<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1838-co-chac-ban-luon-thanh-cong-voi-cu-putt-trong-khoang-cach-1-met.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golfputt01-425x243.jpg"> <figcaption>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dễ d&agrave;ng c&oacute; thể n&oacute;i mọi c&uacute; gạt trong khoảng c&aacute;ch 1 m&eacute;t đều giống như nhau nếu kh&ocirc;ng x&eacute;t đến t&acirc;m l&yacute; v&agrave; kết quả trận đấu khi đ&oacute;.</p></h3> </header> <p>H&atilde;y xem điều g&igrave; sẽ xảy ra khi bạn đứng trước c&uacute; gạt c&oacute; thể lập n&ecirc;n kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n mới. Hầu hết người chơi trong trường hợp n&agrave;y đều nghĩ tới kết quả nếu họ gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng. Họ bắt đầu bị &aacute;p lực v&agrave; lo sợ bị gạt hỏng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/golf-put.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Để thực hiện c&uacute; gạt ở khoảng c&aacute;ch 1 m&eacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng, cần thiết phải tập trung v&agrave;o kỹ thuật v&agrave; gạt b&oacute;ng với sự tự tin. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số c&aacute;ch để l&agrave;m điều đ&oacute;:</p> <p>1.D&agrave;nh một &iacute;t thời gian ngắm đường đi của b&oacute;ng, cẩn thận với cảm gi&aacute;c của m&igrave;nh l&uacute;c đ&oacute;.</p> <p>2.Thực hiện động t&aacute;c chậm, h&iacute;t thở s&acirc;u sẽ gi&uacute;p bạn b&igrave;nh tĩnh.</p> <p>3.Hiểu rằng c&uacute; gạt n&agrave;y sẽ tạo lập n&ecirc;n kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n mới của bạn rồi chuyển sự tập trung sang kỹ thuật gạt b&oacute;ng. H&atilde;y sử dụng một c&acirc;u hỏi để tăng t&iacute;nh tập trung khi gạt l&agrave;: &ldquo;B&oacute;ng sẽ lọt v&agrave;o lỗ ở ph&iacute;a n&agrave;o?&rdquo;</p> <p>4.Tưởng tượng đường b&oacute;ng lăn nhiều lần.</p> <p>5.Cuối c&ugrave;ng, h&atilde;y thực hiện v&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh nh&aacute;p sao cho giống như c&uacute; gạt m&agrave; bạn muốn</p> <p>6.Trong lần tiếp theo, nếu đứng trước một c&uacute; gạt quan trọng, h&atilde;y nhớ rằng chuyển sự ch&uacute; &yacute; của bạn từ kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại sang bạn sẽ thực hiện c&uacute; gạt như thế n&agrave;o.</p> <p><strong>Golfedit.com (ST)</strong></p> </article> </body></html>

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com - 26/10/2016

Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó.

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đứng trước cú gạt có thể lập nên kỷ lục cá nhân mới. Hầu hết người chơi trong trường hợp này đều nghĩ tới kết quả nếu họ gạt thành công. Họ bắt đầu bị áp lực và lo sợ bị gạt hỏng.

Để thực hiện cú gạt ở khoảng cách 1 mét thành công, cần thiết phải tập trung vào kỹ thuật và gạt bóng với sự tự tin. Dưới đây là một số cách để làm điều đó:

1.Dành một ít thời gian ngắm đường đi của bóng, cẩn thận với cảm giác của mình lúc đó.

2.Thực hiện động tác chậm, hít thở sâu sẽ giúp bạn bình tĩnh.

3.Hiểu rằng cú gạt này sẽ tạo lập nên kỷ lục cá nhân mới của bạn rồi chuyển sự tập trung sang kỹ thuật gạt bóng. Hãy sử dụng một câu hỏi để tăng tính tập trung khi gạt là: “Bóng sẽ lọt vào lỗ ở phía nào?”

4.Tưởng tượng đường bóng lăn nhiều lần.

5.Cuối cùng, hãy thực hiện vài cú đánh nháp sao cho giống như cú gạt mà bạn muốn

6.Trong lần tiếp theo, nếu đứng trước một cú gạt quan trọng, hãy nhớ rằng chuyển sự chú ý của bạn từ kết quả thành công hay thất bại sang bạn sẽ thực hiện cú gạt như thế nào.

Golfedit.com (ST)

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi