<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/1900-phu-thuy-butch-harmon-huong-dan-sua-slice-va-tang-suc-manh-trong-3-giay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ButchHarmon01-630x360.jpg"> <figcaption>Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi c&aacute;c golfer muốn tăng th&ecirc;m v&agrave;i yards cho c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh th&igrave; họ thường đứng c&aacute;ch xa so với b&oacute;ng v&agrave; thật sự đưa thẳng tay ra.</p></h3> </header> <p>Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c golfer đ&oacute; cảm thấy dễ d&agrave;ng tăng th&ecirc;m sức mạnh cho c&uacute; đ&aacute;nh với tư thế đứng được mở rộng. Nhưng thực tế c&oacute; phải như vậy nếu họ thực hiện với tốc độ swing chậm v&agrave; &#039;bạt&#039; b&oacute;ng với lực hơi &#039;non&#039; sang b&ecirc;n phải. Dưới đ&acirc;y l&agrave; giải th&iacute;ch của Butch Harmon, thầy dạy golf cũ của Tiger Woods:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Butch-Harmon-powerful-drives-setup.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p>Butch Harmon khi đề cập vấn đề n&agrave;y &ocirc;ng chỉ ra rằng, vấn đề khi đưa tay ra xa th&igrave; l&uacute;c n&agrave;y cơ thể sẽ c&oacute; xu hướng uốn cong nhiều hơn, v&agrave; trọng lượng cơ thể dịch chuyển sang ph&iacute;a ng&oacute;n ch&acirc;n. Khi bạn swing từ vị tr&iacute; đ&oacute;, trọng lực sẽ k&eacute;o bạn ra xa hơn so với tư thế, v&agrave; như một cơ chế tự động cơ thể bạn sẽ phản ứng bằng c&aacute;ch <span style="color: #008000;"><strong>k&eacute;o lại để lấy c&acirc;n bằng</strong></span>. (Ảnh đầu ti&ecirc;n, b&ecirc;n tr&ecirc;n)</p> <p>C&aacute;ch tiếp cận tốt hơn khi bạn muốn c&oacute; th&ecirc;m yards cho những c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh l&agrave; n&ecirc;n <span style="color: #008000;"><strong>set-up cho một c&uacute; đ&aacute;nh Draw</strong></span>. Bắt đầu với việc tay được thư giản thả lỏng xuống so với vai, sau đ&oacute; chọn một tư thế đứng đ&oacute;ng k&iacute;n, với ch&acirc;n, h&ocirc;ng v&agrave; vai được hướng sang b&ecirc;n phải so với mục ti&ecirc;u (Ảnh thứ 2 b&ecirc;n b&ecirc;n tr&ecirc;n). Sau đ&oacute; cố gắng thực hiện c&uacute; swing hướng sang b&ecirc;n phải so với mục ti&ecirc;u v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o trong một phần của b&oacute;ng. Điều n&agrave;y rất giống một c&uacute; đ&aacute;nh thuận tay trong Tennis. Bạn sẽ quăng mạnh gậy xuy&ecirc;n qua v&agrave; xoay tay phải vượt qua tay tr&aacute;i. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; một c&uacute; Draw- v&agrave; lực sẽ thực sự mạnh mẽ.&nbsp;</p> <p>Tư thế đứng để tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh uy lực của Butch Harmon:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Butch-Harmon-powerful-drives-tee.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây

By GolfEdit.com

Khi các golfer muốn tăng thêm vài yards cho cú đánh của mình thì họ thường đứng cách xa so với bóng và thật sự đưa thẳng tay ra.

Điều này giúp các golfer đó cảm thấy dễ dàng tăng thêm sức mạnh cho cú đánh với tư thế đứng được mở rộng. Nhưng thực tế có phải như vậy nếu họ thực hiện với tốc độ swing chậm và 'bạt' bóng với lực hơi 'non' sang bên phải. Dưới đây là giải thích của Butch Harmon, thầy dạy golf cũ của Tiger Woods:

 

Butch Harmon khi đề cập vấn đề này ông chỉ ra rằng, vấn đề khi đưa tay ra xa thì lúc này cơ thể sẽ có xu hướng uốn cong nhiều hơn, và trọng lượng cơ thể dịch chuyển sang phía ngón chân. Khi bạn swing từ vị trí đó, trọng lực sẽ kéo bạn ra xa hơn so với tư thế, và như một cơ chế tự động cơ thể bạn sẽ phản ứng bằng cách kéo lại để lấy cân bằng. (Ảnh đầu tiên, bên trên)

Cách tiếp cận tốt hơn khi bạn muốn có thêm yards cho những cú đánh của mình là nên set-up cho một cú đánh Draw. Bắt đầu với việc tay được thư giản thả lỏng xuống so với vai, sau đó chọn một tư thế đứng đóng kín, với chân, hông và vai được hướng sang bên phải so với mục tiêu (Ảnh thứ 2 bên bên trên). Sau đó cố gắng thực hiện cú swing hướng sang bên phải so với mục tiêu và đánh bóng vào trong một phần của bóng. Điều này rất giống một cú đánh thuận tay trong Tennis. Bạn sẽ quăng mạnh gậy xuyên qua và xoay tay phải vượt qua tay trái. Đó chính là một cú Draw- và lực sẽ thực sự mạnh mẽ. 

Tư thế đứng để tạo ra một cú đánh uy lực của Butch Harmon:

 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi