quán chắc chắn của cú swing mới tạo ra đường bóng đi đúng ý, một sự "chòng chành" nào đó thì rất khó có thể kiểm soát được đường bóng. 

Cố gắng giữ phía đằng sau của bạn tiếp xúc với túi trong suốt quá trình swing, đảm bảo các phần góc được giữ ổn định, mở rộng cánh tay hơn sẽ giúp người chơi gia tăng sự chính xác và nhất quán hơn trong cú đánh của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi