<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1979-alignment-ky-nang-quan-trong-khi-putt.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Jasonputting-630x360.jpg"> <figcaption>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; c&acirc;u n&oacute;i: "Driving is funny but putting is money" quả l&agrave; kh&ocirc;ng sai, bởi 1 c&uacute; putt trượt trong khoảng c&aacute;ch chục cm đắng l&ograve;ng hơn một c&uacute; drive sấm s&eacute;t 300 yard v&agrave;o rừng.&nbsp;</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Jason-Guss-putting-alignment-drill.jpg" alt="alt" border="0" />&nbsp;</p> <p>Putt c&oacute; qu&aacute; nhiều kỹ năng, v&agrave; một trong những kỹ năng h&agrave;ng đầu l&agrave; phải căn chỉnh mặt gậy chuẩn khi v&agrave;o b&oacute;ng (Alignment). Đ&acirc;y được coi l&agrave; một trong những b&agrave;i học đầu ti&ecirc;n quan trọng khi học putt (gạt) b&oacute;ng. Nếu bạn tự tin với b&oacute;ng v&agrave; mặt gậy đ&atilde; căn chỉnh thẳng với đường line, bạn sẽ c&oacute; cơ hội ghi điểm lớn.</p> <p>Luyện tập kỹ năng Alignment(căn chỉnh) như sau: H&atilde;y đặt một chiếc card (thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, hay thẻ ID g&igrave; đ&oacute;) l&ecirc;n green, v&agrave; để sao cho card n&agrave;y hướng theo đ&uacute;ng đường line đ&atilde; ngắm. Đặt b&oacute;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n card sao cho b&oacute;ng cũng nằm đ&uacute;ng hướng đi. Sau đ&oacute; đặt putter sao cho nằm s&aacute;t thẳng v&agrave;o cạnh r&igrave;a của card để tạo ra hướng vu&ocirc;ng g&oacute;c giữa mặt gậy v&agrave; b&oacute;ng. Khi đặt chuẩn rồi h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Bạn c&oacute; thể đọc được line tốt, nhưng bạn c&oacute; d&aacute;m chắc putter của m&igrave;nh đ&atilde; vu&ocirc;ng gốc với đường line chưa? H&atilde;y tập luyện kỹ năng n&agrave;y.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com

Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive sấm sét 300 yard vào rừng. 

alt 

Putt có quá nhiều kỹ năng, và một trong những kỹ năng hàng đầu là phải căn chỉnh mặt gậy chuẩn khi vào bóng (Alignment). Đây được coi là một trong những bài học đầu tiên quan trọng khi học putt (gạt) bóng. Nếu bạn tự tin với bóng và mặt gậy đã căn chỉnh thẳng với đường line, bạn sẽ có cơ hội ghi điểm lớn.

Luyện tập kỹ năng Alignment(căn chỉnh) như sau: Hãy đặt một chiếc card (thẻ ngân hàng, hay thẻ ID gì đó) lên green, và để sao cho card này hướng theo đúng đường line đã ngắm. Đặt bóng lên trên card sao cho bóng cũng nằm đúng hướng đi. Sau đó đặt putter sao cho nằm sát thẳng vào cạnh rìa của card để tạo ra hướng vuông góc giữa mặt gậy và bóng. Khi đặt chuẩn rồi hãy thực hiện cú đánh của mình. 

Bạn có thể đọc được line tốt, nhưng bạn có dám chắc putter của mình đã vuông gốc với đường line chưa? Hãy tập luyện kỹ năng này.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi