<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1838-co-chac-ban-luon-thanh-cong-voi-cu-putt-trong-khoang-cach-1-met.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golfputt01-425x243.jpg"> <figcaption>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dễ d&agrave;ng c&oacute; thể n&oacute;i mọi c&uacute; gạt trong khoảng c&aacute;ch 1 m&eacute;t đều giống như nhau nếu kh&ocirc;ng x&eacute;t đến t&acirc;m l&yacute; v&agrave; kết quả trận đấu khi đ&oacute;.</p></h3> </header> <p>H&atilde;y xem điều g&igrave; sẽ xảy ra khi bạn đứng trước c&uacute; gạt c&oacute; thể lập n&ecirc;n kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n mới. Hầu hết người chơi trong trường hợp n&agrave;y đều nghĩ tới kết quả nếu họ gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng. Họ bắt đầu bị &aacute;p lực v&agrave; lo sợ bị gạt hỏng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/golf-put.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Để thực hiện c&uacute; gạt ở khoảng c&aacute;ch 1 m&eacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng, cần thiết phải tập trung v&agrave;o kỹ thuật v&agrave; gạt b&oacute;ng với sự tự tin. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số c&aacute;ch để l&agrave;m điều đ&oacute;:</p> <p>1.D&agrave;nh một &iacute;t thời gian ngắm đường đi của b&oacute;ng, cẩn thận với cảm gi&aacute;c của m&igrave;nh l&uacute;c đ&oacute;.</p> <p>2.Thực hiện động t&aacute;c chậm, h&iacute;t thở s&acirc;u sẽ gi&uacute;p bạn b&igrave;nh tĩnh.</p> <p>3.Hiểu rằng c&uacute; gạt n&agrave;y sẽ tạo lập n&ecirc;n kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n mới của bạn rồi chuyển sự tập trung sang kỹ thuật gạt b&oacute;ng. H&atilde;y sử dụng một c&acirc;u hỏi để tăng t&iacute;nh tập trung khi gạt l&agrave;: &ldquo;B&oacute;ng sẽ lọt v&agrave;o lỗ ở ph&iacute;a n&agrave;o?&rdquo;</p> <p>4.Tưởng tượng đường b&oacute;ng lăn nhiều lần.</p> <p>5.Cuối c&ugrave;ng, h&atilde;y thực hiện v&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh nh&aacute;p sao cho giống như c&uacute; gạt m&agrave; bạn muốn</p> <p>6.Trong lần tiếp theo, nếu đứng trước một c&uacute; gạt quan trọng, h&atilde;y nhớ rằng chuyển sự ch&uacute; &yacute; của bạn từ kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại sang bạn sẽ thực hiện c&uacute; gạt như thế n&agrave;o.</p> <p><strong>Golfedit.com (ST)</strong></p> </article> </body></html>

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com

Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó.

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đứng trước cú gạt có thể lập nên kỷ lục cá nhân mới. Hầu hết người chơi trong trường hợp này đều nghĩ tới kết quả nếu họ gạt thành công. Họ bắt đầu bị áp lực và lo sợ bị gạt hỏng.

Để thực hiện cú gạt ở khoảng cách 1 mét thành công, cần thiết phải tập trung vào kỹ thuật và gạt bóng với sự tự tin. Dưới đây là một số cách để làm điều đó:

1.Dành một ít thời gian ngắm đường đi của bóng, cẩn thận với cảm giác của mình lúc đó.

2.Thực hiện động tác chậm, hít thở sâu sẽ giúp bạn bình tĩnh.

3.Hiểu rằng cú gạt này sẽ tạo lập nên kỷ lục cá nhân mới của bạn rồi chuyển sự tập trung sang kỹ thuật gạt bóng. Hãy sử dụng một câu hỏi để tăng tính tập trung khi gạt là: “Bóng sẽ lọt vào lỗ ở phía nào?”

4.Tưởng tượng đường bóng lăn nhiều lần.

5.Cuối cùng, hãy thực hiện vài cú đánh nháp sao cho giống như cú gạt mà bạn muốn

6.Trong lần tiếp theo, nếu đứng trước một cú gạt quan trọng, hãy nhớ rằng chuyển sự chú ý của bạn từ kết quả thành công hay thất bại sang bạn sẽ thực hiện cú gạt như thế nào.

Golfedit.com (ST)

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi