<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1979-alignment-ky-nang-quan-trong-khi-putt.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Jasonputting-630x360.jpg"> <figcaption>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; c&acirc;u n&oacute;i: "Driving is funny but putting is money" quả l&agrave; kh&ocirc;ng sai, bởi 1 c&uacute; putt trượt trong khoảng c&aacute;ch chục cm đắng l&ograve;ng hơn một c&uacute; drive sấm s&eacute;t 300 yard v&agrave;o rừng.&nbsp;</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Jason-Guss-putting-alignment-drill.jpg" alt="alt" border="0" />&nbsp;</p> <p>Putt c&oacute; qu&aacute; nhiều kỹ năng, v&agrave; một trong những kỹ năng h&agrave;ng đầu l&agrave; phải căn chỉnh mặt gậy chuẩn khi v&agrave;o b&oacute;ng (Alignment). Đ&acirc;y được coi l&agrave; một trong những b&agrave;i học đầu ti&ecirc;n quan trọng khi học putt (gạt) b&oacute;ng. Nếu bạn tự tin với b&oacute;ng v&agrave; mặt gậy đ&atilde; căn chỉnh thẳng với đường line, bạn sẽ c&oacute; cơ hội ghi điểm lớn.</p> <p>Luyện tập kỹ năng Alignment(căn chỉnh) như sau: H&atilde;y đặt một chiếc card (thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, hay thẻ ID g&igrave; đ&oacute;) l&ecirc;n green, v&agrave; để sao cho card n&agrave;y hướng theo đ&uacute;ng đường line đ&atilde; ngắm. Đặt b&oacute;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n card sao cho b&oacute;ng cũng nằm đ&uacute;ng hướng đi. Sau đ&oacute; đặt putter sao cho nằm s&aacute;t thẳng v&agrave;o cạnh r&igrave;a của card để tạo ra hướng vu&ocirc;ng g&oacute;c giữa mặt gậy v&agrave; b&oacute;ng. Khi đặt chuẩn rồi h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Bạn c&oacute; thể đọc được line tốt, nhưng bạn c&oacute; d&aacute;m chắc putter của m&igrave;nh đ&atilde; vu&ocirc;ng gốc với đường line chưa? H&atilde;y tập luyện kỹ năng n&agrave;y.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com - 05/05/2017

Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive sấm sét 300 yard vào rừng. 

alt 

Putt có quá nhiều kỹ năng, và một trong những kỹ năng hàng đầu là phải căn chỉnh mặt gậy chuẩn khi vào bóng (Alignment). Đây được coi là một trong những bài học đầu tiên quan trọng khi học putt (gạt) bóng. Nếu bạn tự tin với bóng và mặt gậy đã căn chỉnh thẳng với đường line, bạn sẽ có cơ hội ghi điểm lớn.

Luyện tập kỹ năng Alignment(căn chỉnh) như sau: Hãy đặt một chiếc card (thẻ ngân hàng, hay thẻ ID gì đó) lên green, và để sao cho card này hướng theo đúng đường line đã ngắm. Đặt bóng lên trên card sao cho bóng cũng nằm đúng hướng đi. Sau đó đặt putter sao cho nằm sát thẳng vào cạnh rìa của card để tạo ra hướng vuông góc giữa mặt gậy và bóng. Khi đặt chuẩn rồi hãy thực hiện cú đánh của mình. 

Bạn có thể đọc được line tốt, nhưng bạn có dám chắc putter của mình đã vuông gốc với đường line chưa? Hãy tập luyện kỹ năng này.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi