<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2139-3-chia-khoa-chinh-cho-mot-cu-danh-gay-sat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/IronTech01-630x360.jpg"> <figcaption>3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 ch&igrave;a kh&oacute;a cho một c&uacute; đ&aacute;nh gậy sắt ổn định</p></h3> </header> <p><strong>1.&nbsp;Giữ&nbsp;b&agrave;n ch&acirc;n b&aacute;m đất:</strong></p> <p>Qu&aacute; nhiều những động t&aacute;c thừa của phần th&acirc;n dưới khiến người chơi bị mất sự c&acirc;n bằng, nhịp điệu v&agrave; thời gian. Khi bạn swing gậy v&agrave;o b&oacute;ng đảm bảo chắc chắn rằng ch&acirc;n tr&aacute;i b&aacute;m chặt v&agrave;o mặt đất, như thể bạn cố để lại vết ch&acirc;n của m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n vậy. Khi ch&acirc;n tr&aacute;i vững chắc th&igrave; tay, c&aacute;nh tay v&agrave; gậy xoay quanh cơ thể đạt tốc độ tối đa. Tại thời điểm v&agrave;o b&oacute;ng, người chơi cảm nhận được trọng lực dồn hết v&agrave;o g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i, v&agrave; v&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n phải gần như kh&ocirc;ng chạm đất nữa.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PL%201.jpg?1499143679926" alt="PL 1" /></p> <p>Như vậy để swing một c&aacute;ch vững chắc, đảm bảo ch&acirc;n tr&aacute;i b&aacute;m đất khi mặt gậy tiếp x&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng.</p> <p><strong>2.&nbsp;Duy tr&igrave; c&ugrave;ng một mức độ uốn cong về ph&iacute;a trước</strong></p> <p>Điều quan trọng l&agrave; lu&ocirc;n duy tr&igrave; c&ugrave;ng một mức độ uốn cong về ph&iacute;a trước từ khi đưa gậy cho đến l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng. Điều n&agrave;y cho ph&eacute;p người chơi giữ được hướng v&agrave;o b&oacute;ng ổn định m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải xoay trục xương sống l&ecirc;n hay xuống, đảm bảo một c&uacute; đ&aacute;nh chắc chắn. Nếu bạn nh&ocirc; l&ecirc;n khỏi đ&uacute;ng tư thế ban đầu, bạn c&oacute; thể khiến gậy golf v&agrave;o phần tr&ecirc;n của b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PL%202.jpg?1499143697592" alt="PL 2" /></p> <p><strong>3.&nbsp;Tư thế finish về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i</strong></p> <p>Ở phần cuối của c&uacute; Swing, người chơi cảm nhận hầu như 80% trọng lượng cơ thể l&ecirc;n cạnh r&igrave;a b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i, ch&acirc;n tr&aacute;i l&uacute;c n&agrave;y hơi dịch nhẹ ra khỏi vị tr&iacute; ban đầu. H&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;y hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u, vai phải hướng về ph&iacute;a fairway. C&oacute; một tư thế ổn định chắc chắn lu&ocirc;n tạo cơ hội lớn cho những c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/pl-3-cropped.jpg?1499143717045" alt="pl-3-cropped" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt

By GolfEdit.com

Dưới đây là 3 chìa khóa cho một cú đánh gậy sắt ổn định

1. Giữ bàn chân bám đất:

Quá nhiều những động tác thừa của phần thân dưới khiến người chơi bị mất sự cân bằng, nhịp điệu và thời gian. Khi bạn swing gậy vào bóng đảm bảo chắc chắn rằng chân trái bám chặt vào mặt đất, như thể bạn cố để lại vết chân của mình trên sân vậy. Khi chân trái vững chắc thì tay, cánh tay và gậy xoay quanh cơ thể đạt tốc độ tối đa. Tại thời điểm vào bóng, người chơi cảm nhận được trọng lực dồn hết vào gót chân trái, và và gót chân phải gần như không chạm đất nữa.

PL 1

Như vậy để swing một cách vững chắc, đảm bảo chân trái bám đất khi mặt gậy tiếp xúc vào bóng.

2. Duy trì cùng một mức độ uốn cong về phía trước

Điều quan trọng là luôn duy trì cùng một mức độ uốn cong về phía trước từ khi đưa gậy cho đến lúc vào bóng. Điều này cho phép người chơi giữ được hướng vào bóng ổn định mà không cần phải xoay trục xương sống lên hay xuống, đảm bảo một cú đánh chắc chắn. Nếu bạn nhô lên khỏi đúng tư thế ban đầu, bạn có thể khiến gậy golf vào phần trên của bóng.

PL 2

3. Tư thế finish về phía bên trái

Ở phần cuối của cú Swing, người chơi cảm nhận hầu như 80% trọng lượng cơ thể lên cạnh rìa bàn chân trái, chân trái lúc này hơi dịch nhẹ ra khỏi vị trí ban đầu. Hông lúc này hướng về phía mục tiêu, vai phải hướng về phía fairway. Có một tư thế ổn định chắc chắn luôn tạo cơ hội lớn cho những cú đánh bóng chuẩn xác. 

pl-3-cropped

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi